>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості правового регулювання зайнятості населення УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 50.2 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

Вступ...........................................................................................................3

Розділ І. Поняття і загальна характеристика інституту зайняття населення в Україні...........................................................................................6
 1.1. Суть, форми та види зайнятості та безробіття..................6
 1.2. Державні гарантії зайнятості населення..........................19

Розділ ІІ. Державна політика у сфері зайнятості.............................27
 2.1. Критерії діяльності органів державної влади в сфері зайнятості населення в Україні.....................................................................27
 2.2. Структура та компетенція органів по реалізації державної політики у сфері зайнятості........................................................32
 2.3. Територіальна координація зайнятості населення........40

 Розділ ІІІ. Гарантії і компенсації незайнятому населенню...........45

Висновки..................................................................................................53

Список використаних джерел та літератури....................................60
Список використаних джерел талітератури
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 6.
2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971р.
          3.  Закон України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 5. – Ст. 25.
1.    Закон України “Про державну службу” від 16 .12.1993 р. // Відомості Верховної Ради. – № 52. – Ст.. 490.
5. Закон України «Про страхування” від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 5. – Ст. 39.
6. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 6. – Ст. 187.
7. Конвенція про політику в галузі зайнятості № 122, прийнята Генеральною Конференцією Міжнародної Організації Праці в 1964 році на сорок восьмій сесії. – К.: Наукова думка, 1999. – 67 с.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.1993 року “Про затвердження Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників” // Офіційний вісник України. – 1993. – № 49. – Ст. 98.
9. Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 1998 р. № 578 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 19. – Ст. 117.
10. Положення про порядок організації сезонних робіт, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 1998 р. № 579 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 19. – Ст. 169.
11. Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 1998 р. № 580 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 19. – Ст. 181.
12. Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 1998 р. № 581  // Офіційний вісник України. – 1998. – № 19. – Ст. 193.
13. Положення про порядок подання матеріальної допомоги по безробіттю, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 1998 р. № 582 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 19. – Ст. 216.
14. Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки, затверджене Постановою Кабінету Міністрів від 27 квітня 1998 р. № 583 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 19. – Ст. 237.
 15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про підвищення розмірів допомоги за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення” від 10.05.1999 р. № 783 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – Ст. 265.
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2000 р. № 1007 “Про затвердження плану дій на 2000 рік щодо реалізації Програми зайнятості населення на 1997 – 2000 роки та основних напрямів використання коштів державного фонду сприяння зайнятості населення на 2000 рік” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 25. – Ст. 174.
17. Наказ Міністерства праці України та Міністерства освіти України № 36/206 від 30.06.1994 року “Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки вивільнюваних працівників і незайнятого населення” // Офіційний вісник України. – 1994. – № 27. – Ст. 164.
18. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 161 від 28 вересня 1998 р. “Про затвердження Інструкції про порядок виплати громадянам матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості” // Офіційний вісник України. – 1998. – № 33. – Ст. 297.
19. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 113/247 від 08.07.1999 р. “Про затвердження Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 184.
20. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.99 “Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок укладання договорів з навчальними закладами, підприємствами і громадянами, які звертаються в державну службу зайнятості, щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 28. – Ст. 329.
21. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 229 від 30.12.1999 р. “Про впорядкування умов оплати праці працівників державної служби зайнятості” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 52. – Ст. 145.
22. Наказ Державного комітету статистики України № 244 від 06.07. 1998 р. “Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань працевлаштування й зайнятості населення та Інструкції щодо їх заповнення”. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – Ст. 241.
23. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник. – К.: “Олан”, 2004. – 311 с.
24. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. – К.: Знання, 2005. – 381 с.
25. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – К.: Вікар, 2005. – 725 с.
26. Бреев Б.Д. Некоторые аспекти занятости населения на современном этапе. – М: Слово, 1991. – 392 с.
27. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.
28. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-правові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 535 с.
29. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.
30. Запара С. Шляхи забезпечення продуктивної зайнятості населення України //Право України. – № 11. – 2005. – С. 72-76.
31.    Заславский И. Труд, занятость, безработица. – М.,1992. – 340 с.
32.    Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М., 1993. – 728 с.
33.    Колосов В. Правове регулювання зайнятості // Радянські профспілки. –1992. – №2. – С. 23-28.
34. Котляр А.З. Перестройка и занятость. – М.,1990. – 175 с.
35. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2004. – 248 с.
36. Маслова И.С. Становление системи формировання эффективной занятости в новых условиях. – М.,1991. – 274 с.
37. Мацюк А.Р., Симорот З.К. Трудовое право в вопросах и ответах: Справочник. – К.: Политиздат Украины, 1988. – 287 с.
38. Новицкий А.Г. Актуальные проблеми трудовой активности населения. – К., 1992. – 186 с.
39. Пастухов В.П. Радянське трудове право. – К.: Радянська школа, 1989. – 206 с.
40. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, П.І. Мінюков. – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2003. – 140 с.
41.  Пристанєва А.А. Ринок праці: зайнятість і безробіття. – К., 1993. – 252 с.
42. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – Х.: Фірма “Консул”, 1998. – 480 с.
43. Руденко Г.Г. Служба занятости и ее функции. - М.: РЗА, 1992. – 189 с.
44. Синчук С.М., Бурак В.Я. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО. – 306 с.
45. Сирота М.И. Право социального обеспечения Украины: Учебник. – Х.: «Одиссей”, 2005. – 432 с.
46. Советское законодательство о труде: Справочник // Коршунов Ю.Н., Лившиц Р.З., Румянцева М.С. – М.: Профиздат, 1980. – 512 с.
47. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 536 с.
48. Юридический справочник для граждан. – Донецк: ИФК «Сталкер»; Харьков: «Фолио», 1996. – 510 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038