>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості немайнових прав як обєкт цивільного праваЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 31.76 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3/2Середня оцінка: 3Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ. 1. ПОНЯТТЯ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ У
ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ  7
1.1. Зміст немайнового права  7
1.2. Обмеження немайнових прав  9
РОЗДІЛ. 2. ВИДИ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 11
2.1 Немайнові права, що забезпечують природне існування
фізичної особи  11
2.2 Немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної
особи  18
РОЗДІЛ. 3. ЗАХИСТ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 26
Висновок  30
Список використаних джерел та літератури 32 
Список використаних джерел та літератури

1)    Конституція України. Офіційний текст – К., 1999.
2)    Конвенція про захист прав і свобод людини від 4 листопада 1950р. / / Права людини: міжнародні договори ООН та Ради Європи – К: Факт, 2001р.
3)    Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989р. // Права людини: міжнародні договори ООН та Ради Європи – К: Факт, 2001.
4)    Сімейний кодекс України від 10 січня 2002.
5)    Цивільний кодекс України від 16 січня 2003.
6)    Закон України “Про донорство крові та її компонентів” // Відомості Верховної Ради України – 1995р.
7)    Закон України “Про забезпечення санітарного й епедемічного добробуту населення” від 24 лютого 1994р.
8)    Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991р.
9)    Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992р.
10)    Закон України “Про об`єднання громадян” від 16.06.1992р.
11)    Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991р.
12)    Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992р.
13)    Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994р.
14)    Закон України “Про судоустрій” від 7.02.2002р.
15)    Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 18 тижнів” від 12 листопада 1993р.
16)    Положення “Про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен та по батькові” затверджено КМУ від 27 березня 1993р.
17)    Указ Президента України “Про порядок перемін громадянами України прізвищ, імен та по батькові” від 31 грудня 1991р.
18)    Бірюков І.А. Цивільне Право України – К.: Наукова думка, 2000.
19)    Дзера О.В. Цивільне Право України – К: Юрінком Інтер, 2002.
20)    Ємельянов В.П. Цивільне Право України – Х.: Консул, 2000.
21)    Конституція України. Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина. Навчальний посібник – К.: 1999.
22)    Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона – М.: Юрид. Лит., 1983.
23)    Підопригора О.А. Цивільне Право – К.: Вентурі, 1999р.
24)    Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи – К.: Наукова думка, 1992.
25)    Права людини: міжнародні договори Організації Об`єднаних Націй та Ради Європи / Упоряд. В. Павлик, В. Тесленко – К.: Факт, 2001.
26)    Слипченко С.А. Цивільне Право України – Харків: Еспада, 1999.
27)    Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві – К.: Науковий світ, 2001.
28)    Устав Всемирной организации здравоохранения – Женева, 1968.
29)    Цивільний кодекс України. Коментар (науково – практичний) Харків, 2004.
30)    Шевченко Я.М. Цивільне Право України – К.: Ін Юре, 2003.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038