>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості навчання граматики англійської мови на початковому етапіЦіна: 0 грн
Додана: 29.04.2011

Розмір файлу: 38.17 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.33/6Середня оцінка: 4.33Зміст
Вступ 3
Розділ І. Методики навчання англійської мови на сучасному етапі 
1.1 Традиційні методи передачі іноземної мови 
1.2 Диференціація як основа оптимізації навчально-виховного процесу з англійської мови 
Розділ ІІ Особливості навчання граматики англійської мови на початковому етапі 
2.1 Навчання граматики як матеріальної основи мовлення 
2.2 Характерні особливості методики навчання граматики англійської мови дітей дошкільного віку та учнів початкових класів 28
Висновки 34
Список використаних джерел та літератури 36 
Список використаних джерел та літератури


1.    Англійська мова 2-12 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів - К., Шкільний світ, 2001. – 48 с.
2.    Іноземні мови. Програми для профільного навчання 10 – 11 класи – К., Навчальна книга, 2003. – 212 с.
3.    Іноземні мови. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 2 – 12 5 – 12 класи (2-га іноземна мова) – К., Ірпінь, 2005. – 208 с.
4.     Артемчик Г. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов // Рідна школа, вересень 2003. – с. 47-59.
5.    Барташніков О. О., Барташнікова І. А., Зелена І. Я. Ігри для початкового навчання англійської мови. Навчальний посібник. – Т., Навчальна книга – Богдан., 2004. – 132 с.
6.    Веремей О. М. Розмовляємо англійською без помилок. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 176 с.
7.     Вєтохов О. Самостійна робота учнів з оволодіння іноземною мовою: психологічні умови ефективності // Рідна школа, лютий 2004. – 42 – 44 с.
8.    Вишневський О. І. Діяльність учнів на уроці англійської мови. – К., Радянська школа, 1989. – 224 с.
9.    Геккер М., Волосова Т., Рогов В. „Англійська література” ч. 1. Навчальний посібник. - Т.: В-во Карп′ юка, 2001. – 240 с.
10.    Жук Л. „Who knows Great Britain best of all?”: Урок – змагання для учнів 9 кл. / Л. Жук // Англійська мова та література.: Основа, 2004. - № 11. – с. 18-20.
11.    Жулківська А., Бондаренко А. Художня література у навчанні іноземних мов. Рідна школа, 2004. – с. 44-45.
12.    Зайковські С. А., Адамовська Л. М. English at legisure. Цікава англійська.: Посібник. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 160 с.
13.    Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - Просвещение, 1991. – 264 с.
14.    Зінкуров Е. І. Робота над проектами під час вивчення англійської мови. Рідна школа, квітень 2004р. – с. 2-6.
15.    Інтеграція – це процес, який вимагає часу // English language and culture – Київ: Шкільний світ, 2004. - № 17. – с. 3 – 4.
16.    Карп′юк О. Д. English study. Підручник з англійської мови для Х кл. – 3 вид. – Т.: 2005. – 227с.
17.    Концепція навчання іноз. мов у середній загальноосвітній 12-річній школі // English languague and culture. – Київ: Шкільний світ, 2004. - №6. –с. 3-8.
18.    Крилова В. Граматика та її роль у вивченні іноземних мов. // Рідна школа, червень 2004. – с. 45-46.
19.    Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Посібник для студентів / Кол. авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої та М. І. Солов′я. – К.: Ленвіт,. - 356 с.
20.    Крівчікова Г. Ф. Навчаємо писемного англійського мовлення. – Х.: Видав. гр. „Основа”, 2003. – 96с.
21.    Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови. // Рідна школа, жовтень 2002. – с. 51-52.
22.    Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
23.    Плахотник В. М., Полянська Т. К. Англ.. мова: Навч. посібник для 1 класу середн. шк.. – К. – 128 с.
24.    Плахотник В. М., Сірик Т. А. Книжка для вчителя до навчального посібника з англійської мови для 1 класу. – К., Освіта, 1995. – 180 с.
25.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 1 / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 112 с.
26.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 2 / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 96 с.
27.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. ІІІ / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 144с.
28.    Гоман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навч. посібник: К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.
29.    Стечок В., Городника Л. Оптимізація навчання на уроках англійської мови. Початкова школа, № 8, 2002. – с. 51 – 55.
30.    Столяренко О. Комунікативна активність і практика опанування англійської мови старшокласниками // Рідна школа, квітень 2004. – с. 21 – 22.
31.    130 ігор для уроків з англійської мови / М. В. Бондар, О. В. Бондар, О. В. Карпенко, М. В. Пащенко, Т. В. Погарська. – Х.: Вид. група „Основа”, 2004.- 128 с.
32.    Сухомлинський В. О. Серце відаю дітям. Вибр. твори у 5 Т. К.: Рад. школа, 1987. – Т. 3. – с. 90. – Т. 5. – с.55
33.    Токар Л. Національне виховання на заняттях англійської мови // Рідна школа, червень 2003. – с.20-21
34.    Тучина М .В., Василенко В .Ф. Іноземні мови в умовах переходу до профільного навчання. // Англійська мова та література, №№17-18, червень 2004. – с.2-4
35.    Ушинський К. Д. Посібник до викладання за рідний словом // Вибр. пед. твори – К., 1949. – с.223-224
36.    Цього не має в підручнику. Англомовні країни. – 9-11 класи. / Упоряд. Т. Михайленко, І. Берегова. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 128 с.
37.    Чернякові О. Вивчення англійської мови через гру. // Початкова школа №4. 2002. – с.24-26
38.    Шустваль С. Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення і пізнавальної активності школярів. // Початкова школа №7. 2004. – с. 40-41
39.    Ярова О., Чиж С. Метод тестування як один із основних при поділі учнів 5 – 6 класів на типологічні групи при вивченні англійської мови. // Рідна школа. Жовтень 2003. – с. 30 – 32.
40.    Greating new possibilities // English language and culture. – Київ: Шкільний світ, 2004. - №11. – с. 20 -21.
41.    Edukation of Gift in Conditions of adeptive school // English. – 2201. - № 45. – p. 1-2.
42.     Fruitful Cooperation // English language and Culture. – Київ.: Шкільний світ, 2004. - №16. – с. 21.
43.    Having fun with ABC. – Х.: Вид. група „Основа”, 2003. – 80 с.
44.    Hlyarenko N. The „English through Communication” series for general secondary schools of Ukraine: principles and contens // I. M. – 2003. - №4. с. 19 – 21.
45.    Tarasova O. Guality Education / O/ Tarasova // English language and Culture: wekly. – Шкільний світ, 2006. - №92 – с. 1.
46.    Three Year After… // English language and Culture – Київ: Шкільний світ, 2006. - №1. – с. 17 – 18.
47.    What Works in the Classroom? // English language and Culture – Київ: Шкільний світ, 2006. - №1. – с. 3.
48.     What works in the ELI Classroom? // English language and Culture – Київ: Шкільний світ, 2006. - №5. – с. 3.
49.     Woodriff B. Filimonova L. Text – Book Solution // U I W. – 2000. - №1. – с. 56 – 58.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038