>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Невербальні засоби комунікації особистості міжкультурного спілкуванняЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 67.99 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1.5/2Середня оцінка: 1.5ЗМІСТ
ЗМІСТ……………………………………………………………………......2
ВСТУП……………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ I. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧИХ СТУДІЙ………………………………………………....7
1.1 Невербальне спілкування та його роль в міжкультурній
 комунікації………………………………………………………………..7
1.2 Система невербальних засобів спілкування………………………10
РОЗДІЛ II. МІЖКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ  НЕВЕРБАЛЬНИХ
ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ…………………………………………………19
   2.1 Жести та їх когнітивне значення……………………………………19
   2.2 Інтерпретація невербальної поведінки різних народів…………...24
ВИСНОВКИ……………………………………………………………......33
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Вальденфельс Б. Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о «Чужом» // Логос. – 1995. – №6.
2.    Введенская Л. А. Культура и искусство речи. – Ростов – на – Дону. : Деникс, 1996.
3.    Діловий етикет. Етика ділового спілкування – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: “Альтерпрес”, 2004.
4.    Добрович А. Общение: наука и искусство. – М. : Знание, 1980.
5.    Казарцева О. М. Культура речевого общения: теория и практика. - М., 1999.
6.    Колшанский Г. В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974..
7.    Кононенко В.І. Мова і народна культура // Мовознавство. – 2001. – №3.
8.    Кузин Ф. А. Культура делового общения. Практическое пособие для бизнесменов. - М., 2000.
9.    Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред В.Н.Ярцевой. – М., 1990.
10.    Пиз А. Язык телодвижений. - Нижний Новгород., 1992.
11.    Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. - М., 2001.
12.    Пронников В. А., Ладанов И. Д. Язик мимики и жестов. – М.: Стелс, 2001.
13.    Рюкле Хорст. Ваше тайное оружие в общении: мимика, жест, движение. : Инфра – М – 1996.
14.    Тер – Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2000.
15.    Чмут Т.К. , Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Начальний посібник. – 4-те вид. – К.: Вікар, 2004.
16.     Энциклопедия для детей Т.13 Страны. Народы. Цивилизация/Глав.ред. М.Д. Аксенова. – М. : - Аванта, 2004.
17.    Burgoon, Judee K.  and Thomas Saine, The Unspoken Dialogue: An Introduction to Nonverbal Communication (Boston: Houghton Mifflin, 1978).
18.    Fast, Julius. Body Language. New York: M. Evans and Company, 1970.
19.    Montagu, Ashley. Touching: The Human Significance of the Skin. New York: Harper & Row, 1971.
20.    Sommer, R. Personal Space. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-hall, 1969.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038