>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Управління готельним господарством у сучасних умовахЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 231 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/1Середня оцінка: 5ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ІСТОРІЯ ТА ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 7
1.1 Розвиток та еволюція  готельного господарства 7
1.2 Сутність та  специфіка організації готельних послуг 17
1.3 Організація додаткових послуг у готельному господарстві 29
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 34
2.1 Види готелів і особливості "товару" готельного господарства 34
2.2 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності 55
2.3 Сучасний стан ринку готельних послуг 61
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «КОЛОМИЯ" 69
3.1 Загальна характеристика готелю «Коломия» 69
3.2 Шляхи поліпшення та удосконалення діяльності готелю «Коломия» в контексті розвитку готельного бізнесу 81
ВИСНОВКИ 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 93
ДОДАТКИ 97

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Україна Закони  «Про туризм», від 15 вересня 1995 року, № 32495 ВР.
2. Агафонова, Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /  Агафонова О. Є. – К. : Знання України, 2002. - 352 с.
3. Туризм і готельне господарство [Текст] : навч. посіб. / [О.А. Агєєва,  Д.Н. Акуленок,  Н.М. Васильєв, М.А.  Жукова та ін.] ; . - М. : Екмос, 2004. - 400 с.
4. Алейнікова, Г. М. Організація та управління турбізнесом [Текст] : учб. посібник /  Г.М. Алейнікова .- Х. : Олді-Плюс, 2005. - 184 с.
5. Александрова, А. Ю. Міжнародний туризм [Текст] : підручник / А. Ю. Александрова. - М. : Аспект Прес, 2002.- 470 с.
6. Андренко, И. Б. Классификация делового туризма [Текст] // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. Вып. 50. Серия: Экономические науки. - К. : Техніка, 2003. – С. 222 - 226.
7. Андренко, И. Б. Сегментация рынка для гостиничных предприятий [Текст] // Серия “ Экономика. Социология”. – 2002. – Т.5, №5. – С. 44-46.
8. Ахмін, А.М. Основи управління якістю продукції [Текст] : учб. посібник. –  / Д.П. Гасюк. СПб. : Союз, 2002. - 192 с.
9. Байлик, С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация [Текст] . - К. : ВИРА-Р, «Альтерпрес», 2001. - 208 с.
10. Винниченко, І. Туристичний велосипед по українському бездоріжжі [Текст] // Дзеркало тижня. – 2006.- №11.- с. 23.
11. Гостиничный и туристический бизнес : учебник. – М. : Тандем, 1998.
12. Готельні послуги: соціально-технологічний вимір // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - К. - Одеса, 2000. - С. 61-77.
13. Гуляєв, В.Г. Организация туристической деятельности [Текст] :  учебное пособие / В.Г. Гуляєв. – М.: Нолидж, 1996. – 312с.
14. Готелі та інші місця для тимчасового проживання : Статистичний бюлетень. – К. : Державний комітет статистики України, 2007. – 170 с.
15. Іванова, Л.О. Маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу в Україні [Текст] : / Л.О. Іванова. – Л., 2002.
16. Карягін, Ю.О. Тенденції розвитку готельної індустрії світу i її вплив на розвиток  готельного господарства України [Текст] : / О.П. Мельник // Масове харчування, готельне господарство і туризм в умовах ринкових відносин : Зб. наук. статей КДТЕУ. - К. 1997.
17. Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навчальний посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 311с.
18. Лук'янова, Л. Г. Уніфіковані технології готельних послуг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. - К.: Вища школа, 2001. - 236 с.
19. Мальська, М. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посібник. – Б.М. : Центр навчання л-ри, 2004. 270с.
20. Марущак, Т.П. Приватизація в готельному господарстві [Текст] : проблеми та перспективи  // Вісник КНТЕУ. 2000. №4. - С.61- 65.
21. Мельник, Н.П. Критерії оцінки якості послуг, що надаються підприємствами готельного господарства // Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми якості у громадському харчуванні готельному господарстві і туризмі” [Текст] :  / Мельник О.П.  Матеріали конференції (28-29 жовтня 1998 року, Київ) / Відп. ред. А.А. Мазаракі. - К., 1998. с. 211-213.
22. Мельник, О.П.  Проблеми  розвитку  готельного господарства України Удосконалення технології, організації, масового харчування, готельного господарства і туризму  [Текст]  : / О.П. Мельник  Зб. наук. праць. - Київ: КДТЕУ, 1998. с. 29-33.
23. Мельник, О.П. Модель організаційної структури управління готельного господарства України [Текст] : / О.П. Мельник.-  Придніпровський науковий вісник. Економіка. - 1998. - №7(74). - с. 1-5.
24. Мельник, О.П. Особливості розвитку туризму та готельного господарства України  [Текст] : // Придніпровський науковий вісник. Економіка. - 1997. - №52 (63). - с. 36-40.
25. Пащук, О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід.- К. : ВД «Професіонал», 2005.- 560с.
26. Основні показники роботи готелів України за 2003 рік. – К., 2004.
27. Проблеми розвитку готельного господарства України // Удосконалення технології, організації, масового харчування, готельного господарства і туризму: Зб. наук. праць. - Київ: КДТЕУ, 1998. с. 29-33.
28. Скибінський, С. В. Маркетинг готельних послуг [Текст] : / Л.О. Іванова, О.Ф. Моргун. – Л. : Вид-цтво Львівської комерційної академії, 2000. - 246 с.
29. Ткаченко, Т.І. Організаційно-економічні особливості функціонування підприємств готельного господарства різних форм власності [Текст] : / Т.І. Ткаченко,  К.  :  2001. - с. 209- 213.
30. Федорченко, В.К. Готельне гоподарство: основні показники, оцінка якості послуг [Текст] : / І.М. Мініч . – К., 2000.
31. Чудновский, А.Д. Гостинничный и туристский бизнес [Текст] : / А.Д. Чудновский. – М.: Экмос, 2000.
32. Яцюк, Д. Реклама як основний чинник формування і функціонування бренду [Текст] / Д. Яцюк // Маркетинг в Україні: журнал / гол. ред. А.Ф. Павленко. – К.: Укр. Асоціація маркетингу, травень-червень 2007р. – №3, – с.28-34.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038