>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Малий бізнес - фінансові аспекти діяльності 2Ціна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 67.01 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження фінансування малого
бізнесу 5
1.1 Місце та значення малого бізнесу в економіці країни 5
1.2 Фінансові ресурси малого підприємництва: структура та
джерела формування 11
1.3 Форми фінансування підприємств 13
РОЗДІЛ 2 Аналіз динаміки малого бізнесу України в 2003 – 2006 рр. 19
2.1 Загальний стан розвитку суб’єктів малого підприємництва 19
2.2 Кількість малих підприємств та динаміка утворення нових 21
2.3 Фінансові результати діяльності малих підприємств 24
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення розвитку малого бізнесу в Україні 27
3.1 Мале підприємництво в Україні: функціонування та шляхи
забезпечення позитивного розвитку 27
3.2 Форми державної та регіональної підтримки малого
підприємництва 32
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
ДОДАТКИ 44СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.05.91р.
2.    Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року;
3.    Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 року;
4.    Закон України „Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21 грудня 2000 року;
5.    Закон України „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року;
6.    Закон України „Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001року.
7.    Указ Президента „Про тимчасове положення про кредитні спілки” від 20 вересня 1993 року.
8.    Бак Р. О. Розвиток малого підприємництва в Україні // Фінанси України. – 2000. – №11. – С. 35-39.
9.    Бедринець М. Д. Кредитні спілки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. – №7. – С. 27-31.
10.    П.Бобров Є. А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу// Фінанси України. – Київ. – 2004. – №1. – С. 103-108.
11.    Богатырев И. Финансовые механизмы поддержки предпринимательства // Экономист. – 2000. – №6. – С. 24-27.
12.    Вареник М. Регіональні аспекти малого підприємництва // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 182. – С. 5.
13.    Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.–2005.- С.28-46, 141-153.
14.    Гетьманенко Ю., Панченко И. Практика кредитования банком проектов в системе ЗАО „Кредитно-гарантийное учреждение”// Экономист. – 2000. – №3. – С. 7-10.
15.    Донець Л. І. Державне регулювання підприємницької діяльності// Фінанси України. – 2000. – №8. – С.56-60.
16.    Дугин И. Финансовая поддержка малого бизнеса в Украине: существующая практика и перспективы//Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №8. – С. 122-135.
17.    Колесник Н. Мале підприємство: світовий досвід та реалії України // Економист. – 2000-№10. –С. 12-15.
18.    Кондратюк Т. Державна політика малого бізнесу. – К. – 2003. – С. 112.
19.    Кузьменко В. Дефіцит фінансових інструментів у малому бізнесі// Урядовий кур’єр. – 2003. – № 114. – С.7.
20.    Кузнецова І. С. Фінансова підтримка малого підприємництва // Фінанси України. – 2001. – №6. –С. 41-49.
21.    Кулик О. Великі можливості малого бізнесу // Урядовий кур’єр. - 2003. – № 21.– С.4.
22.    Кулик О. Резерви малого бізнесу// Урядовий кур’єр. – 20034 – № 23. – С.9.
23.    Мазур О. Є. Напрями фінансової підтримки малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. – №4. – С.24-29.
24.    Микитюк О. І. Фінансова підтримка малого підприємництва //Фінанси України. – 2000. – №11. – С. 46-51.
25.    0нищук Я. В. Фінансове забезпечення діяльності малого та середнього бізнесу // Фінанси України. – 2003. – №7. – С. 75-80.
26.    Полторк Н., Федоренко Е. Малое предпринимательство на современном этапе Украины // Экономика, финансы, право. – 2003. – №1. – С. 37-42.
27.    Попов О. Державне регулювання малого бізнесу //Економіст. – 2000. – №6. – С.36-38.
28.    Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств. – ЦУЛ. – 2002. – с.378.
29.    Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки // Навч. посібник. – К., 2000. – с.385.
30.    Яковлев С. Возможности финансирования малого бизнеса в Украине //Экономист. – 2000. – №6. – С.24-27.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038