>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Суспільно-політичний стан ОУН-УПА на зламі 1943-1944 рр.Ціна: 0 грн
Додана: 28.04.2011

Розмір файлу: 310.86 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст

Вступ 3
Розділ І. Нарис історії ОУН-УПА 7
1.1 Створення і розкол ОУН 7
1.2 Створення військових формувань 11
Розділ ІІ. Суспільно-політичний устрій ОУН-УПА 15
Висновки 21
Список використаних джерел 23
Додатки 26
Список використаних джерел

1.    Андрусяк Т. Політична та правова думка українського національно-визвольного руху 40-50х рр. //Республіканець.- 1995.- №1-2.- С.72-77.
2.    Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953рр.: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз.- К., 1994.
3.    Білас І.Г. Україна в Другій світовій війні.// Дніпро. – 1995. - №5-6. – с.2-15.
4.    Білоус В., Кучер В. Встановлення советської влади в західній Україні: зворотній бік медалі.//Альманах “Гомону України”.- 1995.- С.90-104.
5.    Борець Ю. У вирі боротьби: спогади учасника повстанської боротьби 1941-1043.- Київ: Наукова думка, 1993.
6.    Бульба-Боровець Тарас. Армія без держиви.- Львів: Поклик сумління, 1992.
7.    Ганьба ХХ-го сторіччя.//Літопис УПА.- т.9.- Львів: 1992.- С.145-214.
8.    Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історіі.- К.: Либідь, 1993.
9.    Давиденко В.А. “Українська Повстанча Армія”: шлях ганьби і злочинів.- К., 1989. (сер. “Теорія і практика КПРС”, вип.5).
10.    Дужий П. За яку Україну боровся Степан Бандера?- К.-Львів, 1994.
11.    Заречный В. Альянс ОУН-СС.// Военно-исторический журнал. – 1991. - №4. – с. 53-62.
12.    Історія Українського Війська: частина ІІ./Крипякевич І.- Львів: Вид. Івана Тиктора, 1936.
13.    Ідея і чин: повна збірка документів.- Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен, 1968.
14.    Каптелов Б. ОУН на службе фашизма.//ВИЖ. – 1991. - №5. – с.45-57.
15.    Киричук Ю. УПА в боротьбі за незалежність.//Незалежність: вісник львівської обласної організації УРП.- №8.- 1991.
16.    Коваль М. ОУН і УПА у Другій світовій війні (документи, матеріали).//Український Історичний Журнал.- 1994.- №2.
17.     Кричевський Р. ОУН в Україні: ОУН-З і Закордонні частини ОУН: причинок до історії українського національного руху.- Львів: Меморіал, 1991.
18.    Кузьо Т. ОУН в Україні, Дмитро донцов і Закордонні частини ОУН.//Сучасність.- 1992.- №12.- С.33-38.
19.    Ле6едь М. Українська Повстанська армія.- Вид. Пресового бюра УГВР: Мюнхен, 1946.
20.    Лешенко Л.О. Україна на міжнародній арені в 1945-1949рр.- К.: Наукова Думка, 1969.
21.    Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952.- К.: “Народна газета”, 1991.
22.    Мороко В., Мороко О. Вивчення діяльності ОУН-УПА на уроках історії України в 10 класі (з досвіду роботи). // Історія в Школі. – 1997. - №10-11. – С.25-27.
23.    Полтава П. Концепція самостійної України і основна тенденція політичного розвитку сучасного світу.//Літопис УПА.- т.9.- Львів: 1992.- С.15-75.
24.    Полтава П. Хто такі бандеровці та за що вони борються. – Дрогобич, 1991 (репритн вид. 1950)
25.    Потічний П. Політична думка українського підпілля. 1943-1951.//Сучасність.- 1997.- №1.- С.80-87.
26.    Потульницький В.А. Історія української політології.- К.: Либідь, 1992.
27.    Реєнт О. УПА та збройні формування ОУН як чинники Другої Світової війни. // Віче. – 1997. - №10. – С.114-129.
28.    Семотюк Я. Українські військові відзнаки. – Торонто, 1991.
29.    Соненко А.М. Українська національна ідея. - Дніпропетровськ: Вид. ДДУ, 1994.
30.    Субтельний О. Україна: історія.- К.: Либідь, 1991.
31.    Терен В. ОУН міцна всенародною підтримкою: до 70-річчя ОУН. // Українське слово. – 1998. - №27. – С.4.
32.    Чайковський А.С. Невідома війна.- К.: Україна, 1994.
33.    Черныш А.М. История политических учений в Украине.- Запорожье: Изд. ЗГУ, 1997.
34.    Чупринка Тарас. До генези української головної визвольної ради.//Літопис УПА.- т.9.- Львів: 1992.- С.392-406.
35.    Шанковський Л. УПА і Дивізія.//Українська дивізія “Галичина”.- Київ, Торонто, 1994.- С.55-61.
36.    Швидько Г. Деякі питання вивчення в школі міжнаціональних стосунків в Україні в ХХ ст. // Історія в школах України. – 1997. - №4. С.15-18.
37.    Щерба Г. Становище українського населення на Лемківщині у 1944-1947рр. Та діяльність УПА.//Національно-визвольна боротьба 20-50-х рр. ХХ століття в Україні.- Київ, львів: 1993.- С.185-194.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038