>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Фінансове планування на підприємствіЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 1.52 Mb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 3.90/11Середня оцінка: 3.90ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1
Теоретико-методологічні основи планування..................................…………….......6
1.1. Поняття, сутність, методологія, та напрями фінансового планування на підприємстві........................……………………………………………………….............6
1.2. Зміст, завдання, методи та принципи фінансового планування..................15
1.3. Місце фінансового планування в ринковій стратегії підприємства............20

РОЗДІЛ 2
Системи та методи фінансового планування на підприємстві……………………………………………………………………………..30
2.1. Прогнозування фінансової діяльності .............................................…....................30
2.2. Зміст і завдання оперативного фінансового планування…………………………44
2.3. Поточне планування фінансової діяльності……………………………………….49

РОЗДІЛ 3
Впровадження системи бюджетування на підприємстві.........................................56
3.1. Бюджет як інструмент управління фінансовими ресурсами підприємства......................................................................................................................56
3.2. Удосконалення методів та форм планування……………………………………..59
3.3. Оптимізація процесу бюджетування………………………………………………69

ВИСНОВКИ......................................................................................................................74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................................80

ДОДАТКИ.........................................................................................................................83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1     Александрова М.М.. Виговська КГ., Кiрейцев Г.Г. Фінанси підприємств. –К:Кондор, 2002
2    Александрова М.М. Цілі стратегічного планування // Фінанси України 2000 № 8 с. 52-56.
3     Бандурка О. М., Коробов М. Я. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998.
4    Бандурка О. М., Червяков М. Я. Финансово-економический анализ – Харьков, 1999
5    Бень Т. Г., Довбня С. Б., Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств // Фінанси України – 2000 №7 с. 48-55.
6    Білик М. Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси України -2003 №3 с.97-109.
7    Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: ТОВ “Знання”, КОО, 1999
8    Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / Том 1. – К.: Ника-Центр, Ельга, 1999.
9    Бланк И. А. Стратегия и тактика  управления финансами. – К.: МП “Итем лтд”,  СП “АДЕФ-Украина”, 1996.
10    Василик О.Д Теорія фінансів: Підручник. К.: НІОС – 2000
11    Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. М. Центр экономики и маркетинга. – 1996.
12    Гузенко О. П. Фінансове планування на промислових підприємствах // Фінанси України 2003 № 11 с. 73-76.
13    Економічний аналіз / за ред. Ф.Ф. Бутинця.- Житомир ПП “РУТА”, 2003
14    Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.: Кондор, 2003.
15     Іващенко В.І., Блюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999г.
16    Івахненко В.М., Горбатюк М.Т., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 1999г.
17    Калина А.В, М.Т.Пашута Прогнозування та макроекономічне планування. Навчальний посібник,К:МАУП, 1998.
18    Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент. – Цул, 2002.
19    Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М: Финансы и статистика, 1999.
20     Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1997г.
21    Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2001.
22    Крамаренко Г.О Фінансовий аналіз планування. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.
23    Лихота У.П.Фінансова стратегія управління підприємством // Фінанси України -2001 №2 с 75-81.
24    Мельник О.Г Методи бюджетного планування // Фінанси України -2003 № 12 с 37-46.
25    Мойсеєнко І.Є. Фінансове планування на підприємстві // Фінанси України – 2000 № 9 с.155-158
26    Онищенко С.В.Фінансове планування – основний елемент управління фінансами підприємства // Фінанси України 2000 № 9 с. 68-72.
27    Партин Г.О. Бюджетування у системі управління фінансами підприємства. // Фінанси України – 2003 № 5 с. 50-53
28    Пастухові В.В. Аналіз системи стратегічного управління //Фінанси України -2000 № 10 с. 49-52.
29    Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств. – К., 2000.
30    Поліщук О.В. Планування результативності діяльності підприємства. - К: ЦУЛ 2003.
31    Попович П.Я. Економічний  аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – Тернопіль. Економічна думка, 2000.
32    Савчук В. Стратегическое бюджетирование // Финансовая консультація – 2003 № 20 с. 22-30.
33    Свінницька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004
34    Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Київ Цул, 2002.
35    Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Учебное пособие.  – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
36    Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. – К., 2003.
37    Федосова Г.В. Бюджетирование, как процесс планирования движения ресурсов
38    Філімоненко О.С Фінанси підприємств: навч. посібник – Київ: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360с.
39    Финансовый менеджмент / Под редакцией академика Поляка Г.Б. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
40    Фінанси підприємств / Під редакцією Кірейцева Г. Г. – Цул, 2002.
41    Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. Львів: “Новий світ - 2000”, 2003.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038