>

Меню
Нові курсові
Студенти і партнери

Сутність та особливості єдиного податку для фізичних та юридичних осіб підприємницької діяльностіЦіна: 0 грн
Додана: 27.04.2011

Розмір файлу: 45.38 Kb
Тип файлу: RAR
Рейтинг: 1/1Середня оцінка: 1Список використаних джерел та літератури
1.    Закон України “Про підприємства в Україні’ від 27.03.1991року.
2.    Закон України “Про бухгалтерський облік в Україні’ від 16.07.1999року.
3.    Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва’ від 19.10.2000року.
4.    Указ Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України
   від 3липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та
   звітності суб’єктів малого підприємництва’ “. – Президент України Л. Кучма,
   м. Київ, 28.06.1999 рік № 746/99.
5.    Указ Президента України “Про державну підтримку малого підприємництва’ від 12.05.1998року.
6.    Порядок подання фінансової звітності,затверджений постановою КМУ від 28.02.2000року № 419.
7.    Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва’ , затверджене наказом Мінфіну України від25.02.2000року
   № 39.
8.    Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва, затверджене наказом Мінфіну України від 30.09.1998року
   № 196 (зі змінами, внесенними наказом від 07.12.2000року № 315).
9.    Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999року № 291.
10.    Газета “Вісник податкової служби в Україні’ №36/99.
11.    Газета “Все про бухгалтерський облік’ №103 від 06.11.2000року (спецвипуск).
12.    Газета “Все про бухгалтерський облік’ № 5 від 19.01. 2001року, стор.4 – 11.

Свіжі наукові записки

www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038