>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Формування та використання цільових позабюджетних фондівЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 234.59 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1
Теоретичні аспекти цільових позабюджетних фондів 7
1.1. Економічна природа цільових позабюджетних фондів 7
1.2. Особливості формування цільових позабюджетних фондів 10
1.3. Особливості використання цільових позабюджетних фондів 19
РОЗДІЛ 2
Оцінка формування та використання цільових позабюджетних фондів України 34
2.1. Сучасні тенденції функціонування цільових позабюджетних фондів 34
2.2. Джерела формування цільових позабюджетних фондів України 37
2.3. Напрямки використання цільових позабюджетних фондів України 43
РОЗДІЛ 3
Напрями вдосконалення діяльності цільових позабюджетних фондів України 52
3.1. Удосконалення діяльності цільових позабюджетних фондів. 52
3.2. Реформування Пенсійної системи України 54
ВИСНОВКИ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 66
ДОДАТКИ 69


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Александров І. С. Державне соціальне страхування робітників і службовців. – К.: Знання, 2000. – 236 с.
2.    Андріїв В.А. Соціальне страхування: історія проблеми // Соціальний захист. – 1999. - №2 – с. 43.
3.    Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібн. – К.: Атака, 2002. – 451с.
4.    Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. – К.: Либідь, 2000. – 356с.
5.    Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні цільові фонди: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2002. – 170с.
6.    Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608с.
7.    Віденко Ю. Гендерний аспект української пенсійної реформи // Економіка, фінанси, право. – 2003. - №12.
8.    Віріч О. Досить працювати безплатно // Соціальний захист. - 2002. - №11.
9.    Волощук Г.О., Бордюк Н.В. Особливості функціонування державних цільових фондів // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - №4.
10.     Волощук Г.О., Бордюк Н.В. Шляхи ефективного використання фінансових ресурсів державних цільових фондів // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - №5.
11.    Заболоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України.– Львів: ЛБК НБУ, 1997.– 579 с.
12.    Зайчук Б.О. Характеристика і напрями реформування пенсійної системи в Україні // Финансовая консультация. Спецвыпуск. – 2002. - №2.
13.    Захарко М. Сплата внесків до Пенсійного фонду: аналіз змін// Фінанси України. 1997. – №9. – С.82.
14.     Калита Н.В. Формування систем приватного пенсійного забезпечення: світовий досвід і Україна // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №6.
15.    Коваленко О. На пути к пенсионной реформе: персонифицированный учёт // Персонал. – 2001. - №1. – С. 63-65.
16.    Коровіна З., Ігольніков О. Про єдину систему пенсійного забезпечення// Економіка України. 1996. – №6 – С.3.
17.    Ларіонова Л. Реформування пенсійної системи в Україні // Економіка України. 1997. – №2. – С.17.
18.    Мельнічук С. Економіка і бюджетна політика України: ситуативне і фундаментальне//Економіст. — 1999. — №8.
19.     Мущинін В. Реформування системи пільг в Україні // Соціальний захист. - 2002. -№12.
20.    Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія). Навчальний посібник. К. – 1999 – с. 83-90.
21.    Окольніков К.Д. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення // Фінанси України. 1999. – №1. – С.56.
22.    Остапенко Д.В. Про несплату внесків до Пенсійного фонду України// Економіка України. 1998. – №11. – С.47.
23.    Пасічник Ю.В. “ Бюджетна система “ 1999 рік. Черкаси: Відлуння. Стр.184
24.     Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес,- 2002. - 496с.
25.     Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300с.
26.     Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312с.
27.     Статистичний щорічник України за 2004 рік. - К.: Техніка, - 2005. - 644с.
28.    Уваров В. Пенсійна реформа набирає обертів // Соціальний захист. – 2001. – №8. –С.22.
29.    Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В.К. Сенчаова – М. – 1999, с. 67- 94.
30.    Шумський В.М., Діхтєрьова В.В. Формування Пенсійного фонду: реальність потенційних джерел // Фінанси України. – 2001. - №7. – С. 58-61.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038