>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Сучасний урок літератури та вимоги до його проведенняЦіна: 0 грн
Додана: 29.04.2011

Розмір файлу: 44.91 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.85/14Середня оцінка: 3.85ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ У ШКОЛІ 6
1.1 Особливості уроку літератури в школі 6
1.2 Сучасні підходи до класифікації і структури уроків української літератури 9
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21
2.1 Технологія уроку літератури в педагогічній науці та практиці 21
2.2 Технологія інтегрованого уроку 24
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ УРОКУ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ 27
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Алєксєєва Т. Проблема літературної освіти в школі. // Українська мова і літ-ра в школі. – 2004. - № 6. – С. 28 – 29.
2.    Алексюк А. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1981.- 206 с.
3.    Бабанский Ю. Оптимизация процесса обучения. – М.: Педагогика, 1977. – С. 59 – 66.
4.    Білоус Х. Нестандартні уроки в 5-6 10-11 кл. -Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 1998. – 32 с.
5.    Біляєв О.М. Концепція інтенсивного навчання // Дивослово. – 1991. - №6. – С. 5-12.
6.    Біляєв О.М. Сучасний урок української мови. – К., 1981.
7.    Біляєв О.М. Урок української мови у школі з російською мовою навчання // Дивослово. – 1990. - №9.
8.    Босак С. Особистісно-орієнтоване навчання – у практиці. // Українська мова і літ-ра в школі. – 2003. - № 8. – С. 37 – 41.
9.    Волошина Н. Уроки позакласного читання у старших класах. – К.: Рад. школа, 1988. – 174 с.
10.    Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади // Диво слово. – 2004. - №11.
11.    Волошина Н. Наукові й прикладні функції методики літератури. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 10. – С. 4 - 6.
12.    Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів. – Луганськ: Навчальна книга. Янтар, 2004. – 84 с.
13.    Глоба Л. Особливості викладання української літератури за проблемно-модульною технологією. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 3. - С. 26-29.
14.    Глуховцева К.Д., Горошкіна О.М., Ніколаєнко І.О. та ін. Матеріали для учнівської олімпіади з української мови. – Луганськ, 2001.
15.    Гончаренко С. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 376с.
16.    Демчук О. Нестандартні уроки української літератури 9-11 клас. - Тернопіль: Підручники & посібники, 2000. – 141 с.
17.    Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови. - К., 1995.- С. 22-43, 65-86.     
18.    Забашта Л.І. Узагальнення і систематизація знань з української мови. 10 клас: Посібник для вчителя. – К., 1991.
19.    Ильин Е.Н. Герой нашего урока. – М.: Педагогыка, 1991. С. 155 – 179.
20.    Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії – К.: 2000. - С.78-99.
21.    Кудряшов Н. Взаимосвязь методов обучения на уроке литературы. - М.: Просвещение, 1981. – 190 с.
22.    Кумейська Н. Особистісно-зорієнтоване навчання літератури в старших класах // Дивослово. - № №. – С. 25 – 26.     
23.    Медведєва Т. Організація проективного вивчення літературного матеріалу у старших класах. // Українська літ-ра в загальноосвітній школі. – 2005. - № 5. – С. 25 – 28.
24.    Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред.   М.І. Пентилюк. - К., 2000.- С.59-66.
25.    Методика викладання української мови в середній школі / За ред.. С.Х. Чавдарова, В.І. Масальського. - К., - 1962.
26.    Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С. Методика викладання української мови в середній школі. – К., 1989. – С. 89-96.
27.    Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі. – К., 1973.
28.    Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – С. 138 – 182.
29.    Плигин А.А. Личностно-ориентированное образование: история ипрактика: Моногр.. – М.:"КСП+", 2003. – С. 213 – 230.
30.    Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови -X., 1995.- С. 204-239.
31.    Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. К., 2002. -135 с.
32.    Поздняков Н.С. Методика преподавания русского языка. – М., 1955. – С. 49-70.
33.    Приступа Г.Н. Методика уроков русского языка. – Рязань, 1971. – С.127.
34.    Ситченко А. Інноваційні системи навчання та перспективи їх застосування в шкільному курсі української літератури. // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. - № 8. – С. 12 – 16.
35.    Степанишин Б. Викладання української літератури в школі: Методичний посібник для вчителя. - К.: РВЦ "Проза", 1995. – С. 94 – 111, 221 – 237.
36.    Степанишин Б. Що і як робити? Роздуми методиста літератури. // Українська література в загальноосвітній школі. - 1999. - № 3. – С. 38-46.
37.    Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: метод. посібн. / Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред. О.І. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
38.    Телехова О. Українська література. Методичні матеріали до вивчення шкільного курсу: Посібник для вчителів. – Харків: Ранок, 2000. – С. 28-36.
39.    Токмань Г. Методика викладання літератури в старшій школі екзистенціально-діалогічна концепція. - Міленіум, 2002.
40.    Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. Учебник для студентов пед. ин-тов. Изд. 3-е, перераб. М., «Просвещение», 1980. – 414.
41.    Фурман А. Модульно-розвивальне навчання; принципи, умови, забезпечення. – К.: 1997. – 343 с.
42.    Шуляр В. Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення. // Дивослово. – 2003. – № 7.
43.    Щербина Л. Упровадження інтерактивних технологій на уроках літератури. // Дивослово. – 2005. - № 2. – С. 23 – 26.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038