>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Парамова та її використання на телебаченніЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 56.79 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………...………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ПАРАМОВА ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ…………………....6
1.1 Явище парамови у теорії мовної комунікації………………...………6                1.2 Основні елементи парамови та їх особливості………………...…....10
          1.2.1 Основні компоненти голосової парамови та їх особливості……..11
          1.2.2 Характеристика елементів невербальної парамови………………16
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМОВИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ……………….......................………………………………....20
     2.1 Роль парамови у створенні реклами……………….......…………….20
          2.1.1 Лінгвістичні особливості рекламного ролика……..……...…..…..20
          2.1.2 Вплив парамови на створення реклами та її ефективність….…...22
     2.2 Використання парамови у виголошенні політичних промов…….25
     2.3 Роль парамови у телевізійних новинах………………………………31
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ….…………………………………………………...36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…..…………………………...39
ДОДАТКИ…...…………………………………………………………………..42


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.    Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М.: Эдиториал, 2003. – 358 с.
2.    Дерябін А.С. Телевізійні новини як комунікативна подія// Дискурс. – К: Основи, 1998. - №7. – с.14-16.
3.    Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. З 4-го англ. вид. – К. – Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 456 с.
4. Дука А.І. Політичний дискурс опозиції в сучасній Росії// Журнал     соціології і соціальної антропології, 1998. – № 1. – с. 26-28.
5.    Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 382 с.
6. Ільїн М.В. Слова та значення: Досвід опису політичних понять. – М:      Литературное издательство, 1997. – 534 с.
7.    Лурия Н.Р. Письмо и речь: Нейролингвистические исследования: Учеб. пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. – 352 с.
8.    Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. – М: Литературное издательство, 1996. – 473 с.
9.    Новий тлумачний словник української мови: В 3-х т./За ред. В.В. Яременко, М.О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2003. – 784 c., 719 c., 810 c.
10.    Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность: Пособие для студентов экономических специальностей. – Самара: Изд. дом “Бахран - М”, 2000. – 657 с.
11.    Ромат Є.В. Реклама: Підручник для студентів фаху “Маркетинг”: 3-є вид., перероб. та доп. – Київ, Харків: НВФ “Студ-центр”, 2000. – 480 с.
12.    Словник синонімів української мови: В 2-х т./За заг. ред. А.А. Бурячок, Т.М. Гнатюк, С.І. Головащук. – К.: Наук. думка, 1999. – 612 c., 605 c.
13.     Сосюр Ф. Курс загальної лінгвістики. – К.: Основи, 1998. – 322 с.
14.     Фрумкина Р.М. Психолингвистика. – М.: Academia, 2001. – 320 с.
15. Шейган Е.І. Семіотичний простір політичного дискурсу//     Политический дискурс в России. – М: Академія, 1999. - №8. – с. 19-22.
16.     Ядин Д.М. Реклама. Внушение и манипуляция: Учебное пособие для факультетов психологии, социологии, экономики и журналистики. – Самара: Изд. дом “Бахран - М”, 2001. – 752 с.
17.    Bach K., Harnish R. Linguistic Communication and Speech Acts. – MII Press, 1979. – 311 р.
18.    Brown G., Yule G. Discourse Analysis. – Cambridge, 1983. – 311 p.
19.     Cook G. Applied Linguistics. – Oxford University Press, 2003. – 462 p.
20.     Forrester M. Psychology of Language: A Critical Introduction. – Sage Publications, 1996. – 312 p.
21. Gee J.P. An Introduction to Discourse Analysis//Theory and Method.     London, 1999. – 223 р.
22.     Goffman E. Interaction Ritual. – Garden City, NY: Doubleday, 1967. –    511 p.
23.    Goffman E. Relations in Public. – NY: Basic Books, 1971. – 355 p.
24.    Grimshaw А. Conflict Talk: Sociolinguistic Investigations of Arguments in Conversation.- Cambridge University Press, 1990.- 342 p.
25.     Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford University Press, 2003. – 1602 p.
26.     Howarth D. Discourse Theory//Approaches to Political Science. – NY: Basic Books, 1994. – 497 p.
27.    Leech G. Principles of Pragmatisc. – London, 1983. – 488 p.
28.     Milroy L. Observing and Analyzing Natural Language. – Blackwell, 1987. – 243 p.
29.     Ress J. Psycholinguistics: Psychology, Linguistics, and the Study of Natural language. – John Benjamins, 1992. – 431 p.
30.     Scovel T. Psycholinguistics. – Oxford University Press, 2000. – 324 p.
31.    Searle J. Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts. – Cambridge University Press, 1979. – 454 p.
32.     Tartter V. Language Processes. – Holt, Rinehart & Winston, 1986. – 255 p.
33.     Taylor I., Taylor M. Psycholinguistics: Learning and Using Language. – Prentice-Hall, 1990. – 349 p.
34.     Thomas J. Cross-cultural Pragmatic Failure. Applied Linguistics. – Longman, 1983. – 314 p.
35.     Thomas J. Meaning in Interaction. – Longman, 1995. – 613 p.
36.    Thompson N. Communication and Language (A Handbook of Theory and   Practice). – Palgrave Macmillan, 2003. – 200 p.
37. Van D. Ideology. А Multidisciplinary Approach. – London, 1998. – 213 p.
38.     Widdowson H. Learning Purpose and Language Use. – Oxford, 1983. –        416p.
39.     Widdowson H. Explorations in Applied Linguistics. – Oxford, 1984. –    619 p.
40.    Wolfson N. Rules of Speaking in Language and Communication. – 1983. – p.45.
41.     Yule G. Pragmatics. – Oxford University Press, 2002. – 138 p.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038