>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Словники-конкорданси як особливий вид лексикографічного джерелаЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 45.4 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..…...3
РОЗДІЛ 1 ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК НАУКА СТВОРЕННЯ СЛОВНИКІВ…….....6
1.1 Визначення поняття „словник” на основних засадах лексикографії................6
1.2  Загальна характеристика та класифікація словників........................................8
РОЗДІЛ 2 СЛОВНИК-КОНКОРДАНС В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ІНОЗЕМНОМУ ВЖИТКУ …………………………………………………………………………...20
2.1 Суть функціїі словника конкорданса. ...............................................................20
2.2 Структурна організація конкордансу................................................................22
2.3 Приклади використання конкордансу для літературних робіт в сучасних умовах……………………………………………………………………………….25
ВИСНОВКИ...............................................................................................................32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРАЛ ТА ЛЫТАРАТУРИ:
1.    Англо-український словник. – Вінниця: Нова Книга, -1700с.
2.    Бук С., Ровенчак А. Частотний словник повісті І. Франка “Перехресні стежки” // Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексичні виміру роману “Перехресні стежки”).— Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— С. 145–315. (у друці).
3.    Ващенко В. С. Епітети поетичної мови Т. Г. Шевченка.— Дніпропетровськ: ДДУ, 1982.— 83 с.
4.    Грязнухіна Т. О. Контекстний аналіз // Українська мова: Енциклопедія.— К.: в-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000.— С. 252-258
5.    Дарчук Н. П. Конкорданс // Українська мова: Енциклопедія.— К.: в-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004.— С. 267.
6.    Ковалик І. І. Наукові філологічні основи укладання і побудови Словника мови художніх творів Івана Франка // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали.— Львів, 1972.— Вип. 17.— С. 3–10.
7.    Ковалик І. І. Принципи укладання Словника мови творів Івана Франка // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали.— Львів, 1968.— Вип. 5.— С. 174–183.
8.    Ковалик І. І. Словник мови художніх творів Івана Франка. Пробний зошит // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали.— Львів, 1976.— Вип. 26.— С. 63–99.
9.    Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка / Ред. і упоряд.: Олег Ільницький, Юрій Гавриш. У 4-х тт.— Торонто, 2001.
10.    Кочерган М. П. Контекст // Українська мова: Енциклопедія.— К.: в-во Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000.— С. 251-252.
11.    Кузнєцова Е. В. Передмова // Лексико-семантичні групи російських дієслів. Свердловськ, 1988, с. 3
12.    О.Пресняков. Поэтика познания и творчества. – Москва, 1980. – С. 32.
13.    Франко І. Перехресні стежки: Повість.— Львів: Виданє ред. “Лїтературно-наукового вістника”, 1900.— 320 с.
14.    Biblia Internetowa v4.8.3.— [Cited 02 July, 2006].— Available from: 15. Blue Letter Bible.— [Cited 02 July, 2006].
15.     Buk S., Rovenchak A. Statistical Parameters of Ivan Franko’s Novel Perekhresni stezky (The Cross-Paths) // Quantitative Linguistics.— V. 62: Exact Methods in the Study of Language and Text.— Berlin; New York, 2006.— P. 39–48.
16.    Elbikon-Online. Die Elektronische Bibel-Konkordanz im Internet.— [Cited 02 July, 2006].—
17.    Sinclair J. Corpus. Concordance. Collocation. Oxford: Oxford University Press, 1991.— XVIII + 180 p.
18.    Susan Hunston. Сorpora in Applied Linguistics. – Cambridge Universety Press? 2002. – P. 38-66.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038