>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Політичний аналіз, як метод дослідження політикиЦіна: 0 грн
Додана: 28.04.2011

Розмір файлу: 30.84 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5курсова робота, 26 сторінок


План
Вступ
Розділ 1.Становлення політичного аналізу та основні теоретичні поняття
            1.1 Історія розвитку політичного аналізу
            1.2 Основні теоретичні поняття політичного аналізу
Розділ 2.Політичний аналіз, як метод дослідження політики
            2.1 Аналіз політичної ситуації
            2.2 Політичне прогнозування
            2.3 Прийняття політичних рішень
Висновок
Список використаних джерел та літератури

 

 

     Висновок
З проведеного нами дослідження можна зробити висновок про справді вагоме значення такого методу дослідження політичних явищ та процесів, як політичний аналіз. Саме він допомагає нам більш детально зрозуміти суть тих чи інших політичних подій , спрогнозувати можливий розвиток ситуації, а також приймати конкретні рішення, спрямовані на вирішення конкретних проблем, що постають перед суб’єктами політичного життя.
Варто зазначити, що зародження такого явища, як політичний аналіз, розпочалося ще з стародавніх  країн  Месопотамії, Індії та Єгипту. Де виникла певна соціальна група, що займалася виробленням політично значущого знання. Проте, це ще не означало виокремлення політичного аналізу, як одного з методів дослідження політичних процесів. Остаточне становлення політичного аналізу завершилося лише в другій половині ХХ століття. Що було зумовлене процесами професіоналізації та інституціоналізації даного виду діяльності.
Оскільки політичний аналіз по своїй природі є досить складним явищем, а його проведення передбачає дотримання декількох послідовних етапів існує велика кількість визначень терміну ”політичний аналіз ”. Кожен дослідник розкриває дане поняття по-своєму. Якщо ж говорити про розуміння предмету політичного аналізу - то слід звернути увагу на існування трьох точок зору на дане питання. Представники першої говорять про теоретичний зміст політичного аналізу. Представники другої ж наполягають на прикладному характері даного явища. Також існує третя група дослідників, які говорять про існування теоретичного та прикладного політичного аналізу.
Проведення політичного аналізу передбачає дотримання наступних етапів його здійснення: аналіз політичної ситуації, політичне прогнозування та прийняття політичних рішень
Аналіз політичної ситуації дає змогу зрозуміти, що конкретно відбувається в політичному житті в певний (визначений) проміжок часу. Саме від якісного аналізу політичної ситуації залежить розуміння політичних процесів, а також здійснення наступного етапу політичного аналізу – політичного прогнозування. Прогнозування політичних явищ та подій дає змогу передбачити можливі стани їхнього розвитку в майбутньому та пояснити, чому відбуватиметься саме так, а не інакше.
Наступна стадією політичного аналізу є прийняття компетентних політичних рішень. Від цього етапу залежить ефективне вирішення тих чи інших проблем зумовлених політичними явищами та процесами.
Виходячи з вищезазначеного, ми справді можемо говорити про важливе значення політичного аналізу для дослідження політичних явищ, подій та загального розуміння політичного життя. 


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038