>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 203.47 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/4Середня оцінка: 5ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
1.1 Сутність зовнішньоекономічної діяльності 6
1.2  Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт макроекономічного регулювання 9
1.3 Організаційно-правові аспекти регулювання ЗЕД в Україні 14
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ АСПЕКТІВ ЗЕД В УКРАЇНІ 18
2.1 Структурно-фінансовий аналіз експортно-імпортних операцій в Україні 18
2.2 Оцінка платіжного балансу України за 2007-2008 р 29
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕД В УКРАЇНІ 36
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 43
ДОДАТКИ 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Гальчинський А.С. / Обраним шляхом /За ред. С.Головко. – К.: Либідь, 1999. –64с.
2.    Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини: Підруч./ Л.М.Горбач, О.В. Плотніков. – К.: Кондор, 2005. – 266с.
3.    Економіка зарубіжних країн: Підручник / Філіпченко А.С., Вергун В.А., Бураківський І.В. – К.: Либідь, 1998. – 416.Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
4.    Закон України «Про місцеве самоврядування» від 09.07.2010. ВВР, 2010, N 37, ст.497
5.    Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: Правове регулювання: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 288.
6.    Міжнародна економіка: Навч. посібник, Ю.Г.Козак, Д.Г.Лук’яненко, Ю.В.Макогон. – Вид. 2-ге. перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672
7.    Міжнародна економіка: Підручник /За ред. А.П.Румянцева. – 2-ге вид., виправл. і доп. – К.: Знання, 2004. – 449.
8.    Новицький В.Е. Зовнішньоекономічна діяльність і міжнародний маркетинг. – К.: Лібра, 1994. – 191.
9.    Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 397.
10.    Основи зовнішньоекономічної діяльності / О.П. Гребельник, О.О.Романовський. – К.: Деміург, 2003. – 396с.
11.    Статистичний щорічник України за 2004 рік, К.: Консулат, 2005. – 631с.
12.    Україна за роки незалежності. 1991-2002. – К.: Нора-Друк, 2002. – 366с.
13.    Україна і світова економіка: Оцінка ризиків та рекомендації щодо економічної політики. – К., 2002. – 85с.
14.    Україна у цифрах, 2003 рік.
15.    Богорош О. Передбачення наслідків від вступу України до СОТ // Економіст, 2003 №4. с.51-54
16.    Василенко Ю. Експортна діяльність України// Економіка України. – 1998.- №7
17.    Вектори української дипломатії // Політика і час. – Київ, 2005.– №3. – с. 3-9.
18.    “Галицькі контракти”, №39, жовтень 2004 р., с. 27.
19.    Євангелос С. До ЄС не так далеко, якщо прискорити ходу // Віче. – Київ, 2005.- № 12.-с.102-111
20.    “Экономические известия”, 26 вересня 2005 року, №139 (237), с. 5
21.    Паламарчук В. Важлива умова економічного зростання // Економіка України.– 2004.– №6
22.    «Проблеми структурної перебудови економіки України» національна академія наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України.Київ 1999р.
23.    Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. // Право України 2001р. №5
24.    Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва “Міжнародні організації”, Київ “Кнеу”, 2001 р.
25.    “Політика і час”, №22, листопад 2004 р., с. 16-25.
26.    Філіпенко А.С., Шнирков О.М. Новий етап  зовнішньоекономічних зв’язків України // Економіка України.– 2001.– №3

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038