>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Система фразеологічних одиниць у творахЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 24.28 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.75/4Середня оцінка: 4.75Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………3
Розділ I Класифікація фразеологізмів І. Нечуя-Левицького.
І.І Семантична класифікація………………………………………………...….5
І.ІІ Класифікація за частиномовною співвіднесеністю……………………….7           
Розділ II Стилістичні функції фразеологізмів І. Нечуя-Левицького………………11
Висновки……………………………………………………………………………....18
Додатки………………………………………………………………………………..19
Список використаної літератури…………………………………………………..23


Використана література:

1. Зубков М. Г. Українська мова: Універсальний довідник. – 3-тє вид., випр. й доп. – Х.: ВД "ШКОЛА", 2007. – 497 с.
2. Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки): У 2 кн.: Підручник / О. Д. Гнідан, Л. С. Дем'янівська, С. С. Кіраль та ін.; За ред. О. Д. Гнідан. – К.: Вища шк., 2003. –  Кн. 1. – 575 с.
3. Кононенко В. Словесні символи в семантичній структурі фраземи // Мовознавство. – 1991. – № 6. – С. 30-36.
4. Кочерган М. Мовознавство на сучасному етапі // Дивослово. – 2003. – № 5. –    С. 24-29.
5. Мокієнко В. М.  Груші  на  вербі // Укр. мова і  л-ра  в  шк.   – 1984.  –  №  5. –   С. 55-57.
6. Нечуй-Левицький  І. С. Кайдашева сім’я. Повість. – К.: Дніпро,  1980. – 237 с.
7. Нечуй-Левицький І. Твори в двох томах. Том 1. – К.: Наукова думка, 1985. –  640 с.
8. Нечуй-Левицький І. Твори в двох томах.  Том 2. – К.: Наукова думка, 1986. – 640 с.
9. Панченко Володимир. Дві повісті І. Нечуя-Левицького (“Хмари”, “Кайдашева сім'я”) // Дивослово. – 2003. - №8. – С. 10-15.
10. Передрій А. Р., Смоляна А. Н. Лексика і фразеологія української мови. – К.: Рад. шк., 1983. – 207 с.
11. Радзієвська Т. В. Концепт шляху в українській мові: поєднання ідей простору і руху // Мовознавство. – 1997. – № 4-5. – С. 17-26.
12. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В. М. Білоноженко та ін. – К.: Наукова думка, 2003. – 1104 с.
13. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М.Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. – 2 -ге вид., перероб. і допов.  – К.: Вища шк., 1997. – 493с.
14. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред. М. Я. Плющ. – 5-те вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 430 с.
15. Ужченко В. Д. Вивчення фразеології в середній школі; Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1990. –  175 с.
16. Ужченко В. Д. Внутрішня форма фразеологізму в зв’язку з внутрішньою формою слова // Мовознавство. – 1993. – № 3. – С. 23-30.
17. Ужченко В. Д. Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. – К.: Освіта, 1998, – 228 с.
18. Ужченко В. Д. Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. –  К.: Знання, 2007. – 494 с.
19. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.
20. Шавловський І.І. Вивчення творчості І. С. Нечуя-Левицького в школі. Посібник для вчителів. – К.: Рад. шк., 1969. –152 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038