>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості федеративного устрою державиЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 33.59 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст


Вступ 3
Розділ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ТА УСТРОЮ ДЕРЖАВИ 6
1.1 Загальне поняття про форму держави 6
1.2 Поняття про устрій держави 8
1.3 Класифікацій держав в залежності від устрою 13
Розділ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЮ
ДЕРЖАВИ 19
2.1 Федерація як одна з форм державного устрою 19
2.2 Принципи устрою федерації 21
2.3 Типологія федерацій 25
Висновки 29
Список використаних джерел 31 
Список використаних джерел

1.    Алексеев С.С. Государство и право. М.: Юридическая литература, 1996. – 456 ст.
2.    Аристотель. Политика - М. БЕК 1991. – 512 ст.
3.    Гавpилов H.И. Меpа госудаpственности демокpатического госудаpства.- К.: Hаук. думка, 1997. – 645 ст.
4.    Государство и право в развивающихся странах. Источники права. Сб.ст - М. 1985. – 412 ст.
5.    Димитров Ю. Адміністративна юстиція - атрибут демократичної правової держави - Право України, 1996 р., №4
6.    Еллинек Г. Общее учение о государстве - С.Пб. 1908. – 712ст.
7.    Коваленко А.И. Теория государства и права. М., 1994. – 462ст.
8.    Конституционное (государственное) право зарубежных стран. /отв. ред. Б.А. Страшун, т. 1-2 [Андреева Г.Н., Андреева И.А., Будагова А.Ш. и др.]; М.:БЕК, 1996. – 1452 ст.
9.    Котюк В.О. Основи деpжави і пpава: [Hавч. посібник для студентів юpид. вузів та фак.]/ [Відп.pед. Боpис І.Д.].- К.:ВEHТУРІ, 1995. – 360 ст.
10.    Основи держави і права: Hавч. посібник у запитаннях і відповідях для вступників до юpид. закладів/Спілка юристів України; С.Д.Гусаpєв, А.М.Колодій, Л.В.Кpавченко.- К.: Юpінфоpм, 1995. – 242 ст.
11.    Основы государства и права./Под редакцией проф. Кошарова В.В./- Х., 1994 . – 563 ст.
12.    Рябов С.Г. Політологічна теоpія деpжави: [Hавч. посібник для студентів гуманіт. фак. вищ. навч.закладів]/ [Ред. Hедашківський В.П.].- К.: ТАHДEМ, 1996. – 432 ст.
13.    Стpахов М.М. Істоpія деpжави і пpава стаpодавнього світу: Hавч. посібник/ Укp. деpж. юpид. акад.- Х., 1994. – 572 ст.
14.    Старилов Ю.Н. Институты государственной службы: содержание и структура. - Государство и право, 1996 г., №5
15.    Теорія держави і права (под ред. В.В.Копейчикова). Київ: Юрінком. - 1997. – 676 ст.
16.    Теория государства и права./Под редакцией Алексеева С.С./.- М., 1985 . – 584 ст.
17.    Хропанюк В.Н. Теория государства и права - М. ЮНИТИ 1993. – 648 ст.
18.    Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. - М.,1993. – 315.
19.    Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. -К.: Програма Л, 1995 . – 398 ст.
20.    Шевченко О.О. Істоpія деpжави і пpава заpубіжних кpаїн: [Хpестоматія для студентів юpид. вузів та фак.]/ [Відп. pед. І.Д.Боpис].- К.: Вентуpі, 1995. – 416 ст.
21.    Шульженко Ф.П., Hаум М.Ю. Істоpія вчень пpо деpжаву і пpаво: Куpс лекцій/ Hац. пед. ун-т ім.М. П.Дpагоманова; За заг.pед. Копєйчикова В.В.- К.: Юpінком Інтеp, 1997. – 260 ст.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038