>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Фінансова стійкість підприємстваЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 69.1 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 4.16/6Середня оцінка: 4.16Зміст
Вступ............................................................................................................................................4
Розділ 1.Теоретичні аспекти оцінки фінансової стійкості підприємства.......................5
1.1. Фінансова стійкість як один з основних показників функціонування підприємства...............................................................................................................5
1.2. Методики проведення оцінки фінансової стійкості підприємства .........12
Розділ 2.Оцінка фінансової стійкості підприємства на прикладі ВАТ “Славутський солодовий завод”.......................................................................................................21
2.1. Аналіз джерел формування оборотного капіталу підприємства..............21
2.2. Динаміка джерел формування необоротного капіталу підприємства.....28
2.3.Аналіз  фінансової стійкості за допомогою абсолютних показників........31
2.4. Аналіз фінансової стійкості за допомогою фінансових коефіцієнтів.......33
Розділ 3.Шляхи  забезпечення фінансової стійкості підприємства.................................36
Висновки.....................................................................................................................................45
Список використаної літератури...........................................................................................52
Додатки.......................................................................................................................................54

 

 

 

Список використаної літератури
1)    Алексеєв І.В., Мороз А.С., Романов М.Є.Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник. – Львів: Видавництво “Бескид”, 2003.
2)    Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа:Учебник. – М.:Финансы и статистика,1999.
3)    Бланк Н.А.Финансовый менеджмент: Учеб.курс. – К.:Ника-центр,2001.
4)    Економічний аналіз:Навч.посібник для студентів ВНЗ. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир:ПП”Рута”,2003.
5)    Кондратьев О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємства та її показники// Фінанси України, - 1996. - №11. - с.44-52.
6)    Керанчук Т. Оцінка стабільності фінансового стану підприємств//Економічний часопис, - 1999. - №10.-с.42-46.
7)    Кислиця О.Я., М’яких І.М.Економічний аналіз: Курс лекцій. – К.:В-во Європ.Ун-ту, 2003.
8)    КовальовД.,Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства// Економіка України, - 1998. - №10.- с.48-52.
9)    Крейнина М.Н.Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений// Финансовый менеджмент, - 2001. - №2.-с.21-26.
10)    Мамонтова Н.А.Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств// Фінанси України. – 2000. -№8.- с.103-106
11)    ПавліковськийА.М., ВакуленкоЄ.В., Комаров А.А.Ліквідність та платоспроможність підприємницьких структур// Фінанси України, - 1999. - №6.- с.127-133.
12)    Плиса В.Й.Зміцнення фінансової сталості підприємста// Фінанси України, - 1998. - №5.-с.86-90.
13)    Плиса В.Й Стратегія управління фінансової стійкістю підприємства// Фінанси України, - 1999. - №11.- с.36-41.
14)    Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник.-К.,1998.
15)    Половко П.Я.Економічний аналіз суб’єктів господарювання: Підручник. –Тернопіль: Економічна думка,2001.
16)    Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: Учебник. – К.: Издательський дом «Меркурий»,2001.
17)    Скудар Г. Теоретико-методологічні та практичні аспекти управління фінансовою стійкістю сучасного вітчизняного підприємства// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, - 2003. - №1.- с.16-18.
18)    Слав’юк Р.А.Фінанси підприємств: Навч. Посібник. – К.:ЦУЛ,2002
19)    Фінанси підприємств: Навч.посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г.Кірейцева. – К.:ЦУЛ,2002.
20)    Фінансовий менеджмент: Навч.посібник / За ред. проф. Г.Г.Кірейцева. – К.:ЦУЛ,2002.
21)    Финансово-экономический анализ: Учебник // За ред. Бандурка А.М., Червякова И.М., Посылкиной О.В. – Харьков: Упр. внутр. дел,1999.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038