>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Телевізійні засоби масової інформації та їх вплив на ціннісний світ особистостіЦіна: 0 грн
Додана: 28.04.2011

Розмір файлу: 64.29 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.5/2Середня оцінка: 4.5Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ I Поняття особистості та чинники, що впливають на її формування 7
1.1. Поняття особистості 7
1.2. Особливості формування особистості 12
РОЗДІЛ II Теоретико-методологічні засади дослідження: ціннісні орієнтації як умова розвитку особистості 20
РОЗДІЛ III Телевізійні засоби масової інформації та їх вплив на ціннісний світ особистості 27
3.1. Телебачення як один із видів засобів масової інформації 27
3.2. Впив телевізійних ЗМІ на предмет формування ціннісних орієнтацій особистості 32
3.3. Сучасний телевізійний простір 39
Висновки 45
Список використаних джерел та літератури: 48

Висновки
Отже, особистість – це сукупність різних рис та вад характеру, що роблять людину унікальною, несхожою на всіх інших. Вона містить у собі не тільки духовні властивості, але й фізичні, розумові, емоційні та соціальні, а також відбиває властивості, уроджені або обумовлені навколишнім середовищем.
Бути особистістю означає приймати усталені уявлення й настанови про належну поведінку й спосіб життя загалом, притаманні різним групам і верствам суспільства, до яких одночасно входить людина. Але разом з тим це означає вміти подолати інерцію їхньої дії, бути готовим і здатним вільно здійснити відповідальний вибір у непересічній ситуації й навіть започаткувати якусь нову традицію.
Загальною засадою для самоствердження людини як творчої особистості виступають цінності, які виражають моральну орієнтацію і ціннісний сенс поведінки людини.
Ціннісна орієнтація – своєрідний критерій, доленосний фільтр у визначенні ставлення людини до матеріальних і духовних цінностей, системи установок, відстоювання принципів і переконань. Вона передбачає позитивне чи негативне значення об’єктів навколишнього світу для індивідууму чи суспільства і визначається не їхніми властивостями як такими, а їх місцем та наявністю в людській життєдіяльності інтересів і потреб, соціальних відносин, критеріями і способами оцінки цього значення, виражених у моральних принципах і нормах, ідеалах, установках і цілях
Проаналізувавши процес формуваня ціннісних орієнтацій особистості, можна зробити висновок про те, що він є доволі складним, адже починається з самого дитинства і триває протягом усього життя.
Його структурними компонентами є потреби, інтереси, почуття, мотиви, оцінка, переконання, воля, ціннісне ставлення (цілі, ідеали та якості особистості). Також складний він ще й тим, що залежить від багатьох чинників.
Ціннісні орієнтації людини можуть бути об’єктом цілеспрямованого впливу як інших людей, так і соціальних інститутів, найважливіший з яких – система масової комунікації.
Одним із засобів масової комунікації є телебачення, яке за своєю  природою та соціальними функціями має величезні можливості впливу на внутрішній світ і поведінку людини. Телевізійні ЗМІ формують її уподобання та стиль мислення. Це пов’язано з механізмами їх впливу.
Специфічними можливостями телебачення є:
●    звуко-зоровий ряд, який являє собою синтез трьох знакових систем: усної мови, зображення і музики;
●    „миттєвість”, яка властива не тільки його прямим передачам, а й характеризує стиль передач в запису і фільми;
●    стиль спілкування, продиктований умовами й характером сприйняття телебачення в домашній обстановці;
●    лаконізм та контурність зображувального рішення, продиктовані малим розміром екрана;
●    його програмність, яка виявляється в тому, що телебачення – це сукупність передач і кожна з них сприймається в контесті інших, що надає їй додаткового значення.
Телевізійні ЗМІ є найбільш показовим чинником, що впливає на ціннісні орієнтації людини, оскільки є важливим компонентом соціального середовища.
Аналізуючи вплив програм телеканалу „Інтер” на формування ціннісних орієнтацій особистості, можна помітити наступні тенденції:
-    5% запропонованих телеканалом програм  сприяють розвитку духовності;
-    5% телепрограм нагадують про таке світле та вічне почуття, як любов;
-    на формування орієнтацій у напрямку загальнокультурного розвитку впливають також 5% програм телеканалу «Інтер»;
-     більше програм (10%) спрямованих на розвиток гуманістичних цінностей;
-    більшість телепрограм (75%) каналу присвячені саме соціальним цінностям.
Інформація сучасних засобів медіа, що перевантажена ідеями, руслами боротьби, конкуренції насильства, конструює психіку людини, навіює моделі агресивної поведінки та відчуття небезпечного життя. Проте ми мусимо чітко усвідомлювати, що сучасне суспільство не можливо уявити без телебачення, людина залежна від нього як в емоційному, психологічному, так і світоглядному планах.
 

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038