>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Спонсорство у спорті на прикладі боксерських поєдинківЦіна: 0 грн
Додана: 28.04.2011

Розмір файлу: 38.73 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СПОНСОРСТВО ЯК СИНТЕЗОВАНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 6
1.1. Спонсорство: визначення та суміжні поняття. 6
1.2. Спонсорство в комплексі інструментаріїв маркетингових комунікацій 8
1.3. Основні види спонсорства 10
РОЗДІЛ 2. СПОНСОРСТВО У СПОРТІ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ФІНАНСУВАННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ В УКРАЇНІ 13
2.1. Характеристика спонсорування у спорті в Україні та світі: стан та перспективи 13
2.2. Бокс як сфера вкладання спонсорських коштів 16
2.3. Основні спонсорські заходи під час проведення боксерських змагань в Україні 18
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СПОНСОРСТВА У СПОРТІ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БОКСЕРІВ БРАТІВ ВІТАЛІЯ ТА ВОЛОДИМИРА КЛИЧКІВ 21
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 18.05.2010 // ВВР. – 2010, N 29. – ст. 392
2.    Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996р. № 270/96–ВР (зі змінами 2004 року) / Верховна Рада Україна // Законодавство про рекламу. – К. : Спілка рекламістів України, 1998. – 53 с.
3.    Айзенберг М. Менеджмент реклами / М. Айзенберг. – М., ТОО «Интелтех», 1993. – 80 с.
4.    Васильєв Г.А. Основы рекламной деятельности: учеб. пособие для вузов / Г.А. Васильев, В.А. Поляков – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 203 с.
5.    Гаркавенко С.С. Маркетинг: навч. посіб. / С.С. Гаркавенко. – 2–ге вид., доп. – К.: ВД «Лібра», 2002. – 712с.
6.    Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры / Е.П. Голубков. – М. : ИД «Дело», 1995. – 192 с.
7.    Джугенхаймер Д.У. Основи рекламної справи / Д.У. Джугенхаймер. – Самара, 1996. – 450 с.
8.    Дихтль Е. Практичний маркетинг: навчальний посібник / Е. Дихтль, Х. Хершген. – М., «Вища школа» 1995. – 255 с.
9.    Єрмаков В.В. Рекламное дело: учеб. пособ. / В.В. Єрмаков. – М.: Изд–во МПУ, 2004. – 286 с.
10.    Король А.Н. Організація і планування реклами: навчальний посібник / А.Н. Король. – Хабаровськ: ХГАЕП, 1998. – 124 с.
11.    Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф. Котлер. – М., «Прогрес»; 1992. – 726 с.
12.    Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб / В.М Куценко. – К.: МАУП, 2003. – 184 с.
13.    Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: навч. посіб / Т.І Лук’янець. – К.: КНЕУ, 1998. – 276 с.
14.    Маркетинг для магістрів: навч посіб. / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.
15.    Мізюк Б.М. Стратегічне управління: підруч. / Б.М. Мізюк. – Л. : ВД «Магнолія», 2007. – 392 с.
16.    Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: навч. посіб./ Г.В.Осовська, О.А.Фіщук, І.В.Жалінська. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.
17.    Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламна діяльність: Підручник. – М., 1998. – 244 с.
18.    Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика/ Е Песоцкий. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 155 с.
19.    Примак О.Т. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: навч.посіб / О.Т. Примак. – К.: МАУП, 2003. – 342 с.
20.    Ромат Є. Основи реклами: навч. посіб / Є Ромат. – К.: Студцентр, 2006. – 288 с.
21.    Уэллс У. Реклама: Принципы и практика/ У.Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – СПб. : Питер, 2001. – 800 с.
22.    Циба Т.Є. Маркетингове планування: Навч. посіб. / Т.Є Циба, М.І Сокур, В.І Баюра. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 128 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038