>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Формування ринку цінних паперів в УкраїніЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 198.96 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/3Середня оцінка: 5ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.1 . Ринок цінних паперів як структурний елемент фінансового ринку…………..6
1.2. Суб’єкти та об’єкти ринку цінних паперів………………………….………...16
1.3  Методика оцінки ефективності функціонування ринку цінних паперів …….37
РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНИ
2.1. Етапи формування ринку цінних паперів в Україні………………..………..…53
2.2. Сучасний стан розвитку ринку цінних паперів в Україні……………..…….…64
2.3. Ефективності державного регулювання ринку цінних паперів в Україні….....77
2.4. Оцінка ефективності функціонування ринку цінних паперів в України……...83
РОЗДІЛ ІІІ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИНВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  В УКРАЇНІ
3.1. Покращення прав учасників ринку цінних паперів в Україні……….…………89
3.2. Удосконалення державного регулювання ринку цінних паперів…………..….99
3.3. Прогнозування динаміки ринку цінних паперів  в контексті загальносвітових тенденцій…………………………………………………………………………..…..105
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1.    Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі”: Прийнятий 6 лип. 1999 р. № 827-ХІV // Уряд. кур’єр. - 1999. - 5 серп. - (Орієнтир. - № 31. - С. 7.)
2.    Закон України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів на Україні”: Прийнятий 6 вер. 2005 р. № 710/05-ВР // Голос України. - 2005. - 6 жовт. - С. 10-12.
3.    Закон України. “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Прийнятий 22 груд . 2005 р. // Голос України. - 2005. - 26 січн. - С. 4-6.
4.    Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”: Прийнятий 18 черв. 2005 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 2005. - № 38. - Ст. 508.
5.    Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 3201/05 від 15.12.2005 Голос України. - 2006. - 26 січн. - С.7-9
6.    Указ Президент “Про стимулювання розвитку фондового ринку в Україні”: Указ ... 4 черв. 2003 р. № 615/03 // Уряд. кур’єр. - 2003. - 17 черв. - С. 2.
7.    Указ Президент “Про заходи щодо прискорення розвитку фондового ринку України”: Розпорядження ... 19 черв. 2000 р. № 275/00-рп // Голос України. - 2000. - 23 черв. - С. 4.
8.    Указ Президент “Про заходи щодо забезпечення обліку прав власності на іменні цінні папери”: Указ ... 19 берез. 2005 р. № 244/05 // Уряд. кур’єр. - 2005. - 22 берез. - С. 2.
9.    Указ Президент “Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку”: Указ ... 05 бер. 2004 р. № 142/04 // Уряд. кур’єр. - 2004. - 20 лют. - С. 7.
10.    Указ Президент “Про Положення про Державну комісію з регулювання  ринків фінансових послуг України”: Указ…4квіт.2004р.№1240/2005// Уряд. кур’єр. - 2005. – 12 верс. - С. 10.
11.    Указ Президент “Про порядок підготовки до продажу акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом корпоратизації”: Указ ... 18 берез. 1994 р. // Голос України. - 1994. -  26 берез. - С 10.
12.    Верховна Рада України “Про проект Закону України про фонд захисту громадян-інвесторів на фондовому ринку”: Постанова ... 11 верес. 1998 р. № 101- ХІV // Голос України. - 1998. - 17 верес. - С. 2.
13.    Верховна Рада Україн “Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України”: Постанова ... 22 верес. 1999 р. // Голос України. - 1999. - 31 жовт. - С. 8.
14.    Верховна Рада України “Про невідкладні заходи стабілізації фінансового ринку України”: Постанова ... 3 груд. 1997 р. № 1354 // Уряд. кур’єр. - 1997. - 18 груд. - С. 14.).
15.    Кабінет Міністрів України “Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання”: Постанова ... 30 січ. 2006 р. № 140 // Уряд. кур’єр. - 2006. - 8 лют. - С. 9.
16.    Кабінет Міністрів України “Про заходи щодо державного регулювання і контролю за ринком цінних паперів”: Постанова ... 23 серп. 1999 р. № 585 // Уряд. кур’єр. - 1999. - 30 серп. - С. 3.
17.    Кабінет Міністрів України “Про концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні”: Постанова ... 29 квіт. 2000 р. № 277 // Уряд. кур’єр. - 2000. - 9 черв. - С. 11.
18.    Фонд державного майна “Про затвердження Порядку продажу цінних паперів, паїв, іншого майна, що перебувають у державній власності і входять до складу майна підприємств, розташованих за кордоном”: Наказ ... 16.06.99 р. № 1137 // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 31. - Ст. 1641.
19.    Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку “Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах”: Затв. наказом від 23 груд. 1996 р. № 331 // Закон і бізнес. - 1997. - 19 берез. - Б-ка “ЗІБ”. - № 12. - С. 13-17;
20.    Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку “Положення про саморегулятивну організацію ринку цінних паперів”: Затв. наказом від 23.12.96 р. № 329 // Ринок цінних паперів України. - 1997. - № 7. - С. 23-29.
21.     Міністерство фінансів України “Інструкція про переоцінку цінних паперів”: Затв. наказом 28 серп. 1996 р. № 177 // Уряд. кур’єр. - 1996. - 31 серп. - С. 7.
22.    Програма розвитку фондового ринку України на 2006-2011 роки// Цінні папери України. – 2005. - №52. – с.20.
23.    Барановський О. Індикатори безпеки фондового ринку // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 12. - С. 19-25.
24.    Барановський О. Ринок цінних паперів в Україні: стан, проблеми, перспективи // Вісн. Нац. банку України. - 2005. - № 9. - С. 20-24.
25.    Бєлозорова Л.С., Калениченко Н.М. “Шляхи розвитку фондового ринку” //Фінанси України. – 2001. -№12. – с.38-42.
26.    Білошапка Вікторія “Нові правила роботи з векселями”// Цінні папери України. – 2002. - №40. – с.7.
27.    Блага Н.В. “Державне регулювання фондового ринку”//Фінанси України. – 2002. -№7. – с.89-94.
28.    Гольцберг М.А. “Акціонерні товариства. Фондова біржа. Операції з цінними паперами. – К.,1999.-213c.
29.    Давидов О.І., Зінченко Я.В. “Фондові кризи в ринковій економіці” //Фінанси України. – 2000. -№3. – с.57-60.
30.    Давидов О.I. “Питання розвитку фондового ринку” // Економіка України. - 2005. -    № 4. - С. 81-83.
31.    Євсєєнко О. “Оцінка впливу фондового ринку на основні соціально-економічні показники розвитку країни”//Статистика України: Науково-інформаційний. – Київ, 2003. - №4. – С.69-74.
32.    Іванов Є., Самофалов С. “Роль фондового ринку у формуванні акціонерного сектору України” // Финансова консультація. – Київ, 2003. - №5. – с. 22-27.
33.    Клименко В.В. “Державне регулювання фондового ринку” //Фінанси України. – 2003. -№10. – с.65-67.
34.    Козаков В. “Парето-ефективність та регулювання фондового ринку” //Економіст - 2000.-№7-8. – с.32.
35.    Костіна Н. І., Марахов К. С. “Проблеми формування фондового ринку в Україні”//Фінанси України. – 2003.-№2. – с.25-32.
36.    Костогризов О. Є. “Державне регулювання ринку цінних паперів” //Фінанси України. – 2000.-№12. – с.71-73.
37.    Кошовий Д. “До облігацій – “лицем”, до акцій “спиною” // Галицькі контракти: Діловий тижневик. – Київ, 2003. - №28. – С. 18-19.
38.    Кривцун А.А. “Вплив монетизації на розвиток фондового ринку” //Фінанси України. – 2001. -№6. – с.47-49.
39.    Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р.”Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування” – К.: Юрінком Інтер. – 1998. – с528.
40.    Лазаренкова Г. “Стан фондового ринку в Україні” // Економіка України: Політико-економічний журнал. – київ, 2004. - №3. – с. 27-32.
41.    Литвиненко Т. М. “Економічна культура фондового ринку – запорука успішного реформування економіки” //Фінанси України. -2000.-№2. – с.61-64.
42.    Майборода Тамара “Проблеми та перспективи вексельного обігу в Україн”і// Цінні папери України. – 2002. - №29. – с.5.
43.    Мельник В.А. “Ринок цінних паперів: Довідник керівника підприємства” Спец. випуск. – К.: Видавництво А.Л.Д.; ВЕРА – Р, 1998. –560с.
44.    Мендрул О.Г., Павленко Е.А. “Фондовий ринок: операції з цінними паперами”: Навчальний посібник/КНЕУ. – 2-е доп. та пероб. – К: Б.и., 2000.-156 с.
45.    Оскольський В. В. “Українська фондова біржа: працюємо на економіку”//Фінанси України.-2000.-№2. – с.57-62.
46.    Пилипенко І.І., Жук О.П. “Цінні папери в Україні” - К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2001. – с.305.
47.    Ромашко О.Ю., Бурмака М.О. “Система підготовки фахівців фондового ринку”//Фінанси України. – 2002. -№1. – с.44-48.
48.    Руденко Тетяна. “Больові точки вексельного обігу”// Цінні папери України. – 2002. - №29. – с.5-8.
49.    Стеценко Богдан “Ще один крок до прозорості фондового ринку”// Цінні папери України. – 2005. - №14. – с.7.
50.    Україна в цифрах у 2000 році.— К.: Держкомстат, 2001.
51.    Україна в цифрах у 2001 році.— К.: Держкомстат, 2002
52.    Україна в цифрах у 2002 році.— К.: Держкомстат, 2003
53.    Україна в цифрах у 2003 році.— K.: Держкомстат, 2004.
54.    Україна в цифрах у 2004 році.— K.: Держкомстат, 2005.
55.    Україна за роки незалежності, 1991—2003. — 5-е вид., переробл. та допов. — К.: Нора-Друк, 2003. - 560 с.
56.    Українська Радянська Енциклопедія / Видання друге. Головна редакція Української Радянської Енциклопедії.- К., 1984.— Т. 11.— Кн. 1.- 608 с.
57.    Тарасенко Олексій “Стан законодавчої діяльності у сфері фондового ринку”// Цінні папери України. – 2005. - №22. – с.8-9.
58.    Хоружий С. Г. “Про деякі проблеми ринку цінних паперів”//Фінансові ризики - 2002. - №2. – с.14-20.
59.    Хоружий Сергій. “Індустрія цінних паперів”// Цінні папери України. – 2002. - №8. – с.20-21.
60.    Червова Л.Г.. Белікова О.Ю. “Фондовий ринок в умовах трансформації економіки” //Фінанси України. – 2001. -№7. – с.65-67.
61.    Шапран Віталій “Інформаційна концепція фондового ринку: чи підтримують її в Україні”// Цінні папери України. – 2005. - №11. – с.8-9.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038