>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості канадської системи освіти для іммігрантів в умовах багатокультурностіЦіна: 0 грн
Додана: 29.04.2011

Розмір файлу: 174.68 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ В КАНАДІ 6
1.1 Розвиток полікультурної освіти в Канаді 6
1.2 Рівні освітньої системи 15
1.3 Конфесійний дуалізм у школах Канади. Історія його виникнення 20
РОЗДІЛ 2. ОСВІТА ТА ІММІГРАЦІЙНА СИСТЕМА КАНАДИ 25
2.1 Роль соціального статусу представників різного етносу в процесі здобуття освіти (на прикладі корінного населення) 25
2.2 Інтеграція іммігрантів в освітній системі Канади 32
2.3 Особливості освіти для іммігрантів провінції Квебек 37
2.2.1 Шкільна освіта, освіта у коледжах, приватні школи 39
2.2.2 Університетська освіта 43
2.4 Українська освіта в Канаді 46
ВИСНОВКИ 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60
ДОДАТКИ 66
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Ажнюк.Б.М. Національна ідентичність і мова в українській діаспорі/ Б.М Ажнюк // Сучасність.  1999.  № 3.
2.    Шкільництво закордонних українців як спосіб ширення українськості / [ Божук Л. Піскун В.М., Ціпко А.В., Щербатюк О.В.та ін.] Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2004.  34 36 c.
3.    Болгаріна В.C. Культура і полікультурна освіта / Болгаріна В.C., Лощенова І // Шлях освіти. – 2002. – №1. – C. 2–6
4.    Великий тлумачний словник сучасної української мови / [ред.-упоряд. В.Т.Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ Перун, 2001. – 1440 с.
5.    Гончаренко Л.А. Фактори актуалізації полікультурної освіти і виховання / Л.А Гончаренко.// Таврійський вісник освіти. – 2004.– №2.– С.97-101.
6.    Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутніх вчителів (теоретичний та методичний аспекти): дис. … доктора пед. наук ./ Гриньова Валентина Миколаївна. – К.: 1988. – 345 с.
7.    Гуревич Р. С. Вища освіта в Канаді: Проблеми та реалії/ Р.С. Гуревич //Вища освіта України.- 2001.- №4
8.     Довідник.- К.: Україна, 1991.- 46-47 с.
9.    Дьолог О.С. Українознавчі культурні та освітні центри у діаспорі США і Канади / О.С. Дьолог // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2004. – Т.ІІІ.
10.    Євтух В. Б. Українці в Канаді / Євтух В.Б., Ковальчук О. О. – К.: Будівельник, 1993. – 189-198 с.
11.    Євтух В. Б. Імміграція та національне відношення в історії Канади / Володимир Борисович Явтух // Проблеми історіографії Канади. - М., 1981. - С. 111.
12.    Зарубіжні українці //Довідник. – К., 1991.- 252 – 256 c.
13.    Колісниченко- Братунь Н.Р. Співробітництво дипустанов з діаспорою / Н.Р Колісниченко- Братунь. - К.: Політвидав, 2002. – 45 c.
14.    Кулишев  А.Ю. Канада / Кулишев  А.Ю.   М.:Мисль, 1989. 140с.
15.    Лощенова І.Ф. Розвиток ідей полікультурного виховання у світовій педагогічній думці / І.Ф Лощенова // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 1-2. – С.68–77.
16.    Марунчак М. Г. Сорок років праці комітету українців Канади / М. Г. Марунчак.   К., 2002. –38-39 с.
17.    Мафтин Л.В. Українознавчий контекст діяльності Ліги українських католицьких жінок Канади (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) : зб. наук праць НДІУ / Мафтин Л.В., Лапко Я.М . – К., 2005. – Т. V.
18.    Міжнародна взаємодія в освіті: організація та програми / Василюк А., Корсак К., Яловець Н.//Нариси з порівняльної педагогіки .  Ніжин: Ред.-вид. відділ НДПУ, 2002.  45  56 с.
19.    Монографія Ю.Жлуктенка .Українська мова на лінгвістичній карті Канади.   Київ.: Наукова думка, 1990.
20.    Слабошпицький М. Україна і діаспора / Михайло Слабошпицький:   Хроніка, 2000 . . вип. 31,32
21.    Олеськів О. Б. Про імміграцію / О. Б. Олеськів.   Львів, 1895. – 70 c.
22.    Політологічний енциклопедичний словник/ Упорядник В. М. Горбатенко, П 50 :[за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенька] – 2-е вид. , доп. і перероб. – К. : Генеза, 2004. – 229 c.
23.    Рудь М.В. Формування громадянських якостей старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (в умовах полікультурного регіону):  дис...канд. пед. наук / Рудь М.В. – Луганськ. – 2002. – С. 5.
24.    Сучасна Канада. Довідник   М., 1998. – 177 с.
25.    Трощинський В. П. Українці в світі / Трощинський В., Шевченко А. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 1999. – 72–96 с.
26.    Українська зарубіжна діаспора. – Дзвін, 1991.  № 3
27.    Філософія: Підручник для вищих навчальних закладів.– М.: Просвітлення, 1996. – 537 с.
28.    Юричко В. Українці за межами України / В. Юричко // Київська старовина.  1992  № 4. C. 66 71
29.    Corben D. Canada's Immigration Policy. A.Critique.   Toronto, 1957. P. 215
30.    Ed. Barman Jean, Hebert Yvonne, McCaskill Don. (1987). Indian Education in Canada: Volume 2 - The Challenge. Vancouver: University of British Columbia Press.
31.    Francis R., Smith D. Readings in Canadian History: Post-Confederation.   Canada, 1982.   Р. 122.
32.    Friesen, J. W., Harbeck, M. A., et al. Grade expectations: A multicultural handbook for teachers. Edmonton, AB: Multicultural Education Council, The Alberta's Teachers' Association, 1995. P. 141 149
33.    I.Lam. Canadian Public Education System: Issues and Prospects. Calgary Alberta: Detseling Enterprise Limited, 1990
34.    Jacques Brossard. Limmigration .   Montreal: Les Presses de Luniversite de Montreal, 1967 . – P. 155
35.    Jackson R. and Jackson Р. Canadian Government in Transition. - Ontario, 1999. – P. 306
36.    Joti Bhatnagar, Immigrants at School .    London : Cornmarket Press. – P.43   48
37.    Kalika Anna. Education and Experience in Canadian Universities// Сучасні інформац. технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми /Зв. наукових праць /Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ - Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004.  47 51 c.
38.    Kordan B.S. Canada and the Ukrainian Question 1939-1945, 2001. – P. 305
39.    Leer J., Moodie D. The Polemics of Pioneer Settelment: Ukrainian Immigration and the Winnipeg Press // Canadian Ethnic Studies.   1980.   Vol. XII.   №2.   Р. 88 101.
40.    Lionel Groulx, Histoire du Canada Fraincaise, 1V .  Montréal, 1952. – P.52
41.    M.A.Janigan. A Property of Violence. Maclean’ Magazine.  June 1988
42.     Mallea R and Jonattan C. Young, Cultural Diversity and Canadian Education(issues and innovations) .   OTTAWA : Carleton University Press, 1990 . – P. 96   120
43.    Martynowych O. Ukrainians in Canada. The Formative Period, 1891  1924.   Edmonton, 1991.   Р. 12
44.    McInnis E. Canada. A Political and Social History.   Toronto, 1982. – P. 775
45.    Moodley, K. A. Beyond multicultural education: International perspectives. Calgary: Detselig enterprises, 1992.
46.    Multicultural Education: A Place To Start/ A Guideline for Classrooms, Schools and Communities. Editors: K. A. McLeod & E. Krugly-Smolska. CASLT 1997.
47.    National India Brotherhood. Indian Control of Indian Education. Ottawa, 1972
48.    Paterson, E.P The Canadian Indians: A History since 1500. Don Mills, Ontario: Collier Macmillan Canada, 1972
49.     Report of January 30, 1967.-  P. 27
50.    R.Gibbins. Out of Irrelevance. Toronto: Butterworth, 1980
51.    Richard Joy, Languages in Conflict, the Canadian Experience. - Toronto: Mclland and Stewart , 1972. – P. 132  144
52.     Teidt, P. L. & Teidt, I. M. Multicultural teaching: A handbook of activities, information and strategies (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon, 1995.
53.    The Indian News, Volume 16, Number 3, July 1973.
54.     The Survival of Ethnic Groups. - Toronto, 1980. – P. 292
55.    Traditions and Education: Towards A Vision of our Future — A Declaration of First Nations Jurisdiction over Education. (1988) Ottawa: National Indian Brotherhood, Assembly of First Nations.
56.    Ukrainian maple pages. Business and community directory. – Toronto, 2005. – P. 210 – 220
57.     Undergraduate Course Information : Business Administration. The University of Western Ontario, Academic Calendar 2004.  P. 10
58.    Whintaker Canadian Immigration Policy since Confederation.   Ottawa, 1991. – P. 27
59.    Whittington. And Van Loon R. The Canadian Political System: Environment, Structure and Process.   Toronto, 1987.
60.    Wydkzynski С. Canadian Immigration Law and Procedure.   Ontario, 1983. – P.511 .;

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038