>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Лінгвістичний аналіз та моделювання політичного текстуЦіна: 0 грн
Додана: 01.05.2011

Розмір файлу: 43.36 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5
Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕКСТ ЯК СКЛАДНИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ….5
1.1  Текст як предмет дослідження....................................................................5
1.2  Аналіз текстів соціально-політичного характеру......................................9
1.3  Методи впливу на електорат......................................................................17
РОЗДІЛ 2 КОНТЕНТ АНАЛІЗ ПРОМОВИ КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІКТОРА ЮЩЕНКА В 2004 РОЦІ..................24
2.1 Методи проведення контент аналізу........................................................24
2.2 Контент аналіз промови кандидата на пост Президента 2004 року Віктора Ющенка...............................................................................................32
ВИСНОВКИ......................................................................................................43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................................................46
 

 

 

Перелік використаної літератури

1.    Акишина А.А. Структура целого текста. – М., 1979.
2.    Бабич-Декань О. Політична підсвідомість. Якщо технологи влади не вивчать місцевої специфіки, то політреформа матиме зворотний результат // Політика і культура. — 2003. — № 20 (199). — С. 18
3.    Балашова А. Н. Технология избирательной кампании в западной политической науке // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12: Полит. Науки. – 2000. – № 2. – С. 67 –68.
4.    Биденко А. НЛП от управления к манипулированию // BUSINESS communication. — 2003. — № 11—12. — С. 39.
5.    Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста.-Ростов-на-Дону,1993
6.    Богин Г.И. Типология понимания текста. – Калинин, 1986.
7.    Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборчі технології: Навч. метод. посіб. — К.: ”Ельга Ніка-Центр”, 2003. — 400 с.
8.    Верман О. Нейролінгвістичні засоби впливу у виборчій кампанії // Політична психологія: Наук. зб. — Л.: “Ліга-Прес”,2003. — С.76.
9.    Войтович Н. Інформаційні війни та політична реклама в ЗМІ // Укр. періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. сьомої Всеукр. науково-теор. конф. / За ред. М. М. Романюка. — Л., 2002. — С. 459.
10.    Загнітко А.П. Теоретична граматика мови: Синтаксис. – Донецьк,
2001
11.    Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. — К.: ”Оріяни”, 2000. — С. 254.
12.    Золотова Г.А. Синтаксис текста. – М., 1979.
13.    Казарцева О.М. Культура речевого общения. – М., 1999.
14.     Калачева И. Текст как единица научной и художественной комуникации.-Одесса: Ред.отлел упр.по печати, 1991
15.     Каменская О.Л. Текст и комуникация. М.: Наука,1990
16.     Кириленко-Апостол Д. Чем грозит формированние коалиции в Украине//Аргументы и факты в Украине.-2003-12янв-С15-16
17.     Локоть О. Геть політичну цензуру//Політика і Культура.-2002-10гр-С.14
18.    Львов М.Р. Основы теории речи. – М., 2000.
19.    Нечосіна О. В. Популізм як політичний феномен і технологія // Актуал. пробл. держ. упр. Одес. філ. — 2000. — Вип. 4. — С. 42.
20.    Николаева Т.М. Лингвистика текста//лингвистический энциклопедический словарь.-М.:сов. энциклопедия, 1990
21.    Почепцов О.Г. Основы прагматического описания предложения.-К.: Висшая школа, 1986
22.    Прохоров А. М. Інформаційно-психологічне підгрунтя політичних технологій // Наук. зап. “Києво-Могил. Акад.”. — 2002.  Т. 20: Спец. вип., ч. 1. — С. 256.
23.    Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и комуникации: Монографичексое учебное пособие .-К.-ЦУЛ, «Фитоцентр», 2002.-С.110-20, 44-55.
24.    Супрун А.Е. Лекции по теории речевой деятельности. – Минск, 1996.
25.    Ткаченко М.Перешкоди ЗМІ на шляху до свободи слова//Сільські вісті.-2003-18січ-С4
26.    Чижова О. М. Політичні технології як втілення політичного прагматизму // Держава і право. Сер. юрид. і політ. науки. — 2003. — Вип. 19. — С. 570.
27.     Фурманюк П. Есть ли у нас выбор?//Сегодня.-2002-27гр-С.18-19
28.    Gerald P.Delahunty, James J.Garvey Language, Grammar, Communication: a Course for Teachers of English


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038