>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Фінансові ресурси комерційних банківЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 205.15 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.42/7Середня оцінка: 4.42ПЛАН
ВСТУП……………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
1.1  Економічний зміст, роль та значення комерційних банків та ресурсів ………
1.2  Фінансові ресурси комерційного банку, їх склад, структура та напрямки використання……………………………………………………………………………….
1.3  Управління фінансовими ресурсами комерційних банків та їх нормативно-законодавче регулювання …………………………………………………………….
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ У 2005-2007 РОКАХ
2.1 Оцінка структури ресурсів  комерційних банків України............
2.2 Характеристика напрямків використання фінансових ресурсів……..
2.3 Процеси концентрації капіталу комерційними банками за кордоном та в Україні
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
3.1 Іноземний капітал в українському банківському секторі. Світовий досвід  у сфері підвищення капіталізації банківських ресурсів…………………………………………
3.2 Перспективні методи вдосконалення організації фінансових ресурсів комерційними банками України…
3.3 Прогнозування основних показників фінансових ресурсів комерційних банків України на 2008-2010 роки…..
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………….
ДОДАТКИ
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7.12.2000р
2.    Інструкція Національно банку України «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні»: Затв. Пост. Правління Національного банку України від 28.08.2001
3.    Банківська справа: Навчальний посібник/За ред.проф.Р.І. Тиркала. Тернопіль: Карт-Бланш, 2001. 367с.
4.    Васюренко О.В. , Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.
5.    Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків//Фінанси України: науково-теоретичний журнал, Київ, 2003. -№1. с.116-129
6.    Галіцейська Ю. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрямки оптимізації //Вісник ТДЕУ, 2006. №3. –  с.124-130
7.    Довгань Ж.М. Політика комерційного банку щодо мобілізації ресурсів//Фінанси України: науково-теоретичний журнал, Київ, 1999. №12. – с .103-108
8.    Заруцька О. Рівновага залучених та розміщених банківських ресурсів як необхідна умова стабільного розвитку//Вісник НБУ, 2007. №4. – с.21-27
9.    Кириленко В. Стратегія розвитку банківської системи у контексті сталого зростання вітчизняної економіки //ТДЕУ, Київ, 2006. №2. – с. 23-38
10.    Коваль С.А. Формування фінансових ресурсів комерційних банків//Фінанси України: науково-теоретичний журнал, Київ, 2004,№7 с.110-115
11.    Лобанова А.Л. Ресурсна політика комерційних банків України: науково-теоретичний журнал, 2005, №1.- с.88-95
12.    Лобанова А.Л. Проблеми формування ресурсної бази комерційних банків України// Економіка, фінанси, право. – 2002. - №21-24. – с.56-61.
13.    Лютий І. Конкурентоспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу//Вісник НБУ, 2006. №11. – с.19-25
14.    Майборода Л. Основні підходи до проведення аналізу розвитку банківського сектору//Вісник НБУ, 2007. №1. – с. 49-53
15.    Мартинюк Ж.М. Формування ресурсів комерційними банками України//Фінанси України: науково-теоретичний журнал, Київ, 1997. №10. с.32-36
16.    Могильницькі М.П. Аналіз та оцінка ресурсної бази банків України //Регіональна економіки, 2007. №4. – с.127-133
17.    Основні напрямки діяльності Асоціації українських банків на 2007-2008 роки// Фінансовий ринок України, Київ, 2007. №4. – с. 32-34
18.     Організація діяльності комерційного банку: Навч.посіб./ А.А.Мещеряков. – К.: ЦУЛ, 2007. – 608с.
19.     Павлюк С.М. Сутність ресурсів комерційних банків//Фінанси України: науково-теоретичний журнал, Київ, 2004, №12, с.108-114
20.    Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності  Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 316 с.
21.    Пророзов Ю. Особливості інституційних перетворень та концентрація банківського капіталу в Україні//Вісник НБУ, 2004. №7. – с. 11-13
22.     Рисін В.В Роль депозитів населення у формуванні ресурсної бази банку//Регіональна економіка, 2007, №1, с229-234.Савлук М.І. Вступ до банківської справи. – Київ: Лібра, 1998. – 344с
23.    Фінанси (Загальна теорія) Опарін В. М., Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с
24.    Якімлюк Я. Фінансові ресурси комерційних банків //Ринок цінних паперів України , Київ, 2006. № 11-12. – с.23-26

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038