>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Територіальна організація зернового господарства УкраїниЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 46.14 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 0.00/0Середня оцінка: 0Зміст


Вступ 3
Розділ 1. Розвиток зернового господарства України 6
1.1. Інфраструктура зернового ринку України 6
1.2. Аналіз виробництва зернових культур в Україні 9
1.3. Експорт зернових з України 13
Розділ 2. Теоретичні аспекти територіальної організації зернового господарства 15
2.1 Структура агропромислового комплексу України 15
2.2. Фактори формування територіально-галузевої організації сільського
господарства 17
2.3 Особливості територіальної організації зернового господарства
України 21
Розділ IIІ. Проблеми, пріоритети та перспективи територіальної організації зернового господарства України 25
Висновки 28
Список використаних джерел 31
 Додатки 33

Список використаних джерел:

1.    Бейдак О.О, Падун М.М. Географія. – К.: Либідь, 1995. – 231 с.
2.    Горленко І.О., Євтушенко Г.А. РПС. – К., 2000. – 589 с.
3.    Економіка України, №10/98, Невикористані резерви збільшення виробництва зерна і зниження його трудомісткості
4.    Економіка України//Журнал. – №6. – 2004р.
5.    Економіст//Журнал – №3. – 2004.
6.    Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. – К.: Академ-видав, 2003. – 368 с.
7.    Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994. – 341 с.
8.    Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Нач. посіб. для студ. екон. та геогр. спец. вищ. навч. залк. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2002. – 260 с.
9.    Ковалевський В.В.,Михайлик О.П., Семенова В.Ф. РПС. – К.: Знання, 1998. – 512 с.
10.    Кудас В. Технопарки: бути чи не бути інновації // Українська правда. - 14.12.2005 р.
11.    Масляк П.О. ,Шищенко П.Г. Географія України. – К.: Зодіак – Еко, 1999. – 415 с.
12.    Політика та розвиток сільського господарства в Україні / за ред.Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Зорі, Людвіга Штріве. – К.: Альфа-Принт, 2001. – 312 с.
13.     Регіональний менеджмент: Навч. посібник / М.А. Коваленко, Н.А. Кругла, Л.М. Радванська, Т.М. Швороб – Херсон: “Олді-плюс”, 2004. – 304 с.
14.    Регіональний менеджмент: Навч. посібник / М.А. Коваленко, Н.А. Кругла, Л.М. Радванська, Т.М. Швороб – Херсон: “Олді-плюс”, 2004. – 304 с.
15.    Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.
16.    Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.
17.    Рожен О. Повернення технопарків // Дзеркало тижня. - №38 (566), 2005 р.
18.    Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с.
19.    Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. проф. Є.П. Качана. – К.: ВД “Юридична книга”, 2001. – 552 с.
20.    Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін.; За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 546 с.
21.    Романчук Андрін. Розвінчаний міф вільної економіки // Львівська газета. – №52 (618), 24.03.2005 р.
22.    Статистичний щорічник України за 2003 рік.
23.    Статистичний щорічник України за 2004 рік.
24.    Статистичний щорічник України за 2005 рік.
25.    Статистичний щорічник України за 2006 рік.
26.    Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В.. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний посібник. – Київ ЦУЛ, 2002. – 470 с.
27.    Чернюк Л.Ч., Клиновий Д.В.. Економіка та розвиток регіонів України. Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038