>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Непряме оподаткування в Україні 2Ціна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 235.03 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.71/7Середня оцінка: 3.71ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 6
1.1 Поняття та види оподаткування в Україні 6
1.2 Види непрямого оподаткування 10
РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 14
2.1 Роль непрямого оподаткування у формуванні доходів Зведеного та Державного бюджетів України 14
2.2 Динаміка та структура надходжень непрямих податків в Україні 21
2.3. Оцінка ефективності непрямого оподаткування в Україні 30
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 35
3.1. Врегулювання бюджетного відшкодування податку на додану вартість в Україні 35
3.2. Наближення України до Європейського Союзу у сфері непрямого оподаткування 40
3.3. Запровадження зарубіжного досвіду непрямого оподаткування в Україні 44
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 50
ДОДАТКИ 55ВИСНОВКИ

Податок – це встановлений законом для досягнення загальнодержавних або місцевого значення цілей обов’язковий індивідуально безвідплатний грошовий платіж, який вноситься юридичними та фізичними особами до державного чи місцевого бюджету за наявності матеріальних передумов (доходу, прибутку чи майна) у чітко визначені строки та у передбачених законодавством розмірах і не призначений для конкретних витрат.
Податкам властиві такі риси як. обов’язковість платежу, переважно перехід права власності при сплаті податку, індивідуальна безоплатність, регулярність стягнення. До функцій податків можна віднести такі: фіскальна, регулююча, розподільча, стимулююча та контролююча.
Вплив непрямих податків на фінансову діяльність, фінансовий стан суб'єктів господарювання залежно від сфери їхньої діяльності виявляється по-різному. Тому є певні особливості впливу непрямих податків на діяльність підприємств виробничої сфери (з урахуванням галузі), тих, які займаються торгово-посередницькою діяльністю, тих, що надають послуги (у тім числі фінансові).
Непряме оподаткування відіграє важливу роль у Державному та Зведеному бюджетах України, передусім у Державному, формуючи половину його доходів за досліджувані 2007-2009 роки. Однак, найбільшим бюджетоутворюючим податком серед непрямих податків є податок на додану вартість. Причому, стрімке зростання доходів державного бюджету у 2008 році відбулось, насамперед, саме за рахунок збільшення надходжень непрямих податків, тоді як спад у 2009 році, був спричинений переважно зниженням надходжень прямих податків, на противагу непрямим податкам, які не зазнали такого суттєвого зниження, що свідчить про більш стійкі надходження непрямих податків.
Підсумовуючи дослідження динаміки та структури непрямих податків протягом 2007-2009 років слід відмітити такі тенденції: найбільші надходження серед непрямих податків приносить податок на додану вартість, що у структурі надходжень непрямих податків в середньому займав 76 %; у 2008 році зросли надходження від усіх непрямих податків, проте найбільшого зросту серед них набув податок на додану вартість; останнього досліджуваного року надходження непрямих податків дещо знижуються через помітне зменшення податку на додану вартість та різке зниження митних надходжень, натомість надходження акцизного збору стрімко зросли, як за виробленими товарами, так і за ввезеними товарами завдяки підвищенню ставок цього податку.
Підбиваючи підсумки ефективності непрямого оподаткування в Україні, підкреслимо такі аргументи: здебільшого планові надходження непрямих податків протягом досліджуваного періоду не були цілковито виконаними та спостерігались перевиконання планового обсягу бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що в підсумку більш вагомо знижувало планові надходження непрямих податків; непрямі податки досить вагому частку займають у валовому внутрішньому продукті України, що свідчить про їх фіскальність, а різке зростання рівня оподаткування у 2008 році є значним недоліком податкової політики держави та в подальшому може знизити ефективність непрямого оподаткування; значні обсяги втрат були понесені державою внаслідок надання пільг з непрямих податків.
На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: а) податок на додану вартість має повне право на функціонування у податковій системі України і не потребує заміни альтернативним непрямим податком ; б) з метою підвищення фіскальної ефективності ПДВ необхідно переглянути систему пільгового оподаткування ПДВ (а саме: змінити механізми оподаткування експортної діяльності, скасувавши експортне відшкодування з ПДВ) і в) подальше удосконалення механізмів справляння ПДВ необхідно пов’язати із звуженням кола платників податків і зменшенням податкової ставки.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038