>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Реклама як неціновий метод конкурентної боротьби за і протиЦіна: 0 грн
Додана: 28.04.2011

Розмір файлу: 67.71 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3/2Середня оцінка: 3ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМИ ЯК НЕЦІНОВОГО МЕТОДУ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ……………………………………….5
1.1.Реклама: сутність, види та цілі…………………………………………5     1.2. Реклама як основна складова розвитку бренду та торгової марки………10
1.3. Державне регулювання рекламної діяльності…………………………….13
РОЗДІЛ 2.  РИНОК ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ ТА ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ЙОГО РОЗВИТОК…………………………………………….17
2.1. Аналіз стану ринку горілчаних виробів в Україні………………………..17
2.2. Реклама, як метод просування торгової марки на ринку…………………23
2.3. Ефективність рекламних компаній………………………………………...27
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………....31
3.1. Інноваційні методи рекламного бізнесу…………………………………..31
3.2. Розвиток марочної політики та її подальший вплив на конкуренцію…..35
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….41
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1.    Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. С англ.. Под ред.. Ю. Н. Каптуревского. СПб.:Питер Ком., 1999. – 460. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
2.    Артеменко О. Соціальна реклама як двигун працевлаштування, Дзеркало тижня № 48 від 27 листопада 2004 р. –  48 с.
3.    Барт Р. Миф сегодня. – М., 1991. – 321 с.
4.    Бове К. Аренс У. Современная реклама / К. Бове, У. Аренс. – Тольятти, 1995. – 370 с.
5.    Бодрийар Ж. Америка. СПб., 2000. – 287 с.
6.    Бугрім В., Компанієць Т. Ментальність і реклама // Рекламіст. – 1998. - № 8. – 66 с.
7.    Валовая М.Д., 13 бесед о рекламе. Нива ХХI век. М-1994. – 113с.
8.    Дейан А. Реклама. — М., 1993. — 236 с.
9.    Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М., 1992. – 199 с.
10.    ЗУ про рекламу від 18 листопада 1997 року № 642/97-ВР з внесеними змінами та доповненнями від 30 червня 1999 року № 783-XIV, від 24 травня 2001 року № 2438-III
11.    Закон України "Про рекламу" (270/96-ВР) із змінами від 11 липня 2003 року №1121-IV
12.    Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы. М., 1998. – 412 с.
13.    Обритько Б.А. Реклама та рекламна діяльність: Курс лекцій/ Рец.: канд. екон. наук, проф. В.М. Колпаков, канд. екон. наук, доц. Т.Г. Затонацька, канд. екон. наук, доц. В.С. Командровська. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.
14.    Панкратов Ф.Г. и другие. Рекламная деятельность: Учебник для студентов висших учебных заведений / Ф.Г.Панкратов, Ю.К. Баженов, Т.К. Середина, В.Г. Шахурин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-книготорговый центр „Маркетинг”, 2001. – 364 с.
15.    Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: пер. с англ. / Дж.Р.Росситер, Л. Перси; Под ред. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.: ил. – (Серия „Маркетинг для професионалов”).
16.    Серегина Т.К., Титкова Л.М., Реклама в бизнесе. Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, М-1997. – 450 с.
17.    Современная реклама. Перевод с англ., общая ред. проф. Феофанова, Издательский дом Довгань. М -1995.- 264 с.
18.    Уеллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика: Пер. с англ. – СПб.: Издательство „Питер”, 1999. – 736 с. – (Серия „Теория и практика менеджмента”).

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038