>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Спонсорство як частина рекламної кампанії на прикладі ліги чемпіонів сезону 2009-2010Ціна: 15 грн
Додана: 28.04.2011

Розмір файлу: 28.09 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0робота неповна, 20 сторінок


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996р. № 270/96-ВР (зі змінами 2004 року) / Верховна Рада Україна // Законодавство про рекламу. – К. : Спілка рекламістів України, 1998. – 53 с.
2.    Айзенберг М. Менеджмент реклами. – М., ТОО ”Интелтех”, 1993. – 80 с.
3.    Батра Р., Майерс Д.Д., Аакер Д.А. Рекламний менеджмент: Пер. с англ. – 5-і изд. – М.: Спб., 1999. – 784 с.
4.    Васильєв Г.А. Основы рекламной деятельности : учеб. пособие для вузов / Г.А. Васильев, В.А. Поляков – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 203 с.
5.    Гаркавенко С.С. Маркетинг : навч. посіб. / С.С. Гаркавенко. – 2-ге вид., доп. – К.: ВД «Лібра», 2002. – 712с.
6.    Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры / Е.П. Голубков. – М. : ИД «Дело», 1995. – 192 с.
7.    Дейан А. Реклама / А.Дейан. – СПб.: Изд-во «Нева», 2004. – 312 с.
8.    Джугенхаймер Д.У. Основи рекламної справи. – Самара, 1996. – 450 с.
9.    Дихтль Е. Хершген Х. – Практичний маркетинг: Навчальний посібник. – М., “Вища школа” 1995. – 255 с.
10.    Єрмаков В.В. Рекламное дело : учеб. пособ. – М.: Изд-во МПУ, 2004. – 286 с.
11.    Картер Г. Эффективная реклама / Г.Картер. – М.: Сирин-Либра, 1998. – 208 с.
12.    Климин А. Медиапланирование своими силами. Готовые маркетинговые решения / А. Климин. – СПб. : Питер, 2007. – 192 с.
13.    Король А.Н. Організація і планування реклами: Навчальний посібник. – Хабаровськ: ХГАЕП, 1998. – 124 с.
14.    Котлер Ф. Основи маркетингу. – М., “Прогрес”; 1992. – 726 с.
15.    Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб / В.М Куценко. – К.: МАУП, 2003. – 184 с.
16.    Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент : навч. посіб / Т.І Лук’янець. – К.: КНЕУ, 1998. – 276 с.
17.    Маркетинг для магістрів: навч посіб. / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.
18.    Мізюк Б.М. Стратегічне управління: підруч. / Б.М. Мізюк. – Л. : ВД «Магнолія», 2007. – 392 с.
19.    Назайкин А.Н. Медиапланирование на 100%/А.Н Назайкин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 460 с.
20.    Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: навч. посіб./ Г.В.Осовська, О.А.Фіщук, І.В.Жалінська. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.
21.    Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламна діяльність: Підручник. – М., 1998. – 244 с.
22.    Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика/ Е Песоцкий. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 155 с.
23.    Примак О.Т. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: навч.посіб / О.Т. Примак. – К.: МАУП, 2003. – 342 с.
24.    Ромат Є. Основи реклами: навч. посіб / Є Ромат. – К.: Студцентр, 2006. – 288 с.
25.    Стадник В.В. Менеджмент: підручник / В.В Стадник, М.А Йохна. – К.: Академ-видав, 2007. – 472 с.
26.    Уткін Е.А., Кочеткова А.И. Рекламна справа. М.: ЕКМОС, 1997. – 272 с.
27.    Уэллс У. Реклама: Принципы и практика/ У.Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – СПб. : Питер, 2001. – 800 с.
28.    Циба Т.Є. Маркетингове планування: Навч. посіб. / Т.Є Циба, М.І Сокур, В.І Баюра. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 128 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038