>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Формування в учнів інтересу до знань на уроках природознавства у початкових класахЦіна: 0 грн
Додана: 29.04.2011

Розмір файлу: 65.99 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.85/7Середня оцінка: 3.85ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА 6
1.1 Природознавство як наука: поняття та історія виникнення 6
1.2 Роль природознавства в житті людини та методи наукового пізнання 8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ТА МОТИВАЦІЯ УЧНІВ 13 
2.1 Вибір форм організації навчання у процесі вивчення природознавства 13
2.2 Значення природознавчих ігор для формування інтересу до знань 20
РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЯК ВАГОМИЙ АРГУМЕНТ ПРИ ФОРМУВАННІ УЧНІВСЬКОГО ІНТЕРЕСУ ДО ПРЕДМЕТУ 24
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33
ДОДАТКИ 35
 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Бабій М.Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 118 с.
2.    Будмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – 272 с.
3.    Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.
4.    Байбара Т.М. Природознавство в 3 класі // Початкова школа. – 2003. – № 2. – С. 41-46.
5.    Байбара Т.М. Природознавство в курсі „Я і Україна» // Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчителя / Упор. О.Я. Савченко. – К.: Початкова школа, 2004. – С. 300-318.
6.    Байбара Т.М. Диференційовані завдання на уроках природознавства // Початкова школа. – 1991. – № 4. – С. 33-36.
7.    Біда О.А. Досліди на уроках природознавства та сільськогосподарської праці // Рідна школа. – 2000. – № 2. – С. 53-54.
8.    Біда О.А. Підготовка вчителів до екологічного виховання молодших школярів на уроках природознавства. – К. :Науковий світ, 2000. – 44 с.
9.    Бондар Л.М. Уроки мислення серед природи у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського // Початкова школа. – 2005. – № 9. – С. 12-14.
10.    Варзацька Л.О., Шевченко Л.М. Уроки мислення серед природи // Початкова школа. – 1991. – № 6. – С. 29-46.
11.    Волкова Н.П. Педагогіка: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий центр “Академія», 2001. – 576 с.
12.    Гетьман В.Ф. Екскурсії з природознавства в 2 і 3 класах. – К.: Радянська школа, 1985. – 92 с.
13.    Горощенко В.П., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения. – М.: Просвещение, 1984. – 159 с.
14.    Жаркова І.І., Мечник Л.А. „Я і Україна. Природознавство». Зошит для 3 класу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 48 с.
15.    Жаркова І.І., Мечник Л.А. Уроки з курсу “Я і Україна. Природознавство». 3 клас. – К.: Грамота, 2007. – 200 с.
16.    Інновації в методиці викладання початкового курсу природознавства. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 86 с.
17.    Кисельов Ф.С. Методика викладання природознавства у початкових класах. – К.: Вища школа, 1975. – 176 с.
18.    Книга вчителя біології, природознавства, основ здоров’я: Довідкові матеріали для організації роботи вчителя. – Харків: ПП „Торсінг плюс», 2006. – 368 с.
19.    Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Методичні рекомендації. – К.: Початкова школа, 2003. – 128 с.
20.    Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.
21.    Савченко О.Я. Урок у початкових класах: Навчально-методичний посібник. – К.: Освіта, 1993. – 224 с.
22.    Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения в школе. – М.: Просвещение, 1971.
23.    Скаткін М.М. Методика викладання природознавства в початковій школі: Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1953. – 227 с.
24.    Шевченко С.Д. Школьный урок: Как научить каждого. – М.: Просвещение, 1991. – 175 с.
25.    Ягодовський К.П. Питання загальної методики природознавства. – К.: Радянська школа, 1953. – 215 с.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038