>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Податкова система України становлення та розвитокЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 72.98 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4/4Середня оцінка: 4ЗМІСТ
ВСТУП.......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи податкової системи України
1.1. Податкова система України: становлення та особливості сучасного функціонування.........................................................................................................5
1.2 Прямі і непрямі податки як засіб державного впливу на соціально-економічний розвиток країни..................................................................................15
1.3. Система органів державної податкової служби (ОДПС................................21

РОЗДІЛ 2 .Оцінка стану і напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки
2.1. Характеристика податкових надходжень до бюджету..................................25
2.2. Особливості сплати податків і застосування податкової пільги в сучасній податковій системі України....................................................................................35
2.3. Податкове законодавство України: реалії і перспективи..............................44

РОЗДІЛ 3. Необхідність реформування податкового законодавства України
3.1.Реформування податкового законодавства......................................................50
3.2. Вдосконалення роботи органів державної податкової служби.....................55

ВИСНОВКИ.............................................................................................................59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................63

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
1.    Бобров В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища школа, 2003 – с.516-537.
2.    Боротьба зі злочинністю у сфері оподаткування – основні напрями діяльності податкової міліції // Вісник податкової служби України - 2002 - №1-2 – с. 15-19.
3.    Боротьба з корупцією// Вісник податкової служби України - 2005 - №48 – с.4-5.
4.    І.М. Бурденко, О.В.Кравченко Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки//Економіка. Фінанси. Право – 2004-№7-с.3-8.
5.    Вакулин І.П. Податкове адміністрування та ефективність податкової системи // Фінанси України – 2003 - №2 – с. 54-59.
6.    Василевська Г.В. Податкова політика у регулюванні економічного зростання// Фінанси України – 2003 - №2 – с. 39-43.
7.    ДПА пішла у наступ на тіньові зарплати// Вісник податкової служби України - 2005 - №47 – с.2-5.
8.    Р.П.Жарко. Окремі аспекти оцінки податкової системи України як інструменту регулювання розвитку підприємницької діяльності//Економіка. Фінанси. Право – 2005-№5-с.1113.
9.    В. Жвалюк Ключове завдання податківців – не тиснути на бізнес, підвищити надходження до казни // Вісник податкової служби України - 2003 - №42 – с. 33-34.
10.    Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 0.412.90р.
11.    Закон України “Про систему оподаткування” (в редакції від 18.02.97р.).
12.    С. Каламбет Розвиток податкового регулювання через систему пільг // Економіка. Фінанси. Право – 2003-№3-с.31-33.
13.    М. Каленський Місце і роль митного оподаткування в податковій системі держави // Вісник податкової служби України - 2004 - №4 – с. 60-64.
14.    Ю.О.Костенко Деякі проблеми оподаткування доходів фізичних осіб в Україні// Фінанси України – 2004 - №6 – с. 23-25.
15.    Корнус В.Г. Пільги з податку на додану вартість та нерівномірність податкового навантаження // Фінанси України – 2004 - №11 – с. 20-23.
16.    Крисоватий А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії // Фінанси України – 2003 - №2 – с. 4-10.
17.     Я. Литвиненко Податкові пільги: їх вплив, значення і зарубіжний досвід застосування// Економіка. Фінанси. Право – 2002-№6-с.21-23.
18.    І.Г. Лук’яненко Напрями реформування бюджетно-податкової системи в Україні // Економіка. Фінанси. Право – 2004-№6-с.26-29.
19.    Нове в оподаткуванні доходів фізичних осіб // Вісник податкової служби України - 2003 - №28 – с. 7-9.
20.    Онисько С.М. Податкова система: Навч.посібник. – К.Знання, 2004.-с.15-23.
21.    Податкова міліція: зміна формату // Вісник податкової служби України - 2006 - №5 – с.6-7.
22.    Податкова система потребує змін // Вісник податкової служби України - 2005 - №45 – с.10-11.
23.    Податків не любить ніхто, тому їх треба реформувати// Вісник податкової служби України - 2005 - №48 – с. 2-3.
24.    Податкове законодавство: реалії та перспективи // Вісник податкової служби України - 2003 - №41 – с. 2-3.
25.    Правові основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник / Л.А.Жук, І.Л.Жук, О.М.Не живець: Наук. керівник Л.А.Жук. – К.: Видавництво європейського університету, 2003-с.145-158.
26.    Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. – К.: Знання-Прес, 2003.-с.98-99.
27.    Складний процес реформуваня // Вісник податкової служби України - 2005 - №45 – с.10-11.
28.    Стратегічні завдання податківців // Вісник податкової служби України - 2004 - №37 – с. 20-21.
29.    Таранов Г.І. Вимоги до реформування податкової системи// Економіст. – 2002.-№11-с.17-19.
30.    Л.Ходос Законодавча база має бути простою і лаконічною// Вісник податкової служби України - 2006 - №11 – с. 6-9.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038