>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школіЦіна: 0 грн
Додана: 29.04.2011

Розмір файлу: 67.96 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5План

Вступ

Розділ І. Теоретичний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі.......................................................................................

1.1. Організаційні форми та методи навчання як категорії дидактичного процесу..............................................................................................
1.2.  Аналіз організаційних форм і методів навчання учнів молодших класів.................................................................................................

Розділ ІІ. Вдосконалення організаційних форм і методів навчання як актуальна проблема початкової школи...................................................

2.1. Дидактичний аналіз рівня навчального процесу в початкових класах загальноосвітньої школи..........................................................
2.2. Основні шляхи вдосконалення педагогічного процесу в початковій школі...................................................................................................

Висновки......................................................................................................

Список використаної літератури................................................................

Додаток


Список використаної літератури

1.    Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К., 1973.
2.    Амонашвили Ш.А. Единство цели. – М., 1987. – с.64-90.
3.    Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! – М., 1983.
4.    Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. - М., 1982.
5.    Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического процесса: В вопросах и ответах. – 2-е изд., переработанное и доп. – К., 1984.
6.    Безпалько В.П. Программированое обучение. - М., 1970.
7.    Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М., 1982.
8.    Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1995.
9.    Галузинський В.М. Индивидуальный подход в воспитании учащегося. - К.. 1982.
10.    Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. - К., 1997.
11.    Дидактика середньої школи під ред. М.Н.Скаткіна: 2-ге вид. - М., 1982.
12.    Дидактика современной школы. - К., 1987.
13.    Довга Т.Я., Завіна В.І. Шляхи раціоналізації навчальної праці молодших школярів // Початкова шк. – 1990. - №3. – с.58-60.
14.    Журавлёв В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990.
15.    Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. - М., 1980.
16.    Зінченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться. – К., 1990.
17.    Зотов Ю.Б. Організація сучасного уроку. - М., 1984.
18.    Кирилов Г.Д. Теорія і практика уроку в умовах розвиваючого навчання. - М., 1980.
19.    Колеги Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграция школьного обучения // Нач. школа. – 1990. - №9. – с.28-29.
20.    Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. - М., 1983.
21.    Коротаєв Б.І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. - К.. 1991.
22.    Красовицкий М.Ю. От педагогической науки к практике. - К., 1990.
23.    Кумарина Г.Ф. Индивидуализация обучения слабоуспевающих школьников // Современная педагогика. – 1987. - №2. – с.40-45.
24.    Куписевич Ч. Основы общей дидактики. - М., 1986.
25.    Левин В.А. Воспитание творчества. – М., 1977.
26.    Лернер И.Я. Дидактическиє мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1983.
27.    Логачевська С.П. Дійти до кожного учня / За ред. О.Я.Савченко. – К.: Радянська школа, 1990.
28.    Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1983.
29.    Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М., 1977.
30.    Махмутов М.І. Сучасний урок. - М., 1985.
31.    Окунев А.А. Спасибо за урок, дети! – М., 1988.
32.    Онищук В.О. Структура і методика уроку в школі. - К., 1985.
33.    Педагогіка: 2-ге вид. - М., 1990.
34.    Педагогіка / За ред. М.Д.Ярамаченка. - К., 1986.
35.    Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М., 1983.
36.    Педагогічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. ІІ т., 1965.
37.    Педагогічний пошук. - К.. 1989.
38.    Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. - М., 1980.
39.    Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. - К., 1989.
40.    Проблемы методов обучения в современной общеобразовательной школе. - М., 1980.
41.    Савченко О.Я. Вимоги до якості початкового навчання // Початкова школа. – 1995. - №1.
42.    Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі. – К., 1997.
43.    Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К., 1985.
44.    Сухомлинський В.О. Вибрані твори. – Т.3.
45.    Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: В 5-ти т. – К., 1977.
46.    Сухорський С.Ф. Система обліку успішності в школі. - К., 1968.
47.    Тестова перевірка знань. - Київ, 1973.
48.    Тименко В.А. Кожний урок – нестандартний // Початкова школа. – 1991. - №1. – с.18-23.
49.    Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. – Т.1. – с.326.
50.    Ушинський К.Д. Рідне слово: Книжка для тих, хто навчає // Вибрані твори: У 2 т. – К., 1983.
51.    Ушинський К.Д. Твори в шести томах. - К.: Рад.Шк., 1954 - т.1.
52.    Харлашов И.Ф. Педагогика: 2-е изд. - М., 1990.
53.    Шамова Т.И. Активизация учения школьников. - М., 1982.
54.    Шпак О.Т. Економічне виховання учнів. - К., 1985.
55.    Щукин Г.И. Активизация  познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. - М., 1979.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038