>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Фондовий ринок в УкраїніЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 6.11 Mb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/8Середня оцінка: 5ЗМІСТ
Вступ …….3
Розділ I
Теоретичні аспекти дослідження фондового ринку в Україні…… ..…… 5
1.1. Сутність та принципи функціонування фондового ринку...............................5
1.2. Структура фондового ринку .........13
1.3. Операції з цінними паперами на фондовому ринку ......................................17
Розділ II
Оцінка функціонування фондового ринку в Україні ……………26
2.1. Етапи формування фондового ринку України .........26
2.2. Аналіз біржового та позабіржового ринку цінних паперів  ......... 35
2.3. Характеристика інфраструктури фондового ринку України.........................46
2.4. Державне регулювання фондового ринку України.........................................54
Розділ III
Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку  в
 Україні  ……… …………………………………………    ……………… ……... 63
3.1. Зарубіжний досвід функціонування фондового ринку    ………... ………… 63
3.2.Удосконалення державного регулювання фондового ринку
України …...…………………………………………………………….................... 69
3.3. Покращення інфраструктури фондового ринку………………………………77
Висновки ……….86
Список використаних джерел……………………………………………............. 89
Додатки …… …93


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Конституція України // Електронний бюлетень Верховної Ради
України
2.   Закон   України   "Про   цінні   папери   та   фондову   біржу" від
 18   червня   1991   р.   №   1201-ХІІ   //   Електронний   Бюлетень Верховної Ради України
3.   Закон   України   "Про   Національну   депозитарну   систему   та
особливості   електронного   обігу   цінних   паперів   на   Україні" від   10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР   //   Електронний бюлетень    Верховної Ради України
4.       Закон   України   "Про   державне   регулювання   ринку   цінних
паперів  в  Україні"  від ЗО жовтня   1996  р.  № 448/96-ВР  //
Відомості Верховної Ради України. - № 51.- 1996р.
5. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 6 березня 2001 р. № 52 : "Основні напрями розвитку
Національної депозитарної системи України"  //  Цінні папери
України. - № 11(151) від 22 березня 2001 р.-с.-14-15
6. Блага  Н.   В.  Державне   регулювання   фондового   ринку   //
Фінанси України. -№ 7 від 2002 р. с.-89-93
7.    Василик  О.  Д.,   Павлюк  К.   В.  Державні  фінанси  України.
Підручник. - К.: НІОС -2002.-608 с.
8.    Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. -2000.-
416 с.
9.     Галечко О. Класифікація учасників ринку цінних паперів //
Вісник Національного банку України.-1997.-№12.-с.-21
10.     Гуляницький А. Рейтинги центру "Д.А.Р." за IV квартал 2002р.
// Цінні папери України. - № 4(242) від ЗО січня 2003 р.- с.-8
11.     Демченко С.   Ринок цінних паперів України:   Банківська справа.-1995.- №2.-с.42-47
12.     Драган Т., Макогон О. Ринок цінних паперів у 2002 році //
Цінні папери України № 14(252) від 10 квітня 2003 р.-с.-8-10
13.    Костогризов   О.   Є.   Державне   регулювання   ринку   цінних
паперів // Фінанси України.- №12/2000.-с.-127-134
14.    Кучеренко    В.    Інфраструктура    національного    фондового
ринку-   99//   Економіка.  Фінанси. Право. - листопад   1999р.-
№ 11. -С.-8-11
20.    Назарчук М. Про передумови та основні напрями стратегії
розвитку фондових бірж в Україні // Цінні папери України. -№
23(212) від 27 червня 2002 р.-с.-8
21. Нізков      О.      Торгівля      цінними      паперами:       напрями
вдосконалення    чинного        законодавства    //    Цінні   папери
України. -№ 8(246) від 27 лютого 2003 р.-с.-8-9
22.     Оскольський   В.В.   Розвиваємо   національний  ринок  цінних
паперів // Діловий вісник.-1997.-№ 4.-с.20-22
23.    Правове  регулювання  на  фондовому ринку  України.       К.:
УІРФР.-1999.-С.-45
24.    "Програма розвитку фондового ринку України на 2001-2005
роки" // Цінні папери України. - №52(140) від 28 грудня 2000р.
25.    Рибальченко  А.   Сучасний  стан та  структура вітчизняного
фондового ринку // Цінні папери України.     № 24(164) від 21
червня 2003 р. -с.- 8-9
26.    Рудненко   Т.,   Кущ   О.   Місце   та   роль   банків   у   розвитку
фондового ринку, або яким має бути Закон "Про цінні папери і
фондовий ринок"?  //   Цінні папери України.-   №  7(245)  від
24 лютого 2003 р.-с.-19
27.    Рум'янцев  С.   Біржові торги у 2002  році  //   Цінні папери
України. - № 3(241) від 23 січня 2003 р. -с.-12
28.    Рум'янцев С. Державний контроль на ринку цінних паперів
// Цінні папери України. - № 6(239) від ІТлютого 2004 р.-с.-Н
29.    Рум'янцев С. Основні тенденції розвитку фондового ринку //
Цінні папери України. - № 12(152) від 29 березня 2001 р.-с.-6-7
30.    Рум'янцев    С.    Перспективи    розвитку    фондового    ринку
(коментарі фахівців) // Цінні   папери Укаїни.  - №   3(241)   від
23 січня 2003 р.-с.-б
31.    Рум'янцев С. Розвиток інфраструктури фондового ринку //
Цінні папери України. - № 12(250) від 27 березня 2003 р.-с.-8
32.    Свердан   М.   Розвиток  фондового   ринку  України   //   Цінні
папери України. - № 13(251) від 3 квітня 2003 р.-с.-6-7
33.    Сичевська  Н.   Стратегія  розвитку  законодавства про  цінні
папери    на    шляху    створення    привабливого    інвестиційного
клімату  в   Україні   //   Цінні    папери   України. - № 1(239)   від
9 січня 2003 р.-с.-6-7
34.    Фондовий ринок України: Навч. посіб.  / керівник авт. кол.
В.В. Оскольський. - К., 1994
35.    Фондовий ринок України у 2003 році. Державна комісія з
цінних     паперів      і      фондового      ринку.      //      Український
інвестиційний журнал. Welkome - № 1(82). - 2004-С.-3-67
36.    Хрустенко   Р.   Боженко   І.   Професійна діяльність  на  ринку
цінних   паперів   у   контексті   торгівлі   цінними   паперами   //
Бухгалтерія № 36/1-2 (503) від 2 вересня 2002 року
37.    Шапран В. Шапран  Н. Регулювання ринку цінних паперів //
Цінні папери України. - № 4(242) від ЗО січня 2003 р.-с.-6
38.    Шапран В. Шапран  Н. Стратегія регулювання національного
фондового  ринку:   назріли  зміни   //   Цінні  папери  України. -
№ 10(248) від 13 березня 2003 р.-с.-8

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038