>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Управління персоналом на прикладі ПП ДахЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 61.78 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 6
1.1 Поняття, цілі та завдання управління персоналом 6
1.2 Основні підходи до управління персоналом 
1.3 Структура потреб і мотивації 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП „ДАХ” 24
2.1 Загальна характеристика підприємства 24
2.2 Маркетингова, інноваційна та фінансова діяльність на
підприємстві 26
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПП „ДАХ” 32
3.1 Стан та структура управління персоналом на ПП „Дах” 32
3.2 Шляхи удосконалення управління персоналом 45
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 43
ДОДАТКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Masloy A. Motivation fund personality. – N. Y., 1970.
2.    Базарів Т. Ю., Маліновський П. В. Управління персоналом в умовах кризи. – К.: Либідь, 2006. – 254 с.
3.    Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України. – Харків, 1998. – 189 с.
4.    Блейк Р. Р., Мутон Дж. С. Научные методы управления: Пер. с англ. – К, 1992.
5.    Бойко О.С. Наука управління персоналом. – Л.: Галичина, 2006. – 240 с.
6.    Бортников П.К. Идейно-теоретические и методологические основы организационно-управленческих игр. - Г. Пресса, 2006. – 200 с.
7.    Бранченко Г.Н. Менеджмент організації: посібник. – Ж.: ЖІТІ, 2006. – 340 с.
8.    Братченко В.Ф Управління персоналом організації в сучасних умовах // Персонал. – № 3, 2006. – 90 с.
9.    Вейл П. Искусство менеджмента. – М.: Юрист, 2005. – 378 с.
10.    Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник для вузов.  - М.: ЮНИТИ, 2006. – 391 с.
11.    Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала. – М.: МП “Сувенир”, 2006. – 218 с.
12.    Грачев М. В. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. – М., 1993. – 278 с.
13.    Журавель П.В Сучасна парадигма в управлінні персоналом // Персонал. – №5, 2005. – 87 с.
14.    Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление. – М.: “Финансы и статистика”, 1997. – 251 с.
15.    Колпаков В. М. Методы управления. – К., 1997. – 298 с.
16.    Кохно П.А., Микрюков В.А.,  Коморов  С.Е. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2004. – 435 с.
17.    Кравчено Т.С. Аналіз концепцій кадрового менеджменту // Персонал. – №7, 2005. – 92 с.
18.    Ладанов И.Д. «Практический менеджмент». – М.: ЮНИТИ, 2000. 364 с.
19.    Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.  Основы менеджмента: Пер. с англ. – М., 1998. – 341 с.
20.    Примак Т. О. Економіка підприємств. – К, 1999. – 437 с.
21.    Пушкарьов М.М Кадровий менеджмент: конспект лекцій. – К.: Либідь, 2004. – 315 с.
22.    Татарников А. А. Управление кадрами в корпорациях США, Японии, Германии. – М., 1992. – 156 с.
23.    Теория и практика управления персоналом / Авт.-сост. Г. В. Щёкин. – К, 1998. – 197 с.
24.    Шершньова З. С, Соборська С. В. Стратегія управління. – К, 1999. – 265 с.
25.    Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. – К., 1999. – 250 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038