>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаціїЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 96.63 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ
ВСТУП....................................................................................................................3                                             РОЗДІЛ 1 ЯВИЩЕ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СПЕЦИФІКИ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР………………............................7
 1.1. Класичне та новітнє трактування феномену глобалізації................7
 1.2. Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування  …………………………………………………………………………...………11
 1.3. Трансформація норм мовленнєвого етикету в глобалізованому  світі………..………..……………........................................................................19
 РОЗДІЛ 2 ГЛОБАЛЬНА МОВА ЯК ДОМІНУЮЧИЙ ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ, ЇЇ ВПЛИВ НА МОВИ ТА НАЦІЇ СВІТУ…………..………………………………………………………………..…….25
  2.1. Залежність мовної карти планети від глобалізації………….........25
 2.2. Сучасна мовна ситуація у світі…….................................................31
 2.3 Вплив англійської мови на українську мову та культуру  спілкування…………………….................................................................... ......36
ВИСНОВКИ.........................................................................................................53
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…….............................................56
ДОДАТКИ………………………………………………………………………51 
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Артюнова С. А. Языки – культура – этнос./ С. А. Артюнова, Я. Гофманова и др. – М.: 1994. – 234с.
2.    Бабич Н. Д. Основи культури мовлення/ Н. Д. Бабич– Львів.: 1990. – 264с.
3.    Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник./ Ф. С. Бацевич– К.: 2004. – 342с.
4.    Бергельсон М. Б. Межкультурная коммуникация как исследовательская программа: лингвистические методы кросскультурных взаимодействий / М. Б. Бергельсон. – М.: Слово, 2002.– 156 с.
5.    Бєлова А. Д. Вербальне відображення концептосфери етносу: сучасний стан вивчення проблеми/ А. Д. Бєлова // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – Ваип.5. – К, 2001. – С.15-22.
6.    Габдулгафарова И. М. Национальный характер. О проблеме национального характера и менталитета/ И. М. Габдулгафарова– М.: 1997. – 267с.
7.     Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу: Монографія/  І. О. Голубовська – К.: 2004. – 284с.
8.     Готовкіна Л. Д. Мовленнєвий етикет та його національно-культурна своєрідність/ Л. Д.  Готовкіна // Наукові записки НаУОА. Серія філологічна. – Острог: 2007. – Вип. 7. – 344с.
9.    Джиоева А. А. Английский менталитет сквозь призму ключевых слов: understatement/ А. А. Джиоева // Вестник Московского университета: Научный журнал. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Вып. 3. – 2006. - 217с.
10.     Засєкіна Л. В., Засєкін С. В. Вступ до психолінгвістики: Навч. посіб. / Л. В. Засєкіна Острог: 2002. – 168с.
11.     Ларина Т. В. Доминантные черты английского вербального коммуникативного поведения/  Т. В. Ларина // Филологические науки. – 2006. –  №5. – 129с.
12.     Лопухин А. Все меняется даже в Англии./ А. Лопухин  – М.: 1985. – 241с.
13.     Мартине А. Предисловие/ А. Мартине // Вайнрайх У. Языковые контакт; [пер. с англ. Ю.Жлуктенко]. – К., 1979. – с.18.
14.     Мельникова М. В. Универсальное и национально-специфическое  в лексике сферы образования в свете процессов глобализации/ М. В. Мельникова // Вестник Московского университета: Научный журнал. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Вып. 3. – 2006. –  217с.
15.     Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки: Філологічні науки. – 2007. –   №3. – 352с.
16.     Национально-культурная специфика речевого поведения народов СССР. – М., 1982. – 458с.
17.     Новикова Н. С. Коммуникативная норма и лингвистические проблемы межкультурной коммуникации / Н. С. Новикова // Филологические науки. – 2003. - №6. – 129с.
18.    Ощепкова В. В. Язык и культура ВБ, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии / В. В. Ощепкова – М.: 2004. – 336с.
19.     Пилинський М. М. Мовна норма і стиль / М. М. Пилинський – К.:1976. – 234с.
20.     Психологічні перспективи. Вип. 8. – Луцьк: 2006. – 125с.
21.     Романець Д. Я б вивчив англійську тільки за те, що вчу її вже 20 років / Д. Романець // Україна молода. – 2001. 28 лютого
22.     Рябов Г. П. Межкультурная коммуникация в политике, экономике, образовании, юриспруденции/ Г. П. Рябов // Зусман В., Фролов А. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие.– Нижний Новгород, 2001.– 320 с.
23.     Садохин А. П. Компетентность или компетенция в межкультурной коммуникации/ А. П. Садохин // Вестник Московского университета: Научный журнал. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Вып. 3. – 2007. – 233с.
24.    Слов’янський вісник. Збірник наукових праць. Серія “Філологічні науки”. Вип. 3. – 2003.- 131с.
25.    Соколов А. В. Социокультурные коммуникации: Учебно-методич. пособие / А. В. Соколов. – М.: 2001. – Ч.1. – 224с.
26.     Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – М.: 2000. – 264с.
27.     Фрумкина Р. М. Психолингвистика: Учеб / Р. М. Фрумкина. – М.: 2001. – 320с.
28.     Хаймс Д. Этнография речи / Д. Хаймс // Новое в лингвистике. Вып.7. – М.: 1975. – 156с.
29.       Чередниченко О. І. Фразеологія сучасного політичного дискурсу / О. І. Чередниченко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – 2000. – Вип. 31. – С. 5 – 7.
30.     Чередниченко О. І. Об’єднавча функція мови / О. І. Чередниченко  // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. – С.3 
31.    Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge, 2001, p. 92-115, 299-363.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038