>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості права спільної власності на житловий будинок (квартиру)Ціна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 23.91 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3/1Середня оцінка: 3Зміст


Вступ 3
Розділ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1 Загальна характеристика права власності в Україні 6
1.2 Нормативно-правове регулювання права власності в Україні 11
Розділ ІІ ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК (КВАРТИРУ) ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 17
2.1 Законодавче визначення власника житлового будинку (квартири) 17
2.2 Особливості продажу частки у праві спільної часткової або припинення права на частку у спільному майні 18
Висновки 22
Список використаних джерел та літератури 25
 
Список використаних джерел та літератури


1.    Березюк О. Господарські об’єднання: стан законодавства та перспективи розвитку. Право України. – 2001. - № 3
2.    Вінник О. Характерні риси господарських організацій. Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001 - № 6
3.    Гречко В. В., Зіоменко Ю. І. Конституційне право на особисту власність – К.: Политвидав України, 1989. – 65 с.
4.    Грудницька С. “Відмінність об’єднань підприємств від господарських товариств”. Право України. – 1994. – № 9
5.    Заболотний В. Організаційно-правові основи і особливості функціонування різних форм власності // Політика і час. – 1991. – № 13. С. 15-23.
6.    Закон України “Про підприємства в Україні”
7.    Закон України “Про промислово-фінансові групи в Україні”
8.    Закон України «Про власність»
9.    Закон України «Про господарські товариства».
10.    Комах Е. Право коллективной собственности в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право – 1997. – №6. – С. 3-7.
11.    Конституція України.
12.    Майнові права громадян юридичних осіб // Михайленко О. Р. Основи правознавства – К., 1997. – С. 171-181.
13.    Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право (курс лекцій). – К., 1996.
14.    Підопригора О.А., Боброва Д.В. Цивільне право. – К., 2005. – 912 с.
15.    Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації.
16.    Правовое регулирование отношений собственности в Украине // Юрид. вестник – 2001. – №1. – С. 84-89.
17.    Пронська Г. Правове становище орендного підприємства // Юрид. вісник України. – 2004. – №11.
18.    Селіванов В. Проблеми трансформації власності права в Україні // Віче – 2001. №6. – С. 86-100.
19.    Система форм собственности переходных обществ // Экономика Украины. – 2004. – №6. – С. 54-62.
20.    Собственность: право и свобода – М.: ИГПАН, 1999. – 127 с.
21.    Суханов Е. А. лекции о праве собственности – М.: Юрид. лит., 2005. – 238 с.
22.    Уманцив Г., Уманцив Ю., Лысенко О. “Некоторые экономико-правовые аспекты функционирования объединения предприятий в Украине”. Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 5
23.    Цивільний Кодекс України
24.    Шакун В.І., Мельник П.В. Правові аспекти підприємницької діяльності. – К.: Джерела, 2005 – 341 с..
25.    Шемякин Л. Конституционное обеспечение прав субъектов права собственности и хозяйствования // Юрид. вестник – 2003. – №2. – С. 62-63.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038