>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості посвідчення іпотечних договорівЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 43.92 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст

Вступ 3
Розділ І. 
1.1 Загальне поняття про іпотеку 
1.2 Історія вчення про іпотеку 
Розділ ІІ Договір іпотеки та його складові 
2.1 Загальні положення договору іпотеки 
2.2 Сторони договору іпотеки, їх права та обов’язки 
2.3. Звернення стягнення на заставлене майно 
Розділ ІІІ. Особливості посвідчення договору іпотеки 
3.1 Особливості укладання та посвідчення договорів іпотеки 
3.2 Посвідчення договорів іпотеки незавершеного будівництва 36
Висновки 40
Список використаних джерел та літератури 45
Додатки 48
 Список використаних джерел та літератури

1.    Закон України Про бібліотеки і бібліотечну справу
2.    Закон України Про внесення доповнень до Закону України "Про заставу"
3.    Закон України Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР
4.    Закон України Про заставу//Відомості Верховної Ради України. - 1992 р. -  № 7.
5.    Закон України Про нотаріат
6.    Закон України Про приватизаційні папери
7.    Закон України Про введення в дію Закону України "Про заставу"
8.    Постанова Кабінет Міністрів 12/01/93 14-93-п Про Книгу запису застав
9.    Постанова Кабінет Міністрів 29/04/94 280-94-п Про надання державним підприємствам пільги щодо сплати державного мита
10.    Постанова Кабінет Міністрів 19/02/96 227-96-п Про Порядок реалізації положень статті 5 угод між Україною та Російською Федерацією, між Україною та Республікою Білорусь про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності
11.    Наказ Міністерство юстиції 07/07/94 z0152-94 Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
12.    Інструкція Національний банк 08/10/93 v5_11500-93 Про Методичні рекомендації по застосуванню банками Закону України "Про заставу"
13.    Роз'яснення ГДПІ 13/01/95 v-204225-95 Податок по заставі
14.    Роз'яснення Вищий Арбітражний Суд 06/10/94 v_706800-94 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів
15.    Лист Національний банк 23/01/95 v11_6500-95 Доповнення до Методичних рекомендацій щодо застосування комерційними банками Закону України "Про заставу"
16.    Лист Національний банк 03/04/96 v1780500-96 Щодо відкриття рахунків приватним нотаріусам
17.    Цивільний кодекс України
18.    Азимов Ч. Н. Залоговое право. - Х., 1993.
19.    Азімов Ч. Н. Забезпечення виконання зобов’язань. - Х., 1995.
20.    Башмаков А. А. Основные начала ипотечного права. - С.Пб., 1891.
21.    Белов А. П. Способы обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговых сделках. - М., 1992.
22.    Брагинский М. Залог и закон о залоге // Хозяйство и право. - 1993. - № 6.
23.    Бублик В. Залоговое право: практика применения. // Хозяйство и право. - 1994. - №№ 3, 4.
24.    Будилов В. М. Залоговое право России и ФРГ. - С.Пб., 1993.
25.    Бушев А. Залог квартиры: правовые проблемы. // Хозяйство и право. - 1995. - № 2.
26.    Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 20.
27.    Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24.
28.    Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 31.
29.    Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39.
30.    Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 14.
31.    Витрянский В. Обеспечение обязательств. // Хозяйство и право. - 1995. - № 10.
32.    Вишневский А. А. Залоговое право. - М., 1995.
33.    Волков С.С. Іпотечне кредитування в Україні: передумови, ризики, перспективи // Інформаційний портал Українського агентства фінансового розвитку ( ЗАТ «УАФР»)
34.    Воробець Л. Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банку // Право України – 2002 - № 12 – с. 62-65.
35.    Гонгало Б. М., Крошенинников П. В. Комментарый к закону “О залоге”. - Екатеринбург, 1992.
36.    Грось Л. Залог: вопросы гражданского права и гражданского процесса. // Хозяйство и право. - 1996. - № 2.
37.    Задерей Н. Іпотеку затаврували // Контракти – 2004 – № 15 – с.7-12.
38.    Звоницкий А. С. О залоге по русскому праву. - К., 1912.
39.    Зуб И. В. Правовые аспекты доверия. // Бизнес. - 1994. - № 48.
40.    Иоффе О. С. Обязательственное право. - М., 1975.
41.    Кассо Л. Понятие о залоге в современном праве. - Юрьев, 1898.
42.    Кикабидзе Н. Залоговое законодательство и интересы банков. // Хозяйство и право. - 1995. - № 1.
43.    Колюшин Е. И. Практический комментарий закона Российской Федерации “О залоге”. - М., 1992.
44.    Лагутін В. Іпотечний кредит в Україні: перспективи і можливі наслідки // Банківська справа - 2003 - №4 – с. 42-51.
45.    Локоть С. Бери, если возьмешь. // Бізнес. - 1995. - № 32.
46.    Луці ва Б.Л. Гроші, банки та кредит : у схемах та коментарях : Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2000.
47.    Людкевич Г. Іпотечне кредитування на практиці // Янус-Нерухомість – 2002 - № 14 – с. 15-17.
48.    Мейер Д. И. Древнерусское право залога. - Казань, 1855.
49.    Панаистов И. Г. Обеспечение обязательств (неустойка, залог, задаток, поручительство). Лекции для студентов ВЮЗИ. - М., 1958.
50.    Перетерский И. С. Способы обеспечения обязательств (задаток, неустойка, поручительство). - М., 1930.
51.    Підопригора П. А. Основи римського приватного права. - К., 1995.
52.    Попов В. Залог во внешнеэкономических обязательствах. // Хозяйство и право. - 1992. - № 10.
53.    Сарбаш С. Способы обеспечения исполнения обязательств. // Хозяйство и право. - 1996. - №№ 10, 11.
54.    Сиротина И. А. Кредит под залог. Техника получения. - М., 1995.
55.    Смирнов В. В. Золог и страхование. - К., 1995.
56.    Товстоліс М. Розуміння застави в звичаєвому праві України. - К., 1928.
57.    Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку // Вісник НБУ – 2002 - №  4 – с. 119-125.
58.    Шульга М. Залог земли. // Бизнес - информ. - 1993. - №№ 1, 2.
59.    Юргелевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування // Вісник НБУ – 2002 - № 1 –с.34-35.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038