>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Податкова політика держави, УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 95.41 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти дослідження податкової політики держави..................5
1.1 Поняття, особливості, критерії та принципи податкової політики..........................5
1.2 Сутність, функції, класифікації податків та принципи оподаткування...................9
1.3  Історичний аспект розвитку податкової політики держави...................................15
РОЗДІЛ 2 Сучасний стан та особливості розвитку податкової політики України...............................................................................................................................22
2.1 Податкова політика України у сфері непрямого оподаткування............................22
2.2 Податкова політика України у сфері прямого оподаткування................................27
2.3 Оцінка податкового навантаження в Україні...........................................................31
РОЗДІЛ 3 Вдосконалення напрямків податкової політики України............................35
3.1 Стримувальні чинники розвитку податкової політики України.............................35
3.2 Прийняття Податкового кодексу України, як основного напрямку у реформуванні податкової політики.................................................................................39
3.3 Перспективи розвитку податкової політики України..............................................42
ВИСНОВКИ.......................................................................................................................48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................................53
ДОДАТКИ

 

 


CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.     Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р.
2.    Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р.
3.    Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р.
4.    Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. – 2002. - № 8. – с. 14 – 15.
5.    Атцподіна Л. М. Пряме оподаткування та шляхи його вдосконалення // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
6.    Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К .: Атака, 2002. – 268 с.
7.    Бичков С. Треба йти до європейських податків // День. – 2007. - № 15. – с. 5.
8.    Бункина М.К., Семенов А.М. Макроэкономика: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 544 с.                            
9.    Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.- К.: НІОС. – 2000. – 416 с.
10.    Вишневський В.П. До питання про ідею єдиного податку // Фінанси України. – 2000. - № 7. – с. 15 – 17.
11.    Іваненко В.О. Оподаткування прибутку – ключові підходи // Економіка, фінанси, право. – 2004. - № 4. – с. 11 – 13.
12.    Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 260 с.
13.     Капланець І. Пільги в оподаткуванні // Вісник податкової служби України. – 2005. - № 44. – с. 43 – 45.
14.    Кирієнко Н. Податкова підбиває підсумки і робить прогнози // Вісник податкової служби України. – 2005. - № 48. – с. 10 – 12.
15.    Крисоватий А.І., Десятинюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.
16.    Лекарь С. Особливості розвитку податкової політики в Україні на сучасному етапі // Економіст. – 2005. - № 4. – с. 29 – 30.

17.    Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 224 с.
18.    Лукашин Ю. ДПА пішла у наступ на тіньові заплати // Вісник податкової служби України. – 2005. - № 47. – с. 2 – 5.
19.     Матвієнко П. Реформування податкової системи України – нагальна потреба державного управління економікою // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В. Сьоміна. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Вип. 2. – 384 с.
20.     Мельник В.М. До питання про податкову реформу //  Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
21.     Мельник П. Деякі суперечності в розвитку податкової системи та шляхи їх подолання // Економіка України. – 2001. - № 7. – с. 15 – 18.
22.     Мозгова Г.В. Податкова політика  в Україні у сфері непрямого оподаткування // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
23.    Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник / За загальною редакцією С.М. Онисько. – Львів: „Магнолія Плюс”, 2004.
24.    Паєнтко Т. Деякі аспекти оптимізації оподаткування корпоративних доходів // Економіст. – 2004. - № 10. – с. 17 – 20.
25.    Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 3-тє, стереотипне. – К.: Либідь, 2005. – 616 с.
26.    Піхоцький В. Основні засади формування податкової політики в Україні на сучасному етапі // Економіка, фінанси, право. – 2000. - № 4. – с. 18 – 22.
27.     Піхоцький В. Сучасні вимоги до реформування податкової системи в Україні // Економіст. – 2004. - № 10. – c. 20 –23.
28.    Ревун В.І. Про реформування і модернізацію податкової системи // Фінанси України. – 2002. - № 11. – с. 27 – 29.
29.    Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.
30.    Рябошлик В. З чиїх грошей збирається ПДВ? // Економіст. – 2007. - № 1. – c.17 – 19.
31.     Рябошлик В. Європа відмовляється від ПДВ // Економіст. – 2006. - № 10. – c. 17 – 20.
32.    Соколовська А.М. До питання про податкову реформу в Україні // Фінанси України. – 2006. - № 4. – с.58 – 61.
33.     Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки // Фінанси України. – 2006. - № 9. – с. 75 – 79.
34.     Соколовська А.М. Податковий кодекс України як засіб правового обмеження дискреційної податкової політики // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
35.    Солонінко К.С. Макроекономіка: Навчальний посібник  для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: ЦУЛ, 2002. – 320 с.
36.    Сторожук О. Облік та оптимізація оподаткування // Вісник податкової служби України. – 2006. - № 6. – c. 58 – 60.
37.      Сторожук О. Регулювання підприємницької діяльності через податковий механізм // Вісник податкової служби України. – 2006. - № 14. – с. 58 – 61.
38.     Фліссак Н. Шляхи реформування податкової системи України // Вісник податкової служби України. – 2007. - № 1-2. – c. 5 – 9.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038