>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Політичний менеджмент як система управління політичною системою суспільстваЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 42.64 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5План
                                                                                                                            стор.
Вступ ………………………………………………………………………………3
Розділ 1. Політичний менеджмент: суть, поняття, види, історія становлення.
            1.1. Загальна характеристика політичного менеджменту: поняття,          
                 види. .....................................................................................................5
           1.2. Історія становлення політичного менеджменту як системи
                    управління. ........................................................................................10
Розділ 2. Політична кампанія як прояв застосування прийомів політичного менеджменту. ........................................................................................................17
            2.1. Управління мотивацією в політичному менеджменті. ..................20
            2.2. Управління процесами комунікації. Переконуюча комунікація...27
            2.3. Просування інформації в політичних процесах. ............................31
            2.4. Управління процесами структурування. .........................................33
            2.5. Формування політичної ідентичності. .............................................36
Висновки ...............................................................................................................38
Список використаної літератури ........................................................................39
Список використаної літератури
1.    Пушкарева Г.В. Политический менеджмент. – М.: Дело, 2002.
2.    Политический менеджмент: учебное пособие/Ред. В.И. Жуков, А.В. Карпов – М., 2004.
3.    Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов.- 4-е изд. – М.: Академический Проект: Трикста, 2004.-560с.
4.    Нікколо Макіавеллі. Флорентійські хроніки; Державець – К.: Основи, 1998.-492с.
5.    Вишняк О. Технологія та результати досліджень громадської думки//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2003.- №1.
6.    Василенко М. Менеджмент у контексті інноваційної моделі розвитку//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2003.- №1.
7.    Зернецька О., Зернецький П. PR-маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2003.- №3.
8.    Кочубей Л. Методи соціально-психологічного впливу на електорат//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2004.- №1.
9.    Юрченко І. Феномен політичного лідерства//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2004.- №1.
10.     Горбатенко В. „Аналіз майбутнього” та його роль в управлінні соціально-політичними процесами//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2004.- №1.
11.     Петракова Є. Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2004.- №2.
12.     Полянська В. Символічна політика: сутність, структура, умова реалізації//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2004.- №3.
13.     Мосов С., Рублюк О. Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2004.- №3.
14.     Школяр М. Психологічні аспекти формування іміджу політика//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2004.- №4.
15.     Котигоренко В. Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2004.- №6.
16.     Сергеєв В. Стратегічне управління політичними партіями//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2005.- №1.
17.     Тихомирова Є. Лобізм як складова міжнародного PR//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2005.- №1.
18.     Кочубей Л. Проблеми дослідження електорального простору//Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – К, 2005.- №2.
19.     Хома Н.М., Піча В.М. Політологія.- К., 2004.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038