>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Теоретичні основи фінансових ресурсів підприємствЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 53 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 5/2Середня оцінка: 5  Зміст

Вступ

Теоретичні основи фінансових ресурсів підприємств.....................................
Економічний зміст фінансових ресурсів та джерела їх формування.......................
Роль і місце фінансових ресурсів  в економіці держави.
Правове регулювання фінансових ресурсів.
Аналіз фінансових ресурсів в умовах економічної самостійності
колективного підприємства “Зеленбуд” за 2002-2004 рр.
Характеристика фінансових ресурсів “Зеленбуду” за 2002-2004 рр.
Аналіз фінансового стану підприємства.
Аналіз фінансових результатів.
Основні напрями покращення використання фінансових ресурсів в ринковій
економіці.
Напрями ефективного використання фінансових ресурсів підприємства.
Концепція розвитку фінансових ресурсів в ринковій економіці.
Розрахункова частина. 80
Висновки  95ВСТУП

Фонди фінансових ресурсів є об'єктивно необхідною умовою здійснення процесу розширеного відтворення на всіх його стадіях і у всіх формах. Джерелом фінансових ресурсів виступає валовий національний продукт. Створення і використання фінансових ресурсів одночасно означає їх рух. При переміщенні фінансових ресурсів вони відокремлюються від матеріальних цінностей. Проте рухові матеріальних цінностей завжди передує рух фінансових ресурсів.
Фінансові ресурси - це грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу і використання валового національного продукту за певний період. Фінансові ресурси держави охоплюють ресурси всіх секторів економіки. В кожному секторі фінансові ресурси розподіляються за рівнями управління.
Проте не всі ресурси в державі є фінансовими ресурсами, якими розпоряджається держава. У її розпорядженні знаходяться ресурси бюджетної системи, різних централізованих і децентралізованих фондів, а також державних фінансових інституцій (Національного банку, державних страхових органів, державних кредитних установ).
Більшість фінансових ресурсів є грошовим вираженням вартості чистого доходу, створеного в державі. Це прибуток, відрахування до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду Чорнобиля, Фонду сприяння зайнятості населення, Фонду конверсії, позабюджетних фондів місцевого самоврядування, доходи від зовнішньоекономічної діяльності.
Друга частина фінансових ресурсів є частиною фонду споживання, що перерозподіляється за допомогою фінансів. Сюди входять прямі та непрямі податки з населення, в тому числі прибутковий податок з громадян, податок на добавлену вартість, акцизний збір, податок з власників транспортних засобів, місцеві податки і збори.
Третю частину фінансових ресурсів становлять різні відрахування, що включаються в собівартість продукції. Серед них амортизаційні відрахування, відрахування на геологорозвідку, плата за воду, плата за
землю тощо.
Розгляд структури джерел фінансових ресурсів у тісному взаємозв'язку з структурою валового національного продукту має важливе теоретичне і практичне значення. По-перше, це дає можливість визначити рівень участі ь визначити рівень участі фінансів у розподільчих процесах і на цій основі дати оцінку ефективності функціонування фінансового механізму. По-друге, значно розширюється інформаційна база для розробки фінансових показників ефективності економіки і розробки на і їх основі напрямів фінансової політики держави.


Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038