>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Нормативіський позитивізм Г. КельзенаЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 32.04 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3/2Середня оцінка: 3курсова робота без вступу


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ 
1.1 Правовий позитивізм у західноєвропейських країнах у другій половині XIX - XX століття 
1.2 Становлення та загальна характеристика правового позитивізму 
РОЗДІЛ 2 ВЧЕННЯ Г. КЕЛЬЗЕНА ПРО НОРМАТИВНУ ТЕОРІЮ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ 
2.1 Значення нормативізму 
2.2 Чиста теорія права Г Кельзена 
РОЗДІЛ 3. НОРМАТИВІЗМ ЯК ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ЗА Г. КЕЛЬЗЕНОМ 
3.1 Норма - основне поняття нормативної концепції Г. Кельзена 
3.2 Розуміння права і держави Г. Кельзеном 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Графский В.Г. Аналитическая юриспруденция. В кн.: История
политических учений // Под ред. В.С.Нерсесянца. – М., 1995
2.    Енгельс Ф. Розвиток соціалізму від утопії до науки. Вступ до
англійського видання // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 22.
3.    Кельзен Г. О теории толкования. ---------------------
4.    Кельзен Г. Общее учение о государстве. – Берлин: Изд. Шпрингера, 1925// Революция права. – М.: Изд-во Ком. Акад., 1928, № 2. – С. 149–152
5.    Кельзен Г. Судебная гарантия конституции (конституционная юстиция). Часть 1 // Право и политика. – М., 2006, № 8. – С. 5-14
6.    Кельзен Г. Судебная гарантия Конституции. (Конституционная юстиция. Часть 2. Окончание) // Право и политика. – М.: ІЧоІа Вепе, 2006, № 9. – С. 5-18
7.    Кельзен Г. Чистое учение о праве. К конгрессу международнои ассоциации правовой и социальной философии. - Т., 1987.
8.    Кельзен Г. Чистое учение о праве. Сборник переводов.Випуск 1. – М., 1987.
9.    Комарова Е. С. Кельзен Г. та філософія права / / Проблеми буржуазної теорії права філософія права. Реферативний збірник. - М.: Изд-во ІНІСН АН СРСР, 1984, Вип. 3. - С. 107-128.
10.    Лазарев В.В. Теория государства и права.– М., 1992.
11.    Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения, т. 21. ---------------
12.    Нерсесянц В.С. История политических и правових учений. - М., 1988.
13.    Пяткина С.А. Юридический позитивизм в России. Автореферат
кандидатской диссертации. – Л., 1965.
14.    Сабо І. Ганс Кельзен і марксистська теорія права / / Проти сучасної
правової ідеології імперіалізму. Збірник статей. – М.: Иностр. лит., 1962. – С.
297-341
15.    Тихонравов Ю.В. Основи философии права. – М., 1997.
16.    Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология.К критике учений о праве. – М., 1971.
17.    Туманов В.А. Критика современной буржуазной теории права. - М., 1969.
18.    Чистое учение о праве Ганса Кельзена. К XIII конгрессу Международной ассоциации правовой и социальной философии (Токио, 1987): Сборник переводов. Вып. 1 / Отв. ред.: Кудрявцев В. Н., Разумович Н. Н; Пер.: Лезов С. В., Пивоваров Ю. С. – М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1987. – 195 с.
19.    Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Вьш. 2 / Отв. ред.: Кудрявцев В. Н., Разумович Н. Н.; Пер.: Лезов С. В. – М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1988. – 213 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038