>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості правового забезпечення валютного контролю в банківській системі УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 66.31 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0дипломна робота. 81 сторінка

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ  ТА  ЛІТЕРАТУРИ:

1.    Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К. – Преса України, 1997. – 80 с.
2.    Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. –  № 29. –  Ст. 377.
3.    Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 508.
4.    Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.
5.    Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
6.    Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України  від 23 вересня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. –  1994. –  №40. –  Ст. 8.
7.    Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею чи втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995 року // Голос України. – 1995. – 5 липня.
8.    Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.
9.    Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5 – 6. – Ст. 30.
10.    Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –  № 9. –  Ст. 247.
11.    Кодекс України про адміністративні правопорушення: К.: Парламентське вид-во, 2002. –  164 с.
12.    Кримінальний кодекс України: К.: Парламентське вид-во, 2003. –  176 с.
13.    Цивільний кодекс України: К.: Право, 2003. – 384 с.
14.    Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276
15.    Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист): Закон України від 12 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 187.
16.    Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року // Відомості Верховної Ради України . –  1993. –  №17. –  Ст. 3.
17.    Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю: Указ Президента від 8 червня 1993 року // Урядовий кур’єр. – 1993. –  № 84.
18.    Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Указ Президента України від 27 червня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. –  №10. –  Ст. 253.
19.    Положення про структуру системи банківського нагляду  Національного банку України та його повноваження  щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків: Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. –  №17. –  Ст. 542.
20.    Про організацію внутрішнього аудиту в банках: Постанова Правління Національного банку України від 20 березня 1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. –  №9. –  Ст. 374.
21.    Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків: Постанова Правління Національного банку України від 9 листопада 1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. –  №17. –  Ст. 952.
22.    Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Постанова Правління НБУ від 18 березня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. –  №12. –  Ст. 113.
23.    Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями: Постанова Правління НБУ від 24 березня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 131.
24.    Положення Про валютний контроль: Постанова Правління НБУ від 8 лютого 2000 року // Офіційний вісник України . –  2000. –  №14. –   Ст. 295.
25.    Правила надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів: Постанова Правління Національного банку України від 16 листопада 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – Ст. 2102.
26.    Правила проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України: Постанова Правління Національного банку України від 4 липня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 30. – Ст. 1364.
27.    Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Постанова Правління НБУ від 17 липня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. –  №34. –   Ст. 863.
28.    Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок: Постанова Правління Національного банку України від 15 серпня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – Ст. 152.
29.    Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банками законодавства: Постанова Правління НБУ від 28 серпня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. –  №41. –  Ст. 165.
30.    Про сорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України і Національного Банку України від 28 серпня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. –  №14. –  Ст. 521.
31.    Положення про порядок накладення адміністративних штрафів: Постванова Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 5. – Ст. 72.
32.    Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій: Постанова Правління Національного банку України від 29 серпня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 108.
33.    Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України: Постанова Правління Національного банку України від 9 жовтня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 41. – Ст. 1910.
34.    Положення про порядок здійснення Національним банком України наглядових функцій щодо банків, діяльність яких пов’язана з державною таємницею: Постанова Правління Національного банку України від 28 грудня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 5. – Ст. 193.
35.    Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: Постанова Правління Національного Банку України від 12 грудня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 41. – Ст. 190.
36.    Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 22. – Ст. 992.
37.    Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі ст. 37 ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки: Постанова Правління Національного банку України від 21 травня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1218.
38.    Про схвалення Методичних рекомендацій щодо взаємодії між інспекторами з банківського нагляду Національного банку України та зовнішніми аудиторами банків: Постанова Правління Національного банку України від 29 квітня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. –  №14. –  Ст. 832.
39.    Про внесення зміни до Положення про валютний контроль: Постанова Правління Національного банку України від 16 лютого 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 8. – Ст. 440.
40.    Про реорганізацію банківського нагляду: Постанова Правління Національного банку України від 12 жовтня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 784.
41.    Роз’яснення для банківської системи щодо порядку проведення працівниками НБУ перевірок банків на предмет дотримання валютного законодавства, інспекційних перевірок, а також стосовно деяких положень ст. 71 Закону України Про банки і банківську діяльність: Лист НБУ від 18.10.2001р. // www.rada.gov.ua.
42.    Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. Фінансове право: Підручник – Х.: “Консум”, 1998. –  496 с.
43.    Антонов В.А. Мировая валютная система и международные расчеты. - М., 2000. – 192 с.
44.    Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади. Автореферат дис. ... док. юрид. наук. – Київ, 1999. – 23 с.
45.    Банківське право: Навчальний посібник / Упорядник – М. П. Кучерявенко, – Харків, 1999. – 784 с.
46.    Блащук Ю. О. Валютний контроль операцій на світовому фінансовому ринку. Автореф. дис. ... канд. економ. наук. – Тернопіль, 2001. – 20 с.
47.    Блащук Ю. О.  Комерційний банк як агент валютного контролю // Фінанси України. – 2001. – № 4. –  С. 132 – 135.
48.    Блащук Ю. О. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції // Вісник НБУ. – 2001. – № 4. – C. 28 – 30.
49.    Бурцев В.В. Основные принципы организации государственного финансового контроля в современных условиях // Финансовый менеджмент. – 2001. – № 2. – С. 43 – 47.
50.    Валютне регулювання і валютний контроль в Україні: Навч. посіб. / Л.М. Кравченко, О.О. Шапошников. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2001. – 167 с.
51.    Валютне регулювання та контроль в Україні. / О. І. Кабанець, В. Д. Кольга. – К., 2000 . – 203 с.
52.    Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под. ред. И.Н. Платоновой. – М., 1996. – 136 с.
53.    Головнин М.Ю. Долларизация в переходных экономиках России и стран Центральной и Восточной Европы // Проблемы прогнозирования. – 2004. – № 3. – С.124 – 134.
54.    Григоренко Є. Макаренко О. Стан та можливі напрями вдосконалення системи валютного контролю в Україні // Вісник НБУ. – 2000. – № 12. – С. 39 – 41.
55.    Делас В.А. Місце комерційних банків в системі валютного контролю // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 153 – 154.
56.    Жернаков М. Фінансовий контроль: сутність, суб’єкти, їх права та обов’язки // Підприємництво, господарство і право. –  2006. – № 3 (123). – С. 64 – 66.
57.    Качан О. О. Банк. право: Навч. Посіб. – К.: Школа, 2004. – 285 с.
58.    Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий). – Х.: ООО «Одиссей», 2000. – 1008 с.
59.    Костюченко О. А. Банківське право України: Підручник . – 3-тє вид. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 928 с. – (Економіка. Фінанси. Право).
60.    Кравченко Л. Особливості відповідальності уповноважених банків за порушення валютного законодавства // Право України. – 2003. –  №1. –  С. 23 – 27.
61.    Красавина Л.Н., Алибегов Т.И., Былиняк С.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. – М.: Право, 2002. – 436 с.
62.     Красноперова О. А. Валютный контроль в России (Нормативно-правовой аспект) Юрид. Консультант. – 1998. – № 7. – С. 4 – 6.
63.     Краткий словарь по социологии / Под общ. ред  Д.М. Гвишиани, Н.И Лапина; Сост. Е.М. Каржева, Н.Ф. Наумов. – Политиздат, 1989. – 376 с.
64.     Кротюк В., Іоффе А. Валютний контроль та його правова регламентація в Україні // Вісник НБУ. – 1997. – № 11. – С. 12 – 14.
65.     Михайличенко С. Лібералізація валютного ринку України // Вісник НБУ. –  1999. –  №5. –   С. 18 – 21.
66.     Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценко. – К.: А. С. К., 2005. – 848 с.  –  (Нормат. док. та комент.).
67.     Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М. О., Гончаренка В. Г. – К., – “Форум”, 2001., у 2-х ч.
68.     Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Каннон, А. С. К., 2001. – 1104 с.
69.     О. М. Сліпушко Віктор Ющенко: Банкір і політик. – Криниця, 2000. – 139 с.
70.     Опенышев С. П. Сущность, цель, задачи и функции финансового контроля // Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. – 2003. –№ 11. – С. 69 – 73.
71.     Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 240 с.
72.     Орлюк О. П. Банківське право: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 369.
73.     Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.
74.     Орлюк О.П. Фінансове право. –  К.: Юрінком Інтер, 2003. –  376 с.
75.     Пруський О. Основні тенденції розвитку валютного регулювання та валютного контролю  в Україні // Вісник ТАНГ. – 2003. – № 4. – С. 72 – 76.
76.     Резнікова О. Валютне регулюваня на міждержавному рівні та його вплив на національлну валютну систему // Банківська справа. – 2000. – № 4. – С. 52 – 54.
77.     Резнікова О. Система валютного регулювання в Україні на сучасному етапі. Автореферат дис. ... канд. економ. Наук. – Київ, 2001. – 17 с.
78.    Старинський М. Становлення та розвиток повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави // Підприємництво, господарство і право. –  2006. – № 3 (123). – С. 53 – 56.
79.     Фещенко О. Коментар фахівця // Вісник Податкової служби України. – 2002. – № 36. – С. 47.
80.     Финансовое право: Учебник.– Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 448 с.
81.     Чуніхіна Л. Організація первинного фінансового контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, у банках України // Право України. – 2004. – № 7. – С. 106 – 109.
82.     Шестак В. С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання). Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Харків, 2002. – 17 с.
83.     Эриашвили Н. Д. Банковское право: Учебник для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 383 с.
84.     Юргелевич С. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України // Економіка.Фінанси. Право. –  2000. –  №10. –  С. 3 – 8.
85.     Янушевич  Я. Перевірка діяльності банків – обов’язок органів податкової служби // Вісник Податкової служби України. –  2002. –  №13. –  С. 56 – 57.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038