>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Поняття особливої частини кримінального права та її значенняЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 22.53 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4/8Середня оцінка: 4Зміст

Вступ 3
Розділ І. Загальна характеристика Особливої частини
кримінального права України 5
1.1 Поняття Особливої частини кримінального права України 5
1.2 Джерела Особливої частини кримінального права України 7
Розділ ІІ Система та значення Особливої частини кримінального
права України 14
2.1 Система Особливої частини кримінального права України 14
2.2 Значення Особливої частини кримінального права України 18
Висновки 20
Список використаних джерел 22
 

 

 

Список використаних джерел

1.    Конституція України.
2.    Кримінальний Кодекс України (загальна частина) / Редакція від 21.09.2006 чинна з 12.10.2006
3.    Кримінальний Кодекс України (особлива частина) / Редакція від 21.09.2006 чинна з 12.10.2006
4.    Алексеев С.С. Общая теория права: Курс в 2 т. – М., 1982. – 341 с.
5.    Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть: Конспект лекций. – Днепропетровск, 1992. – 256 с.
6.    Загальна теорія держави і права. За редакцією академіка АпрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 320 С.
7.    Коржанський М.Й. Кримінальне право України: Частина особлива. – К., “Генеза”, 2002. – 281 с.
8.    Коржанський М.Й. Кримінальне право України. Загальна частина. – К., 2002. – 291 с.
9.    Кримінальне право України. Загальна частина. – К., 2003. – 401 с.
10.    Кримінальне право України: Загальна частина. За ред. М.І. Бажанова. – Харків: “Право”, 2003. – 389 с.
11.    Кримінальне право України: Загальна частина. За ред. проф. П.С. Матишевського. – К.: Юринком, 2004. – 298 с.
12.    Навроцький В.О. Вступ до Особливої частини кримінального права України. – Львів, 2004. – 199 с.
13.    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – К., 2005. – 211 с.
14.     Правотворчество в СССР. – М., 1974. – 355 с.
15.     Теория государства и права. Под. ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 570 с.
16.     Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий. – К., 2005. – 311 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038