>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Факторинг, значення та функції на сучасному етапіЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 28.01 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст
Вступ……………………………………………………………………..3                                                                                                             
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади інформаційного забезпечення системи державного управління………………………………………………8
Розділ 2 Організація діяльності державного управління із застосуванням інформаційного забезпечення……………………………….14
    Розділ 3  Напрями вдосконалення інформаційного забезпечення системи державного управління………………………………………………19
Висновки…………………………………………………………………26
Список використаної літератури……………………………………….30Список використаної літератури
    1.  Авер'янов, В.Б. Державне управління : теорія і практика - К., 1998р. - 135 с.
  2. Ващенко, К.О. Політичний аналіз і прогноз у досліджені сучасного суспільста // Трибуна. – 2007. - 234 с.
   3. Гладун, К.О. Поняття і зміст державного управління - Львів. 1996р. - 432 с.
      4. Гаврилов, І. В. Розвиток інформаційного простору: нові можливості, нові загрози / І. Гаврилов // Національна безпека і оборона. — 2001. — № 1. — 456 с.
     5.  Козлов , Ю.М. Административние правоотношение - М., 1976.- 212 с.
 6. Тихомиров, Ю.А. Информация в государсвеном управлении Правоведение : Изд-во Ленинградського университета, 1971. - 112 с.
   7. Уманський, Ю.В. Інформація як основа інформаційного-аналітичного забезпечення державного управління // Економіка та держава. – 2007. - 213с.
     8. Уманський, Ю.В. Напрями розвитку ринку інформаційних технологій // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія: Управління. Механізми державного управління та місцевого самоврядування / За заг.ред. В.К. Присяснюк. –К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління.  – 2008. - 213 с.
   9. Уманський, Ю.В. Сутність інформації та особливості інформаційного забезпечення діяльності підприємства // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ  “ Магістр”. – 2007. 432с.
   10. Уманський, Ю.В. Формування інформаційного простору державного управління // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління “Фінансовий механізм державного управління економікою України”. Серія: Державне управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – Т. 8. Вип. 85. - 482 с. 
   11. Уманський, Ю.В. Використання інформаційних технологій в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інноваційні стратегії економіки регіонів” 14 грудня 2007 р. – К.: Академія муніципального управління, 2007.  - 109 с.
  12. Уманський, Ю.В. Інформатизація сучасного державного управління // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2007 року: У 2 т.– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – Т. 2.  434 с.
  13. Уманський, Ю.В. Інформаційна еволюція в державному управлінні // Програма Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми економіки” 2007 13–14 грудня 2007 р. – К.: Національна академія управління, 2007. - 123 с.
  14. Уманський, Ю.В. Критерії значущості інформації в інформаційному просторі державного управління // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3 т. // ГУ “ЗІДМУ” , 11–12 жовтня 2007. – Запоріжжя: ГУ  “ЗІДМУ” , 2007. – Т. 3. - 213 с.
  15. Уманський, Ю.В. Перспективний розвиток системи інформаційного забезпечення в державному управлінні // Стратегия развития Украины в глобальной среде: Материалы Международной научно-практической конференции 26–28 октября 2007 г. – Симферополь: Издательский центр Крымского института бизнеса, 2007. – С. 101-102.
  16. Уманський, Ю.В. Організація інформаційної підтримки розвитку вітчизняних підприємств на державному та регіональному рівнях // Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України:. Матеріали наук-практ. конф., м. Харків, 27 листопада 2007 р. – Х.: ХарРІ НАДУ,  2007. - 543 с.
  17. Уманський, Ю.В. Інформація як основа інформаційного-аналітичного забезпечення державного управління // Економіка та держава. – 2007. – № 11. - 189 с.
  18. Цветков, В.В. К вопросу об  зффективности й качестве управлення // Сов. госуд. й право. — 1980. — № 6;  Зффективность й качество управленческой деятельности (государственно-правовой  аспект). — К., 1980. - 453 с.
    19. Щекин, Г. В. Теория социального  управлення — К., 1996. 220 — 652 с.
    20. Поляков, Л. В. Обществознание. Книга для учителя / Л. В. Поляков.
Пантелєєв, В. К. Методи інформаційного впливу в мережі Інтернет / В. Пантелєєв.
Ярочкин, В. М. Информационная безопасность / В. М. Ярочкин. — М. : Междунар. отношения, 2000. — 400 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038