>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Омоніми як засіб створення комічного у різних стилістичних контекстахЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 31.78 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/3Середня оцінка: 5Зміст

Вступ    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ОМОНІМІЇ    6
1.1 Поняття і проблеми омонімії в дослідженнях    6
1.2 Джерела виникнення омонімії    8
1.3 Класифікація омонімі    11
РОЗДІЛ 2 ОМОНІМИ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО    16
Висновки    22
Список використаних джерел та літератури    24Список використаних джерел та літератури

1.    Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
2.    Белоусов А.Ф.// Живая старина. - 1995. - № 1. – С.16-18.
3.    Борев Ю.Б. Комическое. – М.: Искусство, 1970.
4.    Борев Ю.Б. О комическом. – М.: Искусство, 1957.– 232 с.
5.    Виноградов В.В. Об омонимии и смежных явлениях // Вопросы языкознания, 1960. - №5. – С. 3-17.
6.    Демська О.М., Кульчицький І.М. Словник омонімів української мови. – Львів, 1996. – 224 с.
7.    Демурова Н.М. Льюис Кэрролл: Очерк о жизни и творчестве. М: Наука, 1981 - 448с.
8.    Капанев П.И. Вопросы теории и истории художественного перевода. Минск: Просветительство, 1985 - 199с.
9.    Кононенко В.І. Омоніміка фразеологічних зворотів і вільних сполучень слів. – УМЛШ. – 1974. - №3. – С. 35-42.
10.    Кузьмич О., Масицька Т.Мовні засоби комічного у творах Володимира Самійленка // Сатира і гумор в українській літературній традиції: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Чернівці, 1994. – С. 198-201.
11.    Курс сучасної української літературної мови. – Т.1. За ред. дійсн. чл. Акад. наук УРСР Л.А.Булаховського. – К.: Рад. школа, 1951.
12.    Лексикон загального та порівняльного літературознавства. - Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.
13.    Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української літературної мови. (Семантична структура слова). – Х.: Вища школа, Вид-во при Харк. ун-ті, 1976. – 114 с.
14.    Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.
15.    Макарян А.П. О сатире. – М.: Советский писатель, 1967. – 276 с.
16.    Потапова И.А. Пособие по переводу английского литературного текста. М.: Высшая школа, 1985 - 438с.
17.    Русский литературный анекдот конца XVIII – начала ХІХ века. – М.: Худож. лит., 1990. - 270 с.
18.    Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія. За заг. ред. акад. І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – 493 с.
19.    Українська мова. Енциклопедія. Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), М.П.Зяблюк та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 2000. – 752 с.
20.    Українські анекдоти: Від козацьк. часів і по наші дні / Упоряд. і авт. передм. В.Чемерис. – К.: Укр. письменник, 1995. – 382 с.
21.    Эльсберг Я.Е. Вопросы теории сатиры. – М.: Совр. писат., 1957. – 427 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038