>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Національно-культурна специфіка взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікаціїЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 65.3 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5ЗМІСТ
ВСТУП.........................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ: КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ…………………………………………………………………………….…………...6
      1.1. Особливості невербального спілкування…………………..…………………6
      1.2. Особливості найважливіших невербальних засобів передачі інформації……...........................................................................................…………………..11
РОЗДІЛ 2. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ   КОМУНІКАЦІЇ…………........................…………………………………………………...35
      2.1. Національно-культурні особливості мовленнєвої поведінки….....……35
      2.2. Національна специфіка тлумачення найпоширеніших жестів…….…..40
      2.3. Відображення НЗС у фразеології англійської мови…………..………….45
      2.4. Комунікативне мовчання як різновид невербальної поведінки…....…50
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………………55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...............................................................57
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Англо-російський словник ідіом та фразових дієслів.-3-тє вид. /Під ред. Л.Ф.Шитова, Т.Л.Брускіна - СПб.:Антологія, 2005. - 256с.
2. Відображення невербальних засобів спілкування у болгарській фразеології: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук: спец. 10.02.03. «слов’янські мови». - К.:КНУ ім.Тараса Шевченка, 2006. - 13с.
3. Діловий етикет. Етика ділового спілкування – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2004. – 368 с.
4. Посібник з англійських фразеологізмів./Під ред. К.Е.Андерсон, А.Д.Шеврік, В.Я.Савічук. - Луцьк, 2001. - 96с.
5. Сайфі Л.А. Концептуалізація соматичного образу людини в мові та дискурсивних практиках: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук: спец. 10.02.04. «германські мови». - Уфа, 2008. - 24с.
6. Скляренко С. Володимир/ Скляренко С – К.: Держ. вид-во худ.літ., 1962. - 545 с.
7. Томан І. Мистецтво говорити/ Томан І. – К.: Україна, 1996. – 268 с.
8. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: Начальний посібник. – 4-те вид./ Чмут Т.К. , Чайка Г.Л. – К.: Вікар, 2004. – 223 с.
9. Каган М. Мир общения/ Каган М. - М.: Ай-Кью, 1998.
10. Леонтьєв О. Психология общения/ Леонтьєв О.- М.: Академия, 2007. - 368 с.
11. Пиз А. Язык жестов: занимательное пособие для деловых людей/ Пиз А. – М.: Ай-Кью, 1992. – 112 с.
12. Пиз А. Язык жестов: как читать мысли других людей по их позах и жестах/ Пиз А. – М.: Ексмо-Прес, 2000. – 272 с.
13. Почепцов Г. Теория коммуникации/ Почепцов Г. – К.: “Ваклер”, 2001. – 656 с.
14. Рюкле Х. Ваше тайное оружие в общении: мимика, жесты, движения/ Рюкле Х. – М.: Интерэксперт: Инфра, 1996. – 227 с.
15. Смєлкова З. Педагогическое общение: Теория и практика учебного диалога на уроках словесности/ Смєлкова З. – М.: Флинта: Наука, 1999. – 232 с.
16. Элитариум: центр дистанционного образования [Електронный ресурс]/Н.В.Алехина. Культурные вариации в вербальных и невербальных коммуникациях.-22.10.2007. – Режим доступу до журн. : h
17. Элитариум: центр дистанционного образования [Електронный ресурс]/И.П.Яковлев. Невербальные коды и языки.-28.11.2008. – Режим доступу до журн. :
18. Argyle M. Bodily Communication (2nd ed.)/ Argyle M. - Madison: International Universities Press, 1988.
19. Birren F. Colour in Your World/ Birren F. - New York: Collier Books, 1962.
20. Buerkel-Rothfus N. Communication: Competencies and Contexts/ Buerkel-Rothfus N. - New York: Newbery Award Records, 1985.
21. Burgess A. Childhood/ Burgess A. - Suffolk: Penguin books, 1996. – 57 p.
22. Castaneda C. The Teachings of Don Juan: A Yaqui Way of Knowledge/ Castaneda C. - Berkley: U of California P, 1998. - 155 p.
23. Physique and Self-Description of Temperament/ Cortes J., Gatti F.//Journal of Consulting Psychology. – 1965. - Vol. 29.- pp. 408 – 414.
24. Dellany S. The Collected Short Stories/ Dellany S. – Gr. Br., 1992. – 762 p.
25. Gamble T. Communication Works/ Gamble T., Gamble M. – New-York: Random House, 1987.
26. Griffith N. Slow River/ Griffith N. – New York: Ballantine Books, 1995. – 343 p.
27. Knapp M. Nonverbal Communication in Human Interaction /Knapp M., Hall J. - Wadsworth: Thomas Learning, 2007.
28. Koontz D. Mr. Murderer/ Koontz D. – NY: Berkley Books, 1994. – 481 p.
29. Milligan S. It Ends with Magic/ Milligan S. – London: Penguin Group, 1990. – 243 p.
30. Ottenheimer H. The anthropology of language: an introduction to linguistic anthropology/ Ottenheimer H. - Kansas State: Thomson Wadsworth, 2007.
31. Rey P. The Greek/ Rey P. – London: Coronet Books, 1995. – 480 p.
32. Steel D. Jewels/ Steel D. – USA: Dell Book, 1993. – 471 p.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038