>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Поняття і механізм бюджетного регулюванняЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 33.01 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4/1Середня оцінка: 4ЗМІСТ

ВСТУП...............................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТУ ТА БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.........................................................................................................................5

РОЗДІЛ ІІ. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ В МЕХАНІЗМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.......................................................................................................................11
 2.1. Методи, принципи і джерела формування бюджету............................11
 2.2. Склад і структура доходів бюджету в Україні.......................................18 

РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМА ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ ЯК ЕЛЕМЕНТ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.......................................................................................22
 3.1. Класифікація видатків та форми бюджетного регулювання.............22
 3.2. Склад і структура видатків бюджету України......................................26

ВИСНОВКИ....................................................................................................................29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.................................34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 45.

2.  Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 37. – Ст. 32.

3. Закон України „Про систему оподаткування” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 16. – Ст. 119.

4. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 94.

5. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21.

6. Закон України „Про джерела фінансування органів державної влади” від 30.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 21. – Ст. 163.

7. Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 2. – Ст. 81.

8. Барановський О. Бюджетна безпека // Вісник НБУ. – 1998. – № 6. – С. 41-42.

9. Буряченко А.Є., Палій М.П. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2003. – № 8. – С. 34-37.

10. Бюджетний менеджмент: Підручник / За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

11. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 544 с.

12. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – 273 с.

13. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебник. – М.: Юристъ, 2005. – 350 с.

14. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997. – 303 с.

15. Заруба О.Д. Вдосконалення перерозподілу фінансових ресурсів держави // Фінанси України. – 1996. – № 11. – С. 7-15.

16. Дмитренко Е.С. Фінансове право України: Практикум. – К.: Атака, 2004. – 216 с.

17. Капаєв Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

18. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Х.: Консум, 1997. – 432 с.

19. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 256 с.

20. Опарін В.М. Бюджетна система: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 336 с.

21. Орлюк О.П. Фінансове право: Навчальний посібник. –  К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

22. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 607 с.

23. Податкова система: Підручник / За заг. ред. С.М. Онисько. – Львів: Магнолія-Плюс, 2004. – 312 с.

24. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

25. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криниць кий; За ред. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 320 с.

26. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2000. – 359 с.

27. Януль І.Є.  Бюджетна політика України: проблеми та перспективи // Фінанси України. – 1998. – № 2. – С. 48-51.   

28. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С.  Казначейстка система: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038