>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Офіс-менеджер як організатор роботи установиЦіна: 0 грн
Додана: 28.04.2011

Розмір файлу: 188.88 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст


Вступ 3
Розділ І. Офіс-менеджер як обличчя організації 6
1.1 Ділові та особисті якості офіс-менеджера 6
1.2 Сучасні вимоги до офіс-менеджерів 11
Розділ ІІ Офіс-менеджер та документообіг на підприємстві 13
2.1 Поняття документообігу на підприємстві 13
2.2 Реквізити листа та їх оформлення 16
2.3 Вимоги до тексту листа 18
2.4 Етикет ділового листування 20
2.5. Оформлення листів та їх різновиди 21
Розділ ІІІ. Робоче місце офіс-менеджера  24
3.1 Розташування офісної техніки та обладнання 24
3.2 Особливості організації робочого місця офіс-менеджера
згідно державних стандартів України 26
Висновки 31
Список використаних джерел та літератури 33
Додатки 35 
Список використаних джерел та літератури

1.    Бондарева Т.Н. Секретарское дело. – М.: Высшая школа, 1999. – 281 с.
2.    Вербицька Т.С. Сучасний машинопис: Навч. Посібник для проф. тех. училищ. – К.: Гала, 1997. – 295 с.
3.    Власов Л.В., Гладков В.И. Секретарь – помощник руководителя. – М., 2002. – 184 с.
4.    Глущин С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: 3-тє вид., перероблене, доповнене. - К.: А.С.К., 2005. – 301 с.
5.    Головач А.С Зразки оформлення док: Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 2005. – 151 с.
6.    Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. Посібник. - Либідь, 2003. – 251 с.
7.    Ділова укр. Мова: посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д.Бабич.– Чернівці: Рута, 2004. – 241 с.
8.    Качалина Л.Н. Секретарь учреждения. – М.: Экономика, 2002. – 268 с.
9.    Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 2002. – 235 с.
10.    Корнева А.П. и др. Машинопись и основы современного делопроизводства: Учебное пособие для учащихся IX-X кл.– 2-е изд.– М.: Просвещение, 1999. – 241 с.
11.    Кузнецов А.Н. Машинопись и делопроизводство. – 3-е изд. – М., 2000. – 195 с.
12.    Кузнецов А.Н., Ваенгейм Р.Н. Машинопись: Учеб. Пособие для сред. ПТУ.– М.: Высш. Шк., 2001. – 151 с.
13.    Любивець Л.П. Ділові папери. – К., 2005. – 265 с.
14.    Молодовавнов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів укр. Мовою. – К.: Техніка, 2007. – 193 с.
15.    Паламар Л.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 297 с.
16.    Паламар Л.М., Кацавец Г.М. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для учнів ПТЗО.– К.: Либідь, 1997. – 249 с.
17.    Ришар К. Секретарь учреждения. – М.: Экономика, 2003. – 153 с.
18.    Сучасні ділові папери: Навч. посібник для вищих та сер. спец. навч. закладів/ С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – 3-тє вид., – К.: А.С.К., 2002. – 178 с.
19.    Універсальний довідник – практикум з ділових паперів/ Уклад. С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра, 2004. – 183 с.
20.    Харрисон Дж. Организация работы секретаря. 2-ое издание. – М.: Экономика, 2005. – 201 с.
21.    Шевчук С.В. Укр. Ділове мовлення: Навч. Посібник для студентів вищих навч. закладів. - 2-ге вид. – К.: Вища шк., 2006. – 214 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038