>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості статусу субєктів адміністративно-правових відносинЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 38.29 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5Зміст

Вступ 3
Розділ І. Загальна характеристика адміністративно-правових відносин 
1.1 Поняття й основні риси адміністративно-правових відносин 
1.2 Види адміністративно-правових відносин 
Розділ ІІ Особливості статусу суб’єктів адміністративно-
правових відносин 
2.1 Особливості адміністративно-правового статусу громадян 
2.2 Компетенція державного органу як вираз його
спеціальної правосуб\'єктності 
2.3 об\'єднання громадян, органи самоврядування, самодіяльні
організації та їх статус правосуб’єктності 
2.4 
2.5 
Висновки 
Список використаних джерел 
 Список використаних джерел


Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.
1. Адміністративне право: Курс лекцій: для студентів юридичних вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1996. -     208 ст.

2. Адміністративне право. Підручник під редакцією Павловського Р.С., К.: Вища школа . ; 1986р.

3. Адміністративне право. Підручник під редакцією Попова В.І. та Студенткіна М.С., М.: Юридична література.; 1988р.

4. Закон України "Про об"єднання громадян" , 1992 р.

5. Постанова Верховної Ради України "Про порядок впровадження в дію Закону України "Про об"єднання громадян", 1992 р.
 
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. –
1996. –
№ 30. – Ст. 141.
2. Закон України "Про біженців" від 24 грудня 1993 р. // ВВР. –
1994. - № 16. – Ст. 90.
3. Закон України "Про загальний військовий обов’язок і військову
службу" від 25 березня 1992 р. // ВВР. – 1992. - № 27. – Ст. 385.
4. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. // ВВР. –
1991. - № 4. – Ст. 20.
5. Закон України "Про надзвичайний стан" від 26 червня 1992 р. //
ВВР. – 1992. - № 37. – Ст. 538.
6. Закон України "Про об’єднання громадян" від 16 червня 1992 р.
// ВВР. – 1992. - № 34. – Ст. 504.
7. Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. //
ВВР. – 1992. - № 49. – Ст. 668.
8. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого
1994 р. // ВВР. – 1994. - № 23. – Ст. 161.
9. Закон України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 р.
10. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 р. // ВВР. – 1993. -
№ 16. – Ст. 167.
11. Закон України «Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку» від 16 грудня
1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 4. – Ст.
18.
12. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого
1992 р. // ВВР України. – 1992. – № 13. – Ст. 178.
13. Адміністративне право України. За ред. проф. Битика Ю.П. – Х.:
2000. – 217 с.
14. Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М., Дяченко О. В.,
Зуй В. В. Адміністративне право України. – Х., 2001. – 528с.
15. Бобир В. І., Демський С. Е., Колодій А. М., Кулик О. Г.,
Олійник А. Ю. Правознавство. – К., 1999. – 699с.
16. Бритченко С.А., Андрієнко В. Правовий статус іноземців та осіб
без громадянства в Україні // Проблеми міграції. – Т. 4. – Число
1(8). – 1999. – С. 4.
17. Гpомадянське суспільство і пpавова деpжава, пpоблеми
становлення: Зб. наук. пp./ МВС Укpаїни. Hац. акад. внутp. спpав
Укpаїни; За pед. Є.М. Моісеєва. – К.: ТОВ "Міжнаp. фін. агенція",
1997. – 78 с.
18. Гладун З. С. Адміністративне право України (опорні конспекти
лекцій. – Т., 2001. – 152с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038