>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Особливості інтервю як методу збору інформаціїЦіна: 0 грн
Додана: 28.04.2011

Розмір файлу: 50.62 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3/2Середня оцінка: 3вступ і зміст на англійській мові

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРВ’Ю, ЯК МЕТОДУ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ…………………………………………………………6
1.1. ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА ДО ІНТЕРВ’Ю………………..11
1.2. КОНКРЕТНА ПІДГОТОВКА ДО ІНТЕРВ’Ю……………...13
1.3. МИСТЕЦТВО РОЗРОБКИ СПИСКУ ЗАПИТАНЬ, ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ІНТЕРВ’Ю……………………………………………………….17
РОЗДІЛ 2. ПРАЦЯ ЖУРНАЛІСТА – ВІЧНЕ ІНТЕРВ’Ю……..24
2.1. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ  ДО ІНТЕРВ’Ю  НА РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННІ…………………………………………..27
2.2. ТЕОРІ І ПРАКТИКА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ…………30
ВИСНОВКИ…………………………………………………...……..34
СПИКОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Аграновский А.А. Своего дела мастер: записки писателя. – М., 1980. – 196с.
2. Аграновский В.А. Ради единого слова. (Журналист о журналистике). – М., 1978. – 163 с.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. – Учебник для  высших учеб. заведений. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 376 с.
4. Гід журналіста.– К., 1999.– С.32.
5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди,  которые играют в игры: Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1988. – 413 с.
6. Ворошилов В.В. Журналистика. – 3-е изд.- СПб.: изд-во Михайлова В.А., 2001. – 447 с.
 7. Гриценко О., Шкляр В. Основи теорії міжнародної журналістики. – К.: ВПЦ Київський університет, 2002. – 304 с.
8. Егидес А.П. Лабиринты общения. – М.: Информационно-издательский Дом „Филин”, 1999. – 392 с.
9. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К. Чмут та ін.: МАУП, 1999. – 208 с.
10. Засоби масової інформації. Українське законодавство. – К.: Інститут масової інформації, 1995. – 150 с.
11. Засорина Т., Федосова Н. Профессия – журналист. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 320 с.
12. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 3-є вид., перероб. і доп. – Львів: ПАІС, 2008. – 276 с.
13. Капелюшний А.О. Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз  „Журналістика – це спосіб життя”. Близько 4100 висловів 1270 авторів. – Львів: ПАІС, 2004. – 576 с.
14. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – К.: МАУП, 1990. – 124 с.
15. Кашницкий С.Е. Среди людей. Соционика – наука общения. – М.,2002. – 416 с.
16. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 496 с.
178. Корніяка О.М. Мистецтво гречности: Чи вміємо ми себе поводити? – К.: Либідь, 1995. – 96 с.
18. Кривошея Г.П. Журналістика: методичні аспекти літературної праці. – К.: КиМУ, 2003. – 302 с.
 19. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навчальний посібник з етикету для студентів. – Суми: ВДТ „Університетська книга”, 2002. – 208 с.
 20. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 208 с.
 21. Лубкович І. Соціологія і журналістика: підручник 2-ге вид., переробл.і доповнене. – Львів: «ПАІС», 2009.- С.176.
22. Лукина М.М. Технология интервью: учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 192 с.
234. Мащенко І.Г. Глобальне телебачення. – К.: Тетра, 1998. – 528 с.
24. Мельник Г.С. Общение в журналистике: Секреты мастерства. – СПб: Питер, 2005. – 217 с.  
25. Муратов С. Диалог: Телевиз. общение в кадре и за кадром. – М., 1983. – 196с.
26. Проблемы медиапсихологии: Материалы секции „Медиапсихология” Международной научно-практической конференции „Журналистика в 2000 году: Реалии и прогнозы развития”. Москва, МГУ, 2001/ Сост. Е.Е. Пронина. – М.: РИП-Холдинг, 2002. – 158с.
27.  Сердюк О.П. Основи управління комунікативним процесом: Підручник: - К.: ІЗМН, 1998. – 240 с.
28. Техніка інтерв’ю. – К.,2006. – 144 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038