>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Символістська драматургія Олександра ОлесяЦіна: 0 грн
Додана: 29.04.2011

Розмір файлу: 57.63 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.35/14Середня оцінка: 4.35                                                       Зміст

ВСТУП………………………………………………………………................   3
РОЗДІЛ І. Рецепція символістської творчості Олександра Олеся у літературознавчій та літературно-критичній думці кінця ХХ – початку ХХІ соліття………….………………………………………………………………   8
РОЗДІЛ ІІ. Соціальні та моральні проблеми в художньому осмисленні письменника…. ……………………………………………………………....  22
РОЗДІЛ ІІІ. Натурфілософська проблематика у драматургії Олександра Олеся………………………...…………………………….............................    35
ВИСНОВКИ…………………………………………………...……………     46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..............................................    50


                                  Список використаної літератури
1.    Архів Олександра Олеся передано в дар Україні // Літературна Україна. – 1993. – 11 березня. – С. 1.
2.    Боєва Е. В. Онімний простір фольклорної драматургії Олександра Олеся  / Е. Боєва // Записки з ономастики : Зб. наук. праць. – Одеса, 2002. – Вип. 6. – С. 115–123. 
3.    Вороний М. Театр і драма / Микола Вороний. – К. : Мистецтво, 1989. – 377 с.
4.    Голомб Л. Слідами дискусій навколо творчості Олександра Олеся (До історії українського модернізму) / Лідія Голомб // Збірник на пошану професора Марка Гольберга : До 50-річчя наукової діяльності та 80-річчя від дня народження. – Дрогобич : Вимір, 2002. – С. 142–153.
5.    Горідько Ю. В. З відчуттям Великої Таємниці. До питання українського символізму / Ю. В. Горідько // Літературознавство і школа. – 2006. − №4. – С. 2–5.
6.    Горький М. Рассказы и повести. Сказки об Италии / Максим Горький. – М. : Просвещение, 1983. – 288 с.
7.    Дем'янівська Л. С. Символізм як один із напрямків української літератури (драми Олександра Олеся) / Людмила Дем'янівська // Українська мова та література в школі. – 1992. – №7/8. – С. 25–28.
8.    Дем'янівська Л. С. Українська драматична поема: Проблематика / Людмила Дем’янівська.  – К., 1984. – 161 с.
9.    Дем'янівська Л. С. Художні пошуки в українській драматургії початку ХХ ст. : (Символ. драма С. Черкасенка й О. Олеся) / Людмила Дем'янівська // Українська література. Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів. – К., 1995. –               С. 133–150.
10.    Дунай П. Така непроста дорога: ідейно-естетичні параметри відгуку на драму Олександра Олеся «По дорозі в Казку» / Павлина Дунай // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – №6. – С. 149–154.
11.    Зазимко Ю. О. Олесь очима чеського літературознавця / Юрій Зазимко // Слово і час. – 1996. − №12. – С. 79–81.
12.    Зеров М. Поезія Олеся та спроба її нового трактування : в 2 т. / Микола Зеров.   – К., 1991. – Т. 2. – 461 с.
13.    Зяткевич О. Життя і творчість Олександра Олеся / О. Зяткевич // Розкажіть онуку. – 2002. – №23–24 (грудень). – С. 62–63.
14.    Єфремов С. На початку нового століття: О. Олесь // Єфремов Сергій / Єфремов С. Історія українського письменства. – К. : Феміна, 1995. – С. 532–567.
15.    Жулинський М. Із забуття в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини) / Жулинський Микола. – К. : Дніпро, 1990. – С. 92–97.
16.    Івахненко Т. Український символізм (за твором Олександра Олеся     «По дорозі в Казку»)  / Т. Івахненко // Українська мова і література в школі. – 2005. − №7. – С. 23–26.
17.    Історія української літератури ХХ століття / [За ред. чл.-кор. НАН     України В. Г. Дончика]. – Кн 1. – К. : Либідь, 1988. – 461 с.
18.    Кавушевська Я. Особливості символістського дискурсу у слов’янських країнах  / Яна Кавушевська // Слово і час. – 2004. – №11. – С. 59–66.
19.    Камінчук О. Неоромантик, символіст чи романтик? Естетичні тенденції творчості Олександра Олеся / Ольга Камінчук // Дивослово. – 2004. − №12. – С. 46–49.
20.    Кандиба О. Оттава  / О. Кандиба // Літературна Україна. – 1999. – 11 лютого. – С. 11.
21.    Кирилюк В. “Моя Україно прекрасна, пісень і волі сторона”  /        В. Кирилюк // Літературна Україна. – 1999. – 11 лютого. – С. 11.
22.    Ковалів Ю. “…Ходім в мою душу, в мій храм…”  / Юрій Ковалів // Літературна Україна. – 1988. – 17 грудня. – С. 6.
23.    Кодлюк Я. П. Сто двадцять розповідей про письменників: Довідник для вчителя початкових класів / Я. Кодлюк, Г. Одинцова. – К. : Наш час, 2006. – С. 99–101.
24.    Курбас Л. Про символічний театр і театр О. Олеся  / Лесь Курбас // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. − №3. –      С. 51–52.
25.    Кухарук Т. Олександр Олесь і театр / Т. Кухарук // Чорноморські новини. – 1999. – 26 січня. – С. 8.
26.    Лесин В. М.  Словник літературознавчих термінів. / [авт.-уклад. Лесин В. М., Пулинець О. С.]. – 3-є вид. –  К. : Рад. школа, 1971. – 488 с.
27.    Літературознавчий словник-довідник. / [ред.-упоряд. Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 522 с.
28.    Лукіяненко А. Спогад про Олександра Олеся / А. Лукіяненко // Березіль. – 2004. − № 3/4. − С. 149–151.
29.    Ляшенко Р. Літературні джерела драматичного етюду О. Олеся «По дорозі в Казку» / Р. Ляшенко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Вип. 8. – К. : Інститут літератури ім. Шевченка, 2005. – С. 211–216.
30.    Майборода Н. В. Неоромантичний характер драматичних творів Олександра Олеся / Н. Майборода // Вісник Запорізького держ. ун-ту. Філологічні науки. – 2004. – № 3. – С. 129–132.
31.    Макарчук В. О. Олесь очима чеського літературознавця / Валентина Макарчук  // Слово і час. – 1996. – № 12. – С. 79–81.
32.    Малютіна Н. П. Діалог та полілог як жанрово творчі чинники у драматургічному етюді О. Олеся «При світлі ватри» / Наталія Малютіна // Актуальні проблеми сучасної філології. Сер. : Літературознавство : Зб. наук. праць. – Рівне, 2002. – Вип. 12. –   С. 50–58.
33.    Малютіна Н. П. Інтенціональність висловлювань та засоби їх художнього функціонування у драматичних етюдах Олександра Олеся / Наталія Малютіна // Слово і час. – 2004. − № 12. – С. 42–50.
34.    Малютіна Н. П. Рухомість тексту і контексту в драматичних етюдах Олександра Олеся «Танець життя» і «Хам» / Наталія Малютіна // Актуальні проблеми слов’янської міфології : Зб. наук. праць. – 2003. – Вип. VIII : Лінгвістика і літературознавство. – С. 201–209.
35.    Матющенко А. Час героя. Українська драматургія першої третини ХХ століття // Анжела Матющенко. – К., Фоліант, 2004. – 125 с.
36.    Михайловский Н. М. Литературная критика. Статьи о русской литературе ХІХ – начала ХХ веков / Н. М. Михайловский. – Л., 1989. – 256 с.
37.    Мороз Л. Символістська природа драматургії О. Олеся / Лариса Мороз // Літературна Україна. – 1998. – 17 грудня. – С. 6.
38.    Мороз Л. Про символізм в українській драматургії О.Олеся / Лариса  Мороз // Сучасність. – 1993. – № 4. – С. 94–106.
39.    Набока С. А. Олександр Олесь : Життя і творчість / Сергій Набока // Розкажіть онуку. – 1998. – № 21. – С. 53–56.
40.    Неврлий М. Олександр Олесь: Життя і творчість / Мікулаш Неврлий.  – К. : Дніпро, 1994. – 173 с.
41.    Нестелєв М. Кандиби: геометрія стосунків / Максим Нестелєв // Друг читача. – К., 2007. – № 21. – С. 6.
42.    Нестеренко П. Співець радості й журби / Петро Нестеренко // Урядовий кур’єр. – К.,  2003. – № 231. – 6 грудня. – С. 8–9.
43.    Ніколенко О. М. Теорія літератури у визначеннях, схемах і таблицях 9-11 кл. / О. М. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 6. – С. 25.
44.    Одарченко П. Співець українського відродження (Олександр Олесь) / Петро Одарченко // Одарченко П. Видатні українські діячі : Статті, нариси. – К., 1999. –  С. 83–100.
45.    Озадовський А. Прага / А. Озадовський // Літературна Україна. – 1999. – 11 лютого. – С. 11.
46.    Олександр Олесь. Твори: в 2 т. / [Упоряд., авт. предм. та приміт. Р. П. Радишевський]. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 1 : Поетичні твори. Лірика. Поза збірками. З неопублікованого. Сатира. – С. 5–50.
47.    Олександр Олесь. Твори: в 2 т. / [Упоряд., авт. предм. та приміт. Р. П. Радишевський]. − К. : Дніпро, 1990. – Т. 2 : Драматичні твори. Проза. Переклади. – С. 6–333.
48.    Олійник О. Крізь шати повсякденності (Особливості символістської драми Олександра Олеся) / Оксана Олійник // Слово і час. – 1994. − №4–5. – С. 15–19.
49.    Павличко Д. Поет трьох революцій / Дмитро Павличко // Літературна Україна. – 1999. – 11 лютого. – С. 11.
50.    Пархомик Р. Я. Драматургія Олександра Олеся. Питання модернізації: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.02 / Роман  Пархомик / Львівський держ. ун-т ім. І. Я. Франка. – Львів, 1993. – 17 с.
51.    Пархомик Р. Я. Конфлікт та проблематика драматичної поеми        О. Олеся  «Над Дніпром» / Роман Пархомик // Актуальні питання філологічної науки і національне відродження. – Львів, 1993. –          С. 23–26.
52.    Пархомик Р. Я. По дорозі в казку українського модернізму: монографія / Роман Пархомик. – Запоріжжя : Дике Поле, 1996. –   128 с.
53.    Пархомик Р. Я. Політична драма О. Олеся «Земля обітована» / Роман Пархомик // Українське літературознавство. – Львів, 1993. – Вип. 57. – С. 65–74.
54.    Пархомик Р. Я. Спроба літературного аналізу драматичної поеми   О. Олеся «По дорозі в Казку» / Роман Пархомик // Українське літературознавство. – Львів, 1993. – Вип. 59. – С. 18–23.
55.    Пирогова К. М. Трагедія родини Крушельницьких у п’єсі О. Олеся «Земля обітована» / К. Пирогова // Вісник Запорізького держ.  ун-ту. Сер. : Філологічні науки. – Запоріжжя, 2003. – № 2. – С. 107–110. 
56.    Погребенник В. Українська класична література (кінець XIX –      ХХ ст.) / Володимир Погребенник. – Львів, 1998. – 200 с.
57.    Пронкевич О. В. Символізм. Його естетика й історія / О. В. Пронкевич // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. − № 7. – С. 62.
58.    П’ятаченко С. Проблема митця у «непатріотичних» п’єсах Олександра Олеся / Серій П’ятаченко // Ураїнська мова і література в школі. – 2005. – № 8. – С. 54–56.
59.    Радишевський Р. Феномен Олександра Олеся / Ростислав Радишевський // Літературна Україна. – 2000. – 9 березня. – С. 6.
60.    Сапожникова Г. М. Рецепція драматургії О. Олеся літературною критикою 20-50-х років ХХ ст. / Галина Сапожникова // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія. – 2006. – № 727. – Вип. 46. – С. 186–189.
61.    Символізм. Генеза символізму // На допомогу вчителю. – 2005. – Тема 3–4. – С. 130–139.
62.    Суровцова Н. Думки та спогади про Олеся / Надія Суровцова // Слово і час. – 1990. − № 7. – С. 88–95.
63.    Творчі пошуки і новаторські відкриття у драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття // На допомогу вчителю. – 1999. – Тема 2. – С. 73–77.
64.    Филипович П. Олесь / Павло Филипович // Урок української. – 2000. – № 7. – С. 40–43.
65.    Франко І. Твори в 2 т.  / Іван Франко. – К. : Дніпро, 1981. – Т. 1. – Поезія. – 534 с.
66.    Хропко П. Трагедія серця / Петро Хропко // Дивослово. – 1998. –   № 7. – С. 48–50.
67.    Цуркан А. М. Проблеми духовності в драматургії Олександра Олеся / А. Цуркан // Літературознавство, «Просвіта» і духовний ідеал українця: Матеріали Всеукраїнської науково-критичної конференції. – Кривий Ріг, 1994. – С. 65.
68.    Чернова І. Міфологема долі в художньому світі Олександра Олеся / Ірина Чернова // Слово і час. – 1998. – № 12. – С. 19–21.
69.    Чернова І. Рецепція біблійних образів у поетиці Олександра Олеся / Ірина Чернова // Первые Запорожские чтения «Еврейское население Юга Украины» : Доклады и сообщения. – Запорожье, 1998. –           С. 185–189.
70.    Эстетика: словарь / [Под. общ. ред. А. А. Беляева и др.].  – Москва : Политиздат, 1989. – 447 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038